-

Компенсація за невикористану відпустку при звільненні та заміна за бажанням працівника

15 лютого 2019
146789
Середній бал: 5 із 5

Компенсація за невикористану відпустку — гарантоване право працівників. Та не усі працівники можуть на це претендувати. Виплата компенсації за невикористану відпустку стосується також і не усіх видів відпусток. Деякі підлягають компенсації тільки при звільненні. Деталі — у статті.

Умови компенсації невикористаної відпустки при звільненні

Трудове законодавство зобов’язує роботодавця повністю розрахуватися із працівником, якщо той звільняється. Нарахування компенсації за невикористану відпустку є одним із таких обов’язків роботодавця (ч. 4 ст. 24 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (Закон про відпустки) та ч. 4 ст. 83 КЗпП).

Як оформляти документи за ДСТУ 4163:2020

Чи залежить від підстави звільнення нарахування компенсації невикористаної відпустки?

Ані КЗпП, ані Закон про відпустки не містять норми, що уможливлює позбавлення працівника права на відпустки.

Жодних обмежень щодо виплати компенсації за невикористану відпустку залежно від підстави звільнення Закон про відпустки не містить.

Компенсувати невикористану відпустку слід незалежно від підстави звільнення — прогул, розкрадання майна власника, поява на роботі в нетверезому стані тощо.

Чи виплачувати компенсацію при звільненні з роботи за сумісництвом?

Зовнішнє і внутрішнє сумісництво потребує окремого трудового договору. Закон про відпустки не передбачає жодних особливостей при компенсації невикористаної відпустки сумісникам.

При звільненні сумісника роботодавець зобов’язаний виплатити компенсацію за невикористану щорічну відпустку, а також за відпустку працівникам, які мають дітей (ч. 1 ст. 24 Закону про відпустки).

 

Види відпусток, за які нараховується компенсація при звільненні

Компенсації підлягають щорічні відпустки та додаткова відпустка «на дітей».

До щорічних відпусток належать (ст. 4 Закону про відпустки):

До відома!

Під іншими додатковими відпустками мається увазі, наприклад, додаткова оплачувана відпустка, що надається державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування (лист Мінсоцполітики, Головне управління Державної служби при КМУ «Про порядок надання державним службовцям додаткової оплачуваної відпустки» від 27.01.1999 №№ 13-294, 10/364).

Коли виплачувати компенсацію за невикористану відпустку

Усі невикористані дні відпустки роботодавець зобов’язаний компенсувати при звільненні працівнику (ст. 24 Закону про відпустки).

Виплата компенсації за невикористані відпустки можлива і без звільнення працівника, так звана — заміна відпустки грошовою компенсацією. Але має бути виконана умова: за робочий рік працівник має використати 24 к. д. відпустки.

Тривалість щорічної основної відпустки за один робочий рік не може бути меншою 24 календарних днів (ч. 1 ст. 6 Закону про відпустки).

Деяким категоріям працівників встановлено збільшену тривалість щорічної основної відпустки. Приміром тривалість щорічної основної відпустки працівників з інвалідністю I і II груп становить 30 к. д., а працівників з інвалідністю III групи — 26 к. д. (ч. 7 ст. 6 Закону про відпустки).

Отже, якщо працівник з інвалідністю сумарно за рік використав 24 к. д. щорічної відпустки, то за невикористані дні відпустки він може забажати компенсацію. Такої ж думки дотримуються й Держпраці та Мінсоцполітики

Приклад

Працівник з інвалідністю 2-ї групи використав 24 к. д. щорічної основної відпустки за робочий рік 11.03.2017-10.03.2018. Отже, за 6 к. д. щорічної основної відпустки роботодавець може нарахувати компенсацію за невикористану відпустку.

Не всі працівники, які мають щорічну відпустку збільшеної тривалості (більше ніж 24 календарних днів), можуть її компенсувати. До таких належать особи віком до 18 років, для яких тривалість щорічної відпустки становить 31 календарний день (ч. 8 ст. 6 Закону про відпустки). Отримати грошову компенсацію за щорічну відпустку вони можуть лише при звільненні.

Із компенсацією за невикористану відпуску «на дітей» — ситуація аналогічна. Отримати компенсацію за невикористану відпустку «на дітей» можна тільки у разі звільнення. Чому? Вона належить до соціальних відпусток, а не до щорічних. А замінити невикористану частину відпустки грошовою компенсацією можна тільки у разі, якщо вона належить до щорічних (ч. 4 ст. 24 Закону про відпустки).

Чи реєструвати на підприємстві листки непрацездатності?

Компенсація за невикористану відпустку при звільненні та заміна за бажанням працівника
Ірина Житковаголовний редактор MCFR Кадри
Законодавство не зобов’язує роботодавця реєструвати листки непрацездатності. Керуйтеся загальними нормами діловодства.

Розрахунок компенсації за невикористану відпустку (кількість днів, що можна компенсувати)

Щоб правильно порахувати тривалість щорічної основної відпустки, зважайте на періоди, що зараховують до стажу для її надання (ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки).

Якщо працівник відпрацював кілька повних місяців, кадровик умить порахує, скільки днів відпустки той заробив:

  • по 2 дні за місяць — якщо відпустка 24 к. д.;
  • по 2,5 дні за місяць — якщо відпустка 30 к. д.

Як порахувати, якщо працівника прийняли 21 лютого, а звільняється він 14 березня? Дехто міркуватиме так: якщо працівник відпрацював у місяці 15 днів, нарахуємо один день відпустки, а якщо менше — жодного. Проте найточніший результат отримаємо за формулою, яку рекомендує Мінсоцполітики (лист від 24.06.2011 № 208/13/116-11):

Туст ÷ (365-11) × N,

де

Туст — тривалість щорічної основної відпустки, на яку має право працівник (приміром, 24, 28, 30 к. д.);

365 — кількість календарних днів у році, якщо рік високосний — 366;

11 — стандартна кількість святкових і неробочих днів за рік (у 2017 році — 12 свят);

N — кількість календарних днів, які працівник відпрацював за робочий рік чи період, без урахування святкових і неробочих днів.

Увага!

Цією формулою користуються бухгалтери при обчисленні середнього заробітку для оплати відпусток.

Що порахувати кількість днів щорічної основної відпуски, які слід компенсувати при звільненні:

1. Визначте, скільки днів відпустки заробляє працівник за один день роботи:

24 ÷ (365 – 11) ≈ 0,0677966 (к. д.).

2. Обчисліть кількість календарних днів у робочому періоді працівника — із вихідними, але без святкових і неробочих днів.

Із 21.02.2018 по 14.03.2018 — 22 (к. д.), у т. ч. 1 святковий день (8 березня):

22 – 1 = 21 (к. д.).

3. Перемножте одержані числа:

0,0677966 × 21 ≈ 1,4237286.

Заокруглюємо результат — отримуємо 1.

Отже, при звільненні роботодавець повинен виплатити працівнику компенсацію за 1 день щорічної основної відпустки.

Компенсація за невикористану відпустку без звільнення

Згідно з частиною четвертою статті 24 Закону про відпустки і частиною четвертою статті 83 КЗпП за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. Тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

За бажанням працівника роботодавець може компенсувати такі види невикористаних відпусток:

Роботодавець не вправі відмовити працівнику у законному бажанні отримати компенсацію за частину щорічної відпустки. Ця норма є імперативною, тобто нормою прямої дії, і не залежить від бажання роботодавця, на відміну від, наприклад, норми щодо поділу щорічної відпустки.

Заміна відпустки грошовою компенсацією

Якщо працівник забажав замітини відпустку грошовою компенсацією, він подає роботодавцю заяву на компенсацію за невикористану відпустку.

СКАЧАТИ ➦ заяву

заява на компенсацію невикористаної відпустки

Відтак роботодавець перевіряє, чи буде законною заміна відпустки грошовою компенсацією.

Важливо дотримати умов, за яких виплата компенсації за невикористану відпустку буде законною:

  • працівник використав щорічну (основну чи основну і додаткову) відпустку за відповідний робочий рік тривалістю не менш як 24 к. д.;
  • робочий рік, за який працівник бажає отримати компенсацію за невикористані дні відпустки, закінчився.

Увага!

Остання умова пояснюється тим, що працівник може звільнитися до закінчення робочого року. Виплатити компенсацію можна лише за дні відпустки, що працівник заробив, а не які могли би бути надані авансом до закінчення робочого року.

Якщо цих умов дотримано, роботодавець готує проект наказу про виплату компенсації за невикористану відпустку.

СКАЧАТИ ➦ наказ

наказ на виплату компенсації за невикористану відпустку

Далі з цим наказом під підпис потрібно ознайомити працівника, зареєструвати у Журналі реєстрації наказів з кадрових питань тимчасового строку зберігання, а копію слід передати до бухгалтерії.

До особової картки працівника потрібно внести інформацію про використання днів щорічної відпустки, а до графіка відпусток — відомості про виплату компенсації за дні відпустки.

Компенсація невикористаної відпустки при переведенні

Перерахування компенсації за невикористану відпустку у разі переведення залежить тільки від бажання працівника.

Працівник бажає, щоб компенсацію перерахували на нове місце роботи. Роботодавець перераховує грошову компенсацію за невикористані працівником дні щорічних відпусток на рахунок нового роботодавця за заявою працівника (ч. 3 ст. 24 Закону про відпустки). У заяві працівник вказує назву та банківські реквізити підприємства, до якого переводиться.

Ключове слово у цій тезі — «щорічних». Можна перерахувати кошти лише за щорічні відпустки. Передбачена статтею 19 Закону про відпустки додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, належить до іншого виду відпусток — соціальних (ст. 4 Закону про відпустки). Тому кошти за невикористану відпустку працівникам, які мають дітей, повинен виплатити нинішній роботодавець.

Перерахована компенсація для працівника — можливість збільшити стаж, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки на новому місці роботи. Новий роботодавець зарахує до стажу час, за який працівник не використав відпустки на попередній роботі (ч. 3 ст. 9 Закону про відпустки).


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo