Лікарняний у 2017 році: порядок заповнення

3001
Активний час хвороб завжди асоціюється із зимовим періодом. Але це не зовсім так. Кадровику доводиться протягом усього року оформлювати лікарняні. І при цьому потрібно бути особливо уважним, оскільки заповнення корінця та лицьового боку лікарняного привертає неабияку увагу перевіряльників.

Порядок заповнення лікарняного у 2017 році — той самий. Його визначає Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом МОЗ, Мінпраці, ФСС з ТВП, ФСС НВВПЗ від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406.

Як і раніше, лікарняний складається із 3-х частин — корінець, лицьовий бік і зворотний бік. Перші дві — корінець та лицьовий бік — заповнює лікар. Заповнення зворотного боку — «лягає на плечі» працедавця.

Але, окрім заповнення «своєї» частини лікарняного, потрібно знати усі нюанси заповнення лікарняного в цілому, оскільки відповідальність — на роботодавцеві. Поговорімо про це.

Заповнення лікарняного: враховуємо усі вимоги

Насамперед варто пам’ятати — усі записи мають бути внесені акуратно, без помилок та виправлень, розбірливо, чорним, синім або фіолетовим чорнилом.

На лікарняному допускається не більше двох виправлень із підтверджувальним записом «Виправленому вірити», підписом лікаря та печаткою медичного закладу.

До відома!

Лікарняний, у яком у допущено помилку, можуть не прийняти до оплати.

Якщо на бланку лікарняного зроблено багато виправлень, і його ще не видано хворому, такий лікарняний вважається зіпсованим, та підлягає заміні у лікувальному закладі.

Заповнення лицьового боку

Отримавши лікарняний, кадровик має перевірити правильність заповнення його лицьового боку. Зокрема, перевірити, чи правильно внесені прізвище, ім’я, по батькові хворого, юридична адреса організації, та наявність необхідних підписів та печаток.

Якщо виявлена певні неточності у заповненні лікарняного, його повертають для виправлення помилок та належного оформлення.

У лікарняному обов’язково має бути підкреслено — це «первинний» чи «продовження». Якщо лікарняний є продовженням, має бути вказано номер та серію попереднього лікарняного. У графі «Причина непрацездатності:» — підкреслена причина увільнення від роботи.

У разі тимчасової непрацездатності — «захворювання професійне та його наслідки — 2», «нещасний випадок на виробництві та його наслідки — 4» має бути зазначено дату встановлення професійного захворювання або нещасного випадку на виробництві. Такі записи виправленню не підлягають.

У графі «Режим:» обов’язково має бути вказано режим, призначений хворому, — стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо. Якщо хворий не дотримався призначеного режиму, лікар повинен записати дату порушення у графі «Відмітка про порушення режиму» і засвідчити цей запис своїм підписом.

Заповнення графи «Примітка» у разі порушення режиму лікування

Трапляється, що хворий не дотримується режиму лікування, призначеного лікарем. У такому випадку в графі «Примітка» лікарняного має бути зазначено вид порушення. Це може бути:

Якщо хворий порушив режим лікування, він втрачає право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності з дня допущення порушення на строк, встановлений рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності (ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV).

Комісія або уповноважений із соціального страхування є органом, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності. Така комісія має право перевірити дотримання режиму лікування застрахованою особою. Якщо виявлено порушення режиму, складають відповідний акт.

Отже, встановити факт порушення режиму лікування може як медична установа, так і комісія із соцстраху, яка, призначаючи допомогу по тимчасовій непрацездатності, використовує усі документи, що свідчать про факт порушення — лікарняний, акт про встановлення порушення режиму лікування, пояснення хворого та ін.

Заповнення графи «Звільнення від роботи»

При заповненні графи «Звільнення від роботи» необхідно вносити послідовно усі записи про періоди тимчасової непрацездатності. Адже саме ці періоди оплачують. Приміром, можлива ситуація, коли працівник звернувся до лікаря ввечері 29-го березня, при цьому відпрацювавши робочий день. У цьому випадку лікарняний буде видано 29-го березня, але період увільнення від роботи рахуватиметься із 30-го березня, відповідно — оплата тимчасової непрацездатності буде із 30-го березня, оскільки за 30-те працівник отримає заробітну плату.

До періоду увільнення від роботи зараховуються фактичні дні відвідування лікаря. Тобто, якщо працівник порушив режим лікування, і не з’явився до лікаря у призначений день — приміром, візит призначено на 4-те квітня, а хворий прийшов 6-го, — то ті дні (5-те квітня) не підлягатимуть оплаті, оскільки в одному рядку лікарняного буде запис «по 3 квітня», а наступний почнеться «із 6 квітня». Про подальшу оплату непрацездатності прийматиме рішення комісія із соцстраху.

В поле зору перевіряльників також потрапляє кількість печаток на лікарняному.

Передусім варто пам’ятати, що печатка лікувального закладу має стояти у верхній та нижній частинах лицьового боку лікарняного.

Якщо особа захворіла поза місцем постійного місця проживання, лікарняний має підписати головлікар медичного закладу у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю», а також має бути засвідчений круглою печаткою закладу охорони здоров’я.

У графі «Звільнення від роботи» також мають бути вказано посаду та прізвище лікаря, засвідчені його підписом та печаткою.

Якщо в амбулаторних умовах лікарняний продовжує ЛКК, це має бути з обов’язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря, завідувача відділення або голови, які засвідчуються лише їхніми підписами (без особистої печатки).

У стаціонарному відділенні запис про загальний термін лікування може бути зроблений в одному рядку з назвами посад та прізвищами лікаря й завідувача відділення, що є обов’язковими даними. Запис засвідчують особистими підписами та печатками. Число і місяць, коли працівник має стати до роботи, записують словами у графі «Стати до роботи». При цьому наводять прізвище лікаря, засвідчене його підписом та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

Якщо працівник помер, у графі «Стати до роботи» роблять запис «помер» і зазначають дату смерті.

У випадку, якщо працівник продовжує хворіти, лікар має підкреслити слова «Продовжує хворіти» і зазначити номер нового лікарняного.

Заповнення лікарняного у зв’язку з вагітністю та пологами

Перевіряючи лікарняний, виданий у зв’язку з вагітністю та пологами, кадровику варто звертати у ваги на правильність заповнення таких граф:

 • «Діагноз первинний» — термін вагітності на час звернення;
 • «Діагноз заключний» — орієнтовний термін пологів;
 • «Причина непрацездатності:» — «вагітність та пологи»;
 • «Режим:» — «вільний»;
 • «Звільнення від роботи» — одним рядком сумарну тривалість відпустки з відміткою про дату відкриття лікарняного (126 днів та 180 днів для жінок, які належать до І–ІІІ категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС);
 • у графі «Стати до роботи» — дату закінчення відпустки по вагітності та пологах (126-й або 180-й день, відповідно).

Лікарняний, виданий у зв’язку з вагітністю та пологами, засвідчують підписом лікаря, завідувача жіночої консультації, для мешканок інших міст — додатково керівником закладу охорони здоров’я та завіряють печаткою медичного закладу. 

Заповнення лікарняного у разі направлення до реабілітаційного центру

Якщо хворого направлено до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу на доліковування, графи первинного лікарняного заповнюють так:

 •  «Стати до роботи» — «Доліковування в санаторно-курортному закладі» із зазначенням дати початку путівки;
 •  «Видано новий листок непрацездатності (продовження) №» — номер нового лікарняного, який заповнюють у цьому ж самому закладі охорони здоров’я.

У новому лікарняному у графі «Причина непрацездатності» підкреслюють «захворювання загальне — 1», у графі «Режим» записують «Санаторний», у графі «Звільнення від роботи» у першому стовпчику («З якого числа») вказують дату початку путівки, у правому верхньому куті — проставляють печатку закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

Далі лікарняний оформлює реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу. Вносять записи до таких граф:

 • «Перебував у стаціонарі» — зазначають дати госпіталізації та виписки з реабілітаційного відділення;
 • «Звільнення від роботи» — у другому стовпчику «До якого числа включно» зазначають дату виписки;
 • «Стати до роботи» словами записують число і місяць, коли працівникові потрібно стати до роботи, зазначають посаду, прізвище лікаря та завідувача реабілітаційного відділення. Їхні підписи засвідчують круглою печаткою санаторно-курортного закладу. Якщо тимчасова непрацездатність триває, підкреслюють «Продовжує хворіти».

Оформлення дубліката лікарняного

У випадку, якщо лікарняний втрачено, лікар має видати дублікат. Але для його отримання працівник має надати довідку з місця роботи, про те, що за втраченим лікарняним не було виплат по тимчасовій непрацездатності.

Видаючи дублікат лікарняного, у верхньому правому куті зазначають: «дублікат». У графі «Звільнення від роботи» одним рядком записують весь період непрацездатності, який засвідчується підписом та печаткою лікаря та голови ЛКК. Підписка на найактуальніші статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх кадрових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією


Розсилка

© Кадровик-01, 2017. Усі права захищено
Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ 18746-7546 ПР від 02.03.2012


 • Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

Витратіть на реєстрацію лише 57 секунд і отримайте доступ до:

форм та зразків для скачування
✓ актуальних статей від редакції журналу «Кадровик-01»
✓ докладних відповідей на складні робочі ситуації
✓ найсвіжіших новин для фахівців кадрової справи
довідників, вкрай необхідних для щоденної роботи та інших корисних матеріалівУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Ключ від всіх дверей!

Реєструйтеся та отримуйте доступ до:

✓ актуальних статей від редакції журналу «Кадровик-01»
✓ докладних відповідей на складні робочі ситуації
✓ найсвіжіших новин для фахівців кадрової справи
довідників, вкрай необхідних для щоденної роботи та інших корисних матеріалівУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
×

Ми не можемо вас відпустити з порожніми руками!

Залишайте свій e-mail та першими дізнавайтеся про наші акційні пропозиції та безплатні вебінари!