Продовження строку відрядження: як оформити

19 травня 2016
5615
Середній бал: 5 із 5

Інколи під час відрядження виникають ситуації, за яких перелік завдань суттєво збільшується. Що робити у такому випадку?

Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів, на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв’язок службового відрядження з основною діяльністю) (п. 1 розділу I Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Мінфіну України від 13.03.1998 № 59, далі — Інструкція № 59).

Хоча дія Інструкції № 59 поширюється лише на органи державної влади, підприємства, установи та організації, що утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, наведене в цій Інструкції визначення терміну «відрядження» доцільно застосовувати для підприємств, установ, організацій усіх форм власності (далі — організація), оскільки інших нормативних актів, які б містили відповідне визначення, не існує.

Отже, організація направляє працівника у службове відрядження до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи.

Службове доручення керівник організації формулює у тексті наказу (розпорядження) про відрядження. Цим же наказом (розпорядженням) керівник визначає і строк службового відрядження.

Проте трапляється, що з різних причин працівнику не вдається виконати завдання у строк, визначений наказом (розпорядженням) про відрядження. Або ж під час відрядження виникають обставини, за яких перелік та/або обсяг завдань відрядження суттєво збільшується і виконати їх у раніше встановлений строк неможливо.

Що робити у таких випадках? Звісно, продовжувати строк відрядження. Яким чином? У той же спосіб, в який цей строк було встановлено: шляхом видання наказу (розпорядження) керівника.

Порядок і строк видання наказу про продовження строку відрядження залежатимуть від конкретних обставин, які обумовили продовження строку.

Приклад

Якщо продовження строку відрядження викликано непередбачуваними обставинами, що виникли за місцем відрядження, працівник може у телефонному режимі погодити з керівником строк продовження відрядження. Повернувшись до основного місця роботи, працівник може написати доповідну записку, в якій буде викладено обставини, що викликали необхідність продовження відрядження, та обґрунтовано новий строк відрядження. Доповідна записка слугуватиме підставою для видання наказу (розпорядження) керівника про продовження строку відрядження.

Якщо строк відрядження продовжується за рішенням керівника організації під час перебування працівника у відрядженні, після видання наказу (розпорядження) про продовження строку відрядження працівника слід про це повідомити, наприклад, телеграмою.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo