Замовляйте онлайн або телефонуйте безплатно 0 800 212 312

Активуйте подарунковий демодоступ

Кадровик-01

Сумісництво: від прийняття до звільнення

7 жовтня 2019
93812
Середній бал: 3 із 5

Що таке робота «за сумісництвом»? Чим сумісництво відрізняється від суміщення? Як правильно оформити прийняття сумісника у 2019 році? На ці та інші кадрові запитання «з зірочкою» відповідаємо у статті.


Крім основного трудового договору, тобто укладеного за місцем основної роботи, працівник може укладати і трудові договори про роботу за сумісництвом.

Робота за сумісництвом 2019

Сумісництво — це виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час в тій самій чи іншій організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом (п. 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну України від 28.06.1993 № 43; далі — Положення № 43).

Оформлення за сумісництвом 2019 може бути двох видів:

  • «зовнішнє» — працівник у вільний від основної роботи час виконує іншу роботу, на умовах трудового договору, в іншій організації;
  • «внутрішнє» — працівник у вільний від основної роботи час виконує іншу роботу, на умовах трудового договору, в тій же організації.

Внутрішнє сумісництво: 13 обов’язкових правил

Увага!

Робота за трудовим договором осіб, які поєднують її з денною формою навчання, не є сумісництвом і оплачується на загальних підставах (абзац третій п. 14 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24.12.1999 № 13; далі — Постанова № 13).

Обмеження на роботу за сумісництвом

Кількість роботодавців, з якими працівник може укладати трудові договори про роботу по сумісництву, за загальним правилом не обмежена.

Для роботи за сумісництвом згоди власника або уповноваженого ним органу за місцем основної роботи не потрібно (абзац другий п. 1 Положення № 43).

Утім, існують обмеження для деяких категорій працівників, які можуть бути встановлені:

  • законодавством (певними нормативно-правовими актами встановлено обмеження на роботу за сумісництвом окремим категоріям працівників, встановлені обмеження щодо тривалості роботи за сумісництвом);

Працівники, які не мають права працювати за сумісництвом

Законодавча норма

 

уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (зокрема, державні службовці, народні депутати, професійні судді), за винятком викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту

ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (далі — Закон № 1700)

керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники, за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності

п. 4 постанови КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 № 245

нотаріуси, помічники нотаріусів, окрім викладацької, наукової і творчої діяльності

ст. 3, 13 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-ХІІ

адвокати, помічники адвокатів на посадах осіб, зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 1700

ст. 7, 16 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI


  • колективним договором (колективний договір може, зокрема, містити додаток, який передбачає перелік працівників, які не мають права працювати за сумісництвом, наприклад, працівники, що мають доступ до комерційної таємниці, працівники, зайняті на важких роботах та роботах зі шкідливими й небезпечними умовами праці, неповнолітні особи, вагітні, тощо);
  • угодою сторін (трудовим договором може бути передбачено, зокрема, такий пункт: працівник приймає на себе зобов’язання — не укладати трудові договори за сумісництвом) (частина друга ст. 21 КЗпП).

Оплата праці за сумісництвом

Оплата праці сумісників передбачає виплату заробітної плати за фактично виконану роботу (ст. 102-1 КЗпП).

Такі працівники мають право на оплату фактично виконаної роботи й тоді, коли було порушено встановлені для певної категорії працівників обмеження для роботи за сумісництвом (абзац перший п. 14 Постанови № 13).

Режим роботи та робочий час за сумісництвом

Особливість роботи за сумісництвом, а саме — її виконання у вільний від основної роботи час — обумовлює, як правило, необхідність встановлення індивідуального режиму роботи, неповного робочого часу.

Робота з неповним робочим часом є обов’язковою умовою для роботи за сумісництвом в організаціях державної форми власності (п. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій» від 03.04.1993 № 245).

Облік використання робочого часу за сумісництвом ведеться окремо від обліку використання робочого часу за основною посадою.

УВАГА! Відмінності між сумісництвом і суміщенням професій

Прийняття на роботу за сумісництвом

Оскільки робота за сумісництвом здійснюється на умовах трудового договору, то при прийнятті на таку роботу необхідно укладати окремий самостійний трудовий договір в кожній організації (на кожній посаді, у разі внутрішнього сумісництва).

Особа, що влаштовується на роботу за сумісництвом в іншу організацію, має надати роботодавцю всі документи, необхідні для проведення відповідних кадрових процедур за виключенням трудової книжки, оскільки на осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи (абз. 3 п. 1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58; далі — Інструкція № 58).

Укладення трудового договору, у т. ч. при прийнятті на роботу за сумісництвом (зовнішнє і внутрішнє сумісництво), оформлюється наказом власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу (ч. 3 ст. 24 КЗпП).

Підставою для видання наказу буде трудовий договір, укладений у письмовій формі, або заява працівника про прийняття на роботу з відповідною резолюцією керівника організації.

Наказ про прийняття на роботу може бути оформлено за типовою формою № П-1, на спеціальному бланку (так званому бланку наказів) чи на загальному бланку організації.

У разі оформлення наказу за формою, відмінною від типової, важливо зберегти усі показники, необхідність яких передбачена типовою формою. Оформлення прийняття на роботу за сумісництвом вимагає виконання й інших кадрових процедур.

У наказі про прийняття на роботу необхідно зазначати умови щодо його строковості, за наявності відповідних підстав (ст. 23 КЗпП), встановлення випробування (ст. 26, 27 КЗпП), режиму робочого часу та вказати, що робота виконуватиметься на умовах сумісництва.

Наказ про прийняття на роботу за сумісництвом

робота за сумісництвом 2019

СКАЧАТИ

Звільнення з роботи

Звільнення працівника з роботи за сумісництвом провадиться з підстав, передбачених законодавством, зокрема, відповідно до статей 36, 38, 39, 40, 41, 45 КЗпП.

У державних організаціяx додатковою підставою для припинення трудового договору із сумісником є прийняття на роботу працівника, який не є сумісником (п. 8 Положення № 43).

Порушення встановлених правил прийняття на роботу (зокрема, у разі наявності обмежень на роботу за сумісництвом) може бути підставою для звільнення працівника з підстав передбачених статтею 7 КЗпП.

Відповідно, при звільненні суміснику виплачують компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

logo
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!


А також шпаргалки, зразки кадрових документів, форми звітів

та цілий банк посадових інструкцій без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Користуватися вільно порталом
Зареєструватися і скачати
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!


А також шпаргалки, зразки кадрових документів, форми звітів

та цілий банк посадових інструкцій без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Користуватися вільно порталом
Зареєструватися і скачати
Може, нарешті зареєструєтеся?


На сайті стільки всього корисного... ммм

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Користуватися вільно порталом
Зареєструватися