Замовляйте онлайн або телефонуйте безплатно 0 800 212 312

Активуйте подарунковий демодоступ

Кадровик-01

Сумісництво: від прийняття до звільнення

31 серпня 2018
88085
Середній бал: 0 із 5

Як відрізнити сумісництво від суміщення посад? Як внести запис про роботу за сумісництвом до трудової книжки працівника? Як оплачувати роботу за сумісництвом? І нарешті — як звільнити сумісника? Про все — за порядком.


Крім основного трудового договору, тобто укладеного за місцем основної роботи, працівник може укладати і трудові договори про роботу за сумісництвом.

Сумісництво: «зовнішнє» та «внутрішнє»

Сумісництво це виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час в тій самій чи іншій організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом (п. 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну України від 28.06.1993 № 43; далі — Положення № 43).

Сумісництво може бути:

  • «зовнішнє» — працівник у вільний від основної роботи час виконує іншу роботу, на умовах трудового договору, в іншій організації;
  • «внутрішнє» — працівник у вільний від основної роботи час виконує іншу роботу, на умовах трудового договору, в тій же організації.

Внутрішнє сумісництво: 13 правил

Увага!

Робота за трудовим договором осіб, які поєднують її з денною формою навчання, не є сумісництвом і оплачується на загальних підставах (абзац третій п. 14 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24.12.1999 № 13; далі — Постанова № 13).

Сумісництво і суміщення: 5 відмінностей

Основними ознаками, за якими слід відрізняти сумісництво і суміщення професій (посад) є такі.


1. Час виконання роботи

Робота за сумісництвом передбачає виконання іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах окремого трудового договору у вільний від основної роботи час, а суміщення професій (посад) передбачає виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, що обумовлена трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) протягом встановленої законодавчо тривалості робочого дня (робочої зміни).

2. Місце виконання роботи

За сумісництвом — в тій же або іншій організації; суміщення професій (посад) можливо лише в межах однієї організації.

3. Оформлення

Прийняття на роботу за сумісництвом оформлюється наказом про прийняття на роботу, суміщення — наказом про покладання обов’язків у порядку суміщення за певною посадою. Покладання на працівника обов’язків у порядку суміщення допускається лише за вакантною посадою.

4. Оплата

Робота за сумісництвом передбачає нарахування заробітної плата за фактично виконану роботу (відповідно до встановленого штатним розписом окладу). За суміщення професій (посад) — провадиться доплата.

Робота за сумісництвом: від прийняття до звільнення Дізнайтеся, чи є обмеження щодо граничних розмірів доплати за суміщення посад

5. Облік використання робочого часу

Облік використання робочого часу за сумісництвом ведеться окремо від обліку використання робочого часу за основною посадою. Робота за суміщенням — у табелі обліку використання робочого часу не відображається.

Обмеження на роботу за сумісництвом

Кількість роботодавців, з якими працівник може укладати трудові договори про роботу за сумісництвом, за загальним правилом не обмежена.

Для роботи за сумісництвом згоди власника або уповноваженого ним органу за місцем основної роботи не потрібно (абзац другий п. 1 Положення № 43).

Утім, існують обмеження для деяких категорій працівників, які можуть бути встановлені:

  • законодавством (певними нормативно-правовими актами встановлено обмеження на роботу за сумісництвом окремим категоріям працівників, встановлені обмеження щодо тривалості роботи за сумісництвом);

Працівники, які не мають права працювати за сумісництвом

Законодавча норма

 

уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (зокрема, державні службовці, народні депутати, професійні судді), за винятком викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту

ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (далі — Закон № 1700)

керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники, за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності

п. 4 постанови КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 № 245

нотаріуси, помічники нотаріусів, окрім викладацької, наукової і творчої діяльності

ст. 3, 13 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-ХІІ

адвокати, помічники адвокатів на посадах осіб, зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 1700

ст. 7, 16 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI


  • колективним договором (колективний договір може, зокрема, містити додаток, який передбачає перелік працівників, які не мають права працювати за сумісництвом, наприклад, працівники, що мають доступ до комерційної таємниці, працівники, зайняті на важких роботах та роботах зі шкідливими й небезпечними умовами праці, неповнолітні особи, вагітні, тощо);
  • угодою сторін (трудовим договором може бути передбачено, зокрема, такий пункт: працівник приймає на себе зобов’язання — не укладати трудові договори за сумісництвом) (частина друга ст. 21 КЗпП).

Оплата праці за сумісництвом

Праця за сумісництвом передбачає виплату заробітної плати за фактично виконану роботу (ст. 102-1 КЗпП).

Робота за сумісництвом: від прийняття до звільненняДетальніше про оплату праці сумісникаму консультації «Особливості оплати праці сумісникам»

Такі працівники мають право на оплату фактично виконаної роботи й тоді, коли було порушено встановлені для певної категорії працівників обмеження для роботи за сумісництвом (абзац перший п. 14 Постанови № 13).

Режим роботи та робочий час

Особливість роботи за сумісництвом, а саме — її виконання у вільний від основної роботи час — обумовлює, як правило, необхідність встановлення індивідуального режиму роботи, неповного робочого часу.

Робота з неповним робочим часом є обов’язковою умовою для роботи за сумісництвом в організаціях державної форми власності (п. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій» від 03.04.1993 № 245).

Прийняття на роботу за сумісництвом

Оскільки робота за сумісництвом здійснюється на умовах трудового договору, то при прийнятті на таку роботу необхідно укладати окремий самостійний трудовий договір в кожній організації (на кожній посаді, у разі внутрішнього сумісництва).

Робота за сумісництвом: від прийняття до звільнення Стане у пригоді: Трудовий договір про роботу за сумісництвом

Особа, що влаштовується на роботу за сумісництвом в іншу організацію, має надати роботодавцю всі документи, необхідні для проведення відповідних кадрових процедур за виключенням трудової книжки, оскільки на осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи (абз. 3 п. 1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58; далі — Інструкція № 58).

Укладення трудового договору, у т. ч. при прийнятті на роботу за сумісництвом (зовнішнє і внутрішнє сумісництво), оформлюється наказом власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу (ч. 3 ст. 24 КЗпП).

Підставою для видання наказу буде трудовий договір, укладений у письмовій формі, або заява працівника про прийняття на роботу з відповідною резолюцією керівника організації.

Наказ про прийняття на роботу може бути оформлено за типовою формою № П-1, на спеціальному бланку (так званому бланку наказів) чи на загальному бланку організації.

У разі оформлення наказу за формою, відмінною від типової, важливо зберегти усі показники, необхідність яких передбачена типовою формою. Оформлення прийняття на роботу за сумісництвом вимагає виконання й інших кадрових процедур.

Увага!

У наказі про прийняття на роботу необхідно зазначати умови щодо його строковості, за наявності відповідних підстав (ст. 23 КЗпП), встановлення випробування (ст. 26, 27 КЗпП), режиму робочого часу та вказати, що робота виконуватиметься на умовах сумісництва.

Звільнення з роботи

Звільнення працівника з роботи за сумісництвом провадиться з підстав, передбачених законодавством, зокрема, відповідно до статей 36, 38, 39, 40, 41, 45 КЗпП.

У державних організаціяx додатковою підставою для припинення трудового договору із сумісником є прийняття на роботу працівника, який не є сумісником (п. 8 Положення № 43).

Робота за сумісництвом: від прийняття до звільненняЧитайте також: Виплата вихідної допомоги у разі звільнення сумісника

Порушення встановлених правил прийняття на роботу (зокрема, у разі наявності обмежень на роботу за сумісництвом) може бути підставою для звільнення працівника з підстав передбачених статтею 7 КЗпП.

Внесення до трудової книжки працівника запису про роботу за сумісництвом

Запис відомостей про роботу за сумісництвом у трудовій книжці робиться окремим рядком, за бажанням працівника, за місцем основної роботи (де зберігається його трудова книжка) (п. 2.14 Інструкції № 58).

Робота за сумісництвом: від прийняття до звільнення Стане у пригоді зразок запису в трудовій книжці про роботу за сумісництвом

Підставою для внесення запису про роботу за сумісництвом є засвідчені у встановленому порядку копії наказів про прийняття на роботу та звільнення (витяги) або довідки, в яких міститься відповідна інформація.

Нормативно-правовими актами не визначено строку, коли має бути внесено запис про роботу за сумісництвом. Отже, в організації, робота в якій є для працівника основною, за бажанням працівника може бути внесено запис про роботу за сумісництвом, що мала місце у попередній період.

Не включаються до облікової кількості штатних працівників, зокрема, працівники, прийняті на роботу за сумісництвом з інших організацій, а працівник, який отримує в одній організації дві, півтори ставки, тобто оформлений за сумісництвом у тій же самій організації, де й основне місце роботи (внутрішнє сумісництво), або менше однієї ставки, в обліковій кількості штатних працівників враховується як одна фізична особа (п. 2.6 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.2005 № 286).

logo
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!


А також шпаргалки, зразки кадрових документів, форми звітів

та цілий банк посадових інструкцій без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!


А також шпаргалки, зразки кадрових документів, форми звітів

та цілий банк посадових інструкцій без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати
Ви читали:
Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте:
Зареєструйтеся і Вам також будуть доступні статті

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2020 рік

• зразок штатного розпису з мінімальним окладом у 2019 році

• 62+ шпаргалки-підказки

• калькулятор відпусток та інші онлайн-сервіси

• банк посадових інструкцій

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися