Кадровик01

Зміна 5 до Класифікатора професій: огляд змін

 • 19 вересня 2016
 • 5943

Нещодавно зазнав чергових змін Класифікатор професій. Зокрема, Зміною 5 деякі професійні назви скасовано або змінено. А також Класифікатор професій доповнено новими професійними назвами, для яких ще немає кваліфікаційних характеристик. Тому експерт журналу «Кадровика-01» — Юрій ЮРОВ склав для них узагальнені описи трудових функцій.

Із 15 серпня 2016 року набрала чинності Зміна 5 до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі —КП), затверджена Наказом Мінекономрозвитку від 10.08.2016 № 1328. Доповнення КП професійними назвами робіт «Приватний виконавець» та «Помічник приватного виконавця» наберуть чинності 5 жовтня 2016 року — одночасно із Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» від 02.06.2016 № 1403-VIII.

Загалом Зміною № 5:       

 • скасовано — 2 професійні назви робіт;
 • змінено — 10 професійних назв робіт;
 • внесено — 16 нових професійних назв робіт.

У пригоді вам неодмінно стануть експерті роз'яснення:


Професійні назви робіт, скасовані Зміною 5

Зміною № 5 до КП скасовано 2 професійні назви робіт:

 • Державний виконавець (код КП 3432);
 • Інструктор з вогневої та фізичної підготовки (код КП 5162).

Незабаром, 05.10.2016, втратить чинність Закон України «Про державну виконавчу службу» від 24.03.1998 № 202/98-ВР. Засади діяльності з примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) визначатиме інший Закон — «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» від 02.06.2016 № 1403-VIII.

Для державних виконавців передбачено вищу юридичну освіту за освітніми рівнями спеціаліст, магістр (наказ Мін’юсту України від 09.06.2009 № 484/7). Отже, відповідна професійна назва роботи має належати до розділу 2 «Професіонали», а не до розділу 3 «Фахівці» з нижчими кваліфікаційними вимогами.

Щоб «перенести» з одного розділу до іншого, професійну назву роботи:

 • скасовують;
 • вносять до КП з іншим кодом.

Цю процедуру передбачає ДСТУ 3739-98 «Положення про ведення Державного класифікатора ДК 003 «Класифікатор професій». Тож з-поміж нових назв, унесених до КП Зміною  5, маємо того ж «Державного виконавця», але з кодом 2429 — у професійному угрупованні «Інші професіонали в галузі правознавства».

Професійну назву роботи «Інструктор з вогневої та фізичної підготовки» скасовано як наддеталізовану. Її внесено до КП у новій редакції: «Інструктор (молодший склад поліції)» (код КП 5162).

Професійні назви робіт, які змінено

Нові редакції професійних назв робіт у КП — наслідок законодавчих новацій. Зміни зумовили, зокрема: Закон України «Про Національну поліцію України» від 02.07.2015 № 580-VIII, Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу» від 03.03.2016 № 47 тощо.

Нові редакції професійних назв робіт у КП (відповідно до Зміни 5)

Код КП

Стара редакція

Нова редакція

1210.1

Директор (художній керівник) театру

Директор театру — художній керівник (генеральний директор театру — художній керівник)

5162

Інспектор патрульної служби

Поліцейський (інспектор) патрульної служби

5162

Командир відділення (органи внутрішніх справ)

Командир відділення (поліція)

5162

Міліціонер

Поліцейський (за спеціалізаціями)

5162

Молодший інспектор (органи внутрішніх справ)

Молодший інспектор (поліція)

5162

Помічник дільничного інспектора міліції

Помічник дільничного офіцера поліції

5169

Помічник оперативного чергового

Помічник чергового

2419.3

Спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

Спеціаліст з питань персоналу державної служби

2419.2

Фахівець з державних закупівель

Фахівець з публічних закупівель

3439

Фахівець з протипожежної безпеки

Фахівець з пожежної безпеки

Професійні назви робіт, доповнені до КП Зміною 5

До КП Зміною 5 унесено 16 нових професійних назв робіт (табл. 2). І законодавчі зміни — не єдина підстава для цього. З-поміж основних чинників: розвиток ринку консультаційних та експертних послуг, інновації на міжнародному ринку праці та, звичайно, робота з удосконалення КП.

Нові професійні назви робіт у КП (відповідно до Зміни 5)

Код КП

Професійна назва роботи

2139.2

Аудитор інформаційних технологій

2429

Державний виконавець

2419.3

Державний кадастровий реєстратор

1120.1

Державний секретар

2139.2

Експерт з управління інформаційними технологіями

7141

Електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок

2229.2

Ерготерапевт

5162

Інструктор (молодший склад поліції)

5162

Командир катера (поліція)

2221.2

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини

2149.2

Мехатронік

5162

Поліцейський (інспектор) поліції особливого призначення

5162

Помічник командира взводу (поліція)

3432

Помічник приватного виконавця

2429

Приватний виконавець

2229.2

Фізичний терапевт

Розподіл професійних назв робіт за класифікаційними розділами

Розділ КП

Кількість позицій

числові значення

%

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

1221

14

Професіонали

1118

12

Фахівці

950

11

Технічні службовці

207

2

Робітничі професії

5445

61

Разом

8941

100

Завдання та обов’язки за новими професіями

Кваліфікаційних характеристик для нових професій ще не розроблено. Утім, ви зможете скласти посадові та робочі інструкції для них, послуговуючись узагальненими описами трудових функцій.

Описи мають рекомендаційний характер і грунтуються на витягах із нормативно-правових актів, статистичних матеріалах Міжнародної стандартної класифікації занять 2008 року (International Standard Classification of Occupations, ISCO-2008), дослідженнях національного ринку праці.

Аудитор інформаційних технологій (код КП 2139.2)

Належить до професійного угруповання 2139.2 «Професіонали в інших галузях обчислень». Варто зауважити, що нині немає ані усталеного визначення сутності аудиту інформаційних технологій, ані єдиного бачення застосування його методів у системі управління. Основні завдання та обов’язки аудитора визначено відповідно до рекомендацій Міжнародної організації ISO та Міжнародного форуму з акредитації (International accreditation forum, IAF).

Аудитор інформаційних технологій:

 • збирає та аналізує дані щодо ефективності інформаційних технологій з метою визначення рівня захисту комп’ютерної системи (ІТ-безпеки), забезпечення цілісності електронних даних відповідно до мети аудиту (ведення бізнесу, господарської діяльності тощо);
 • визначає доцільність застосування процесного підходу при побудові ІТ-середовища організації;
 • консультує, оформляє аудиторські висновки, надає рекомендації щодо вдосконалення ІТ-середовища організації.

Державний виконавець (код КП 2429)

Належить до професійного угруповання 2429 «Інші професіонали в галузі правознавства». Державний виконавець:

 • забезпечує своєчасне, повне й неупереджене примусове виконання рішень, передбачених законом;
 • контролює та оцінює стан справ у відповідному напрямі роботи;
 • узагальнює практику застосування законодавства та забезпечує реалізацію державної політики у відповідному напрямі роботи та в межах компетенцій;
 • бере участь у розробленні проектів організаційно-методичних документів, готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів за відповідним напрямом роботи, проекти відповідей на доручення та звернення, що надійшли на персональний розгляд.

Державний кадастровий реєстратор (код КП 2419.3)

Належить до професійного угруповання 2419.3 «Професіонали державної служби». Державний кадастровий реєстратор:

 • реєструє заяви про внесення відомостей до Державного земельного кадастру надає такі відомості;
 • перевіряє відповідність поданих документів вимогам законодавства;
 • формує поземельні книги на земельні ділянки, вносить записи до них, забезпечує зберігання цих книг;
 • вносить відомості до Державного земельного кадастру або надає відмови в їх унесенні;
 • присвоює кадастрові номери земельним ділянкам;
 • надає відомості з Державного земельного кадастру або відмови в їх наданні;
 • виправляє помилки в Державному земельному кадастрі;
 • передає органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відомості про земельні ділянки.

Державний секретар (код КП 1120.1)

Належить до професійного угруповання 1120.1 «Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади». Державний секретар:

 • організовує роботу апарату міністерства, контролює виконання апаратом міністерства Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів міністерства, доручень міністра та його заступників;
 • готує та подає міністру для затвердження плани роботи міністерства;
 • за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, затверджує штатний розпис та кошторис міністерства;
 • призначає на посади та звільняє з посад державних службовців апарату міністерства у порядку, передбаченому законодавством про державну службу;
 • приймає рішення щодо присвоєння рангів, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • призначає на посади керівників територіальних органів міністерства та їх заступників, звільняє з цих посад;
 • погоджує у передбачених законом випадках призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів обласних, міських державних адміністрацій;
 • представляє міністерство як юридичну особу в цивільно-правових відносинах тощо.

Експерт з управління інформаційними технологіями (код КП 2139.2)

Належить до професійного угруповання 2139.2 «Професіонали в інших галузях обчислень». Експерт з управління інформаційними технологіями:

 • проводить експертизу надійності інформаційних технологій бізнес-процесів;
 • визначає малоефективні ділянки й готує рекомендації щодо їх оптимізації, поліпшення функціональності інформаційних технологій тощо;
 • досліджує внутрішні та зовнішні інформаційні зв’язки комп’ютерних систем для підвищення їх сумісності;
 • бере участь у науково-практичних розробках зі створення інноваційних систем управління інформаційними технологіями тощо;
 • готує за результатами експертизи звіти, довідки, експертні висновки з пропозиціями щодо поліпшення роботи систем управління інформаційними технологіями.

Електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок (код КП 7141)

Електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок:

 • виконує монтаж, демонтаж і капітальний ремонт сонячних електроустановок різних типів і габаритів;
 • регулює та перевіряє апаратуру сонячних модулів після ремонту;
 • заміряє основні параметри сонячних електроустановок, пристроїв заземлення, електроланцюгів тощо;
 • розмотує, розробляє, дозує, прокладає кабелі, монтує ввідні пристрої та з’єднувальні муфти тощо;
 • виявляє несправності сонячних електроустановок та ліквідує їх відповідно до монтажних схем, виконує належні профілактичні роботи тощо.

Ерготерапевт (код КП 2229.2)

Належить до професійного угруповання 2229.2 «Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)». Ерготерапевт:

 • виявляє порушення фізичного стану пацієнтів різних вікових груп, розробляє комплекси заходів із відновлення та розвитку функціональних можливостей, необхідних у повсякденному житті;
 • обстежує осіб з обмеженими можливостями, фізичними, когнітивними, емоційними або психічними порушеннями, відставанням у розвитку або віковими змінами;
 • консультує з питань відновлення (розвитку) втрачених функцій, використання спеціальних пристосувань, адаптації до навколишнього середовища;
 • консультує пацієнтів, їх родини або групи осіб з питань створення оптимальних умов для розвитку і самореалізації людини з обмеженими можливостями;
 • реєструє медичну інформацію, веде історії хвороб, бере участь у розробленні програм реабілітації тощо.

Інструктор (молодший склад поліції) (код КП 5162)

Інструктор:

 • проводить спеціальну підготовку особового складу поліцейського підрозділу;
 • вивчає особливості фізичного навантаження під час виконання службових обов’язків різними категоріями особового складу, визначає потреби в спецзасобах індивідуального захисту, активної оборони, застосуванні прийомів самооборони та затримання порушників;
 • бере участь в організації змагань, перевірці фізичного стану особового складу, за необхідності — виконує функції спаринг-партнера;
 • підтримує на високому рівні особисту фізичну форму та навички застосування різних спеціальних засобів тощо.

Командир катера (поліція) (код КП 5162)

Командир катера:

 • керує поліцейським катером, розподіляє обов’язки між підлеглими членами екіпажу;
 • забезпечує безаварійне плавання катера, дотримання регламентів безпеки плавання та технічної експлуатації;
 • організовує та контролює технічне обслуговування та періодичні ремонти катера;
 • в аварійних ситуаціях після проведення всіх заходів із рятування катера у разі неминучої загибелі особового складу приймає рішення щодо залишення катера особовим складом і покидає катер останнім;
 • контролює постійну наявність на катері засобів рятування людей на воді тощо.

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини (код КП 2221.2)

Належить до професійного угруповання 2221.2 «Лікарі». Лікар фізичної та реабілітаційної медицини:

 • складає програму комплексного обстеження, оцінює стан здоров’я і встановлює діагноз на підставі результатів об’єктивного обстеження, лабораторних та інструментальних досліджень;
 • розробляє індивідуальні програми фізичного оздоровлення і реабілітації;
 • призначає необхідні оздоровчі та реабілітаційні процедури (фізіотерапія, ЛФК, масаж, рефлексотерапія тощо);
 • самостійно проводить лікарські маніпуляції, передбачені програмою підготовки лікарів відновної медицини;
 • консультує щодо доцільності призначення оздоровчо-реабілітаційних заходів, у т. ч. санаторно-курортної допомоги тощо;
 • організовує та контролює профілактичну роботу, належне виконання діагностичних і лікувально-профілактичних процедур тощо;
 • реєструє медичну інформацію, веде історії хвороб пацієнтів.

Мехатронік (код КП 2149.2)

Належить до професійного угруповання 2149.2 «Інженери (інші галузі інженерної справи)». В Україні мехатроніка — нова галузь науки і техніки, заснована на синергії вузлів точної механіки та електронних, електротехнічних і комп’ютерних компонентів, що забезпечує проектування і виробництво якісно нових модулів, систем і машин з інтелектуальним управлінням і функціональними рухами. Професія «мехатронік» нині є інноваційною. Мехатронік:

 • виконує монтаж, ремонт, налагодження, регулювання, діагностику та випробування мехатронних систем;
 • бере участь в оптимізації ремонтних робіт і освоєнні нової продукції;
 • досліджує характер і причини виникнення несправностей обладнання;
 • координує і контролює роботу мехатронних систем.

Поліцейський (інспектор) поліції особливого призначення (код КП 5162)

Поліцейський (інспектор) поліції особливого призначення:

 • бере участь у забезпеченні силової підтримки підрозділів поліції, інших правоохоронних органів під час слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів;
 • бере участь в оперативно-пошукових заходах під час спеціальних операцій;
 • забезпечує безпеку взятих під захист осіб на підставах та в порядку, визначених законом;
 • виконує інші функції, передбачені нормативно-правовими актами МВС України щодо діяльності спецпідрозділів.

Помічник командира взводу (поліція) (код КП 5162)

Помічник командира взводу:

 • виконує оперативні доручення та вказівки командира взводу, а за його відсутності — заступника командира взводу;
 • за дорученням командира взводу контролює своєчасність технічного обслуговування та ремонту технічних засобів, закріплених за взводом, а також видавання, облік і зберігання інших матеріальних цінностей, засобів активної оборони тощо;
 • контролює виконання особовим складом взводу правил пожежної безпеки, наявність і справність засобів первинного пожежогасіння;
 • веде службову документацію.

Помічник приватного виконавця (код КП 3432)

Належить до професійного угруповання 3432 «Судові секретарі, виконавці та розпорядники». Помічник приватного виконавця:

 • складає проекти документів виконавчого провадження;
 • бере участь у прийомі відвідувачів;
 • забезпечує ведення діловодства й архіву — без права підписання документів виконавчого провадження;
 • подає документи виконавчого провадження та отримує посвідчення за пред’явленням;
 • виконує інші доручення приватного виконавця у справах, що перебувають у провадженні, крім тих, що належать до сфери процесуальних повноважень (прав та обов’язків) приватного виконавця.

Приватний виконавець (код КП 2429)

Належить до професійного угруповання 2429 «Інші професіонали в галузі правознавства». Відповідно до Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» від 02.06.2016 № 1403-VIII (набрання чинності — 05.10.2016) завдання та обов’язки приватних виконавців та державних виконавців аналогічні.

Фізичний терапевт (код КП 2229.2)

Належить до професійного угруповання 2229.2 «Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)». Фізичний терапевт:

 • проводить м’язові, нервові, суглобові та функціональні тести для виявлення і оцінювання фізичних проблем пацієнтів;
 • установлює мету лікування, розробляє лікувальні програми для зменшення фізичного болю, зміцнення м’язів, поліпшення кардіоторакальної, кардіоваскулярної і респіраторної функцій, відновлення рухливості суглобів, поліпшення рівноваги та координації рухів;
 • розробляє, запроваджує та здійснює моніторинг програм і процедур з використанням терапевтичних властивостей фізичних вправ, тепла, холоду, масажу, маніпуляцій, гідротерапії, електротерапії, ультрафіолетового та інфрачервоного світла, ультразвуку;
 • інструктує пацієнтів та членів їх родин щодо продовження процедур у позаклінічних умовах;
 • веде інформаційну базу про стан здоров’я пацієнтів та їх реакції на лікування в медичних системах, здійснює обмін інформацією з іншими фахівцями для забезпечення безперервної і комплексної опіки;
 • розробляє та впроваджує програми виявлення та профілактики основних фізичних захворювань і розладів людини.
Підписка на найактуальніші статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх кадрових подій!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Найвигідніша пропозиція
Скористайтеся найвигіднішими пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки кадровика, форми, зразки та бланки кадрових документів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся
Ви читали:
Приєднуйтеся до закритого Клубу кадровиків!
Зареєструйтеся і Вам також будуть доступні статті

Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте доступ до:

норм робочого часу на 2019 рік

• штатного розпису з мінімальним окладом у 2019 році

• 48 шпаргалок для безпомилкової роботи

• онлайн-сервісів та калькуляторів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І продовжити читання
Зареєструватися
×


Скачайте зразок трудового договору 2019

Укладання та зразок трудового договору 2019

 Скачати шаблон