Відповідальний за військовий облік: кого призначати

20 травня 2016
23677
Середній бал: 5 із 5

Запровадження військового обліку на підприємстві починається з визначення відповідальної за цю ділянку посадової особи. Кого саме призначати відповідальним за ведення військового обліку на підприємстві, в установі, організації? І чи призначати взагалі?

Для ведення військового обліку і бронювання кадрів в організаціях, на підприємствах формують військово-обліковий персонал, виходячи з відповідної норми навантаження на одного працівника:

  • один працівник — за наявності на обліку від 500 до 2000 військовозобов’язаних і призовників;
  • два — від 2000 до 4000 військовозобов’язаних і призовників;
  • три — від 4000 до 7000 військовозобов’язаних і призовників, на кожних наступних 3000 осіб — по одному працівнику.

Посадові оклади для цих працівників установлюють на рівні посадових окладів працівників відділів кадрів.

Такі норми передбачає Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.1994 № 377 (далі — Положення № 377).

Військовозобов’язані — особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Назви посад для введення до штатного розпису підбирають відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

Класифікатор професій містить професійну назву роботи «Інспектор з обліку та бронювання військовозобов’язаних» (код КП 3439). За наявності на обліку понад 500 військовозобов’язаних та призовників у штатному розписі підприємства передбачають посаду інспектора з обліку та бронювання військовозобов’язаних з відповідною кількістю штатних одиниць.

Посаду інспектора з обліку та бронювання військовозобов’язаних можна вводити у відділі кадрів. У великих організаціях для організації і ведення військового обліку може бути створений окремий структурний підрозділ, до складу якого входитимуть кілька інспекторів і керівник підрозділу.

Якщо в організації на обліку перебуває менше 500 військовозобов’язаних і призовників, обов’язки з ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних покладають на одного з працівників кадрової служби. За виконання додаткових обов’язків працівнику встановлюють доплату у розмірі до 50% посадового окладу. Це теж передбачено Положенням № 377.

З огляду на цю норму Положення № 377, як правило, доплату за ведення військового обліку передбачають для певної посади ще на етапі первинного формування штатного розпису організації. Відповідні обов’язки прописують у посадовій інструкції. У наказі про прийняття працівника на посаду, що передбачає ведення військового обліку, зазначають про встановлення доплати.

Звісно, не всі організації виявили таку далекоглядність при формуванні штатного розпису. Нерідко необхідність запровадження військового обліку виникає в організації, що діє вже кілька років. За таких умов необхідно:

  • підготувати проект наказу з основної діяльності про внесення змін до штатного розпису щодо введення доплати за ведення обліку військовозобов’язаних та призовників;
  • розробити нову посадову інструкцію для працівника, який відповідатиме за військовий облік, та підготувати проект наказу про введення її в дію або затвердити інструкцію у порядку, встановленому в організації;
  • після затвердження посадової інструкції ознайомити з нею працівника, який буде виконувати обов’язки з військового обліку;
  • підготувати проект наказу з кадрових питань про покладання обов’язків з обліку військовозобов’язаних та призовників;
  • після підписання керівником організації наказу про покладання обов’язків з обліку військовозобов’язаних та призовників ознайомити працівника під підпис з наказом та посадовою інструкцією.

За загальним правилом доручення додаткових обов’язків, необумовлених трудовим договором при прийнятті на роботу, відбувається у порядку зміни істотних умов праці, визначеному статтею 32 Кодексу законів про працю України (КЗпП). Утім, працівник може й сам подати заяву з проханням доручити йому додаткові обов’язки з відповідною доплатою.

Відповідно до пункту 15 Постанови № 377 роботодавець має інформувати відповідні військкомати про призначення, переміщення і звільнення працівників, які виконують обов’язки щодо ведення обліку військовозобов’язаних і призовників, а також щодо бронювання військовозобов’язаних за організаціями.

Відповідальний за ведення обліку військовозобов’язаних і призовників може особисто відвезти лист до військкомату або лист може бути направлений поштою, в такому випадку пізніше працівнику необхідно прибути до військкомату для налагодження робочих контактів зі службовими особами військкомату.

Як бачите, нічого складного у процедурі призначення відповідального за ведення військового обліку немає. Найголовніше — розуміння роботодавцем того, що у нинішній ситуації в Україні військовий облік на підприємстві є важливою складовою мобілізаційної підготовки і обороноздатності держави.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo