Розпорядження: зразок документа та особливості оформлення

31 липня 2020
49933
Середній бал: 5 із 5

Розпорядження — це правовий акт, що видається керівниками різних рівнів. У чому різниця між наказом та розпорядженням? Різновиди розпоряджень, бланк та зразок оформлення документа — у статті.

Види розпоряджень

Розрізняють три види розпоряджень.

Перший вид — розпорядження, що видаються одноосібно керівниками органів державної влади відповідно до компетенції, визначеної законодавством. Такі розпорядження містять підзаконні офіційні рішення, прийняті з дотриманням установленої процедури, і мають юридичні наслідки. Розпорядження є обов’язковими для виконання всіма органами управління, суб’єктами господарювання незалежно від організаційно-правової форми, а також громадськими об’єднаннями, посадовими особами і громадянами, які проживають на даній території. Розпорядження, що зачіпають інтереси громадян, оприлюднюються в офіційних виданнях в установленому порядку і набувають чинності з моменту їх опублікування.

Прикладом першого виду розпоряджень є такі:

  • розпорядження обласної державної адміністрації,
  • розпорядження районної державної адміністрації,
  • розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг тощо.

Другий вид — розпорядження, які видає керівник колегіального органу для єдиноначального вирішення певних питань.
Прикладами другого виду є:

  • розпорядження міського голови,
  • розпорядження сільського голови.
Розпорядження перших двох видів належать до категорії основних розпорядчих документів відповідних колегіальних органів, організацій або посадових осіб.

Третій вид — розпорядження, що видаються керівниками організацій з інформаційно-методичних, виробничих, господарських та адміністративних питань, а також із питань, пов’язаних із виконанням наказів, інструкцій, інших актів цієї організації або органу вищого рівня. Як правило, такі розпорядження мають обмежений строк дії і стосуються вузького кола посадових осіб.

Розпорядження третього виду відіграють в управлінській діяльності допоміжну роль.

В окремих випадках розпорядження у межах наданих повноважень можуть видавати й інші посадові чи службові особи організації (заступники директора, керівники підрозділів).

Різниця між розпорядженням і наказом

Хоча накази і розпорядження належать до одного класу — розпорядчих документів, за суттю і змістом це різні види документів. Їх слід опрацьовувати окремо. А саме:

Накази і розпорядження — це розпорядчі документи. Їх створюють для фіксування рішень із адміністративних і організаційних питань діяльності підприємства.

Незалежно від організаційно-правової форми, характеру діяльності, організаційної структури керівництво підприємства наділене правом здійснювати виконавчо-розпорядчу діяльність і, відповідно, видавати розпорядчі документи.

Увага! Види розпорядчих документів, які має право видавати керівництво підприємства, зазначають у статуті (положенні про підприємство) відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5.

Хоча розпорядження складають та оформляють у тому ж порядку, що й накази, основна розбіжність — розпорядчу частину цих документів розпочинають зі слова ПРОПОНУЮ або ЗОБОВ’ЯЗУЮ. Як і в наказах, його друкують окремим рядком, без відступу від лівого берега, великими літерами.

Назва документа

Формулювання

Початок розпорядчої частини

Наказце правовий акт, що видає керівник підприємства, який діє на засадах єдиноначальності, з метою вирішення всіх основних або оперативних завдань, поставлених перед підприємством.НАКАЗУЮ
Розпорядженняце правовий акт, що видає керівник підприємства переважно з оперативних питань повсякденної виробничо-господарської та адміністративної роботи. В окремих випадках розпорядження можуть видавати інші посадові особи (найчастіше заступники керівника або керівники структурних підрозділів) у межах наданих їм прав.ПРОПОНУЮ або ЗОБОВ’ЯЗУЮ

Наочність допоможе у роботі. Ми підготували для вас зразок розпорядження директора. 

Зразок розпорядження

СКАЧАТИ

Розпорядження: зразок документа та особливості оформлення

Шаблон розпорядження

Щоб оформити розпорядження для вашого підприємства, скористайтесь уніфікованою формою документа.

розпорядження форма

СКАЧАТИ


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo