Електронні лікарняні 2022: що врахувати кадровику

1 червня 2022
386341
Середній бал: 5 із 5
керівник групи експертів із кадрових питань

Лікарняні 2022 мають ряд особливостей, оскільки повний перехід на е-лікарняні відтерміновано до 1 січня 2023 року. До наступного року лікар у п'яти випадках може виписати паперовий листок непрацездатності. Більш того, лікарняний під час воєнного стану та протягом трьох місяців після того, як його припинять або скасують, за рішенням керівника закладу медзаклади можуть видавати паперові лікарняні, роздруковані на білому аркуші паперу за затвердженою формою. Як правильно працювати з лікарняними листками у 2022 році, покроково роз’яснюємо у статті.

Трудові відносини в умовах воєнного стану: від прийняття до звільнення

Лікарняний лист: електронний чи паперовий

Міністерство охорони здоров’я наказом від 25.03.2022 № 522 внесло зміни до наказу МОЗ від 01.06.2021 № 1066, врегулювавши таким чином роботу з електронними та паперовими листками непрацездатності.        

Паперові листки тимчасової непрацездатності видаватимуть до 01.01.2023 року у п’яти випадках, а саме:

 1. коли потрібно продовжити чи закрити листок непрацездатності, який видали у паперовій формі до 01.10.2021;
 2. якщо сплив термін, протягом якого лікар може внести зміни до медвисновку про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я. У такому випадку рішення про видавання листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров’я, а за її відсутності — головний лікар закладу;
 3. у випадку усиновлення дитини: протягом двох місяців з дати її народження, зазначеної у свідоцтві про народження. Листок непрацездатності видають на підставі рішення суду про усиновлення та свідоцтва про народження;
 4. якщо виникли технічні проблеми з передаванням даних та неможливо сформувати е-лікарняний протягом семи днів з дати створення медвисновку про тимчасову непрацездатність до усунення таких проблем.
 5. якщо доступ користувачів електронної системи охорони здоров’я до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я зупинять у встановленому порядку.


Важливо! Наказ МОЗ від 25.03.2022 № 522 дозволяє на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування, за рішенням керівника закладу медзаклади видавати паперові лікарняні, роздруковані на білому аркуші паперу за затвердженою формою.

Зверніть увагу на особливості заповнення роздрукованого бланка листка непрацездатності:        

 • у рядку, де друкують серію бланка – слід зазначити ЄДРПОУ медзакладу,
 • де номер бланка — порядковий номер запису у Журналі реєстрації листків непрацездатності.

Такий лист непрацездатності прирівнюється до лікарняного, виданого на бланку та підтверджує факт тимчасової непрацездатності.

Листок непрацездатності: бланк

бланк листка непрацездатності

СКАЧАТИ

Тимчасова непрацездатність за е-лікарняними

З 1 жовтня 2021 повністю перейшли на роботу з е-реєстром лікарняних. Однак, ці зміни не впливають на порядок та строки призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, з вагітності та пологів.

Роботодавець, як і раніше, має 10 днів, щоби призначити допомогу з тимчасової непрацездатності, а комісія (уповноважений) із соціального страхування і надалі керується Положенням про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженим постановою ФСС від 19.07.2018 № 13, коли розглядає листки непрацездатності.

Оформлення е-лікарняного

Працівник-пацієнт звертається до лікаря. Лікар заповнює медичний висновок у Реєстрі медичних висновків в електронній системі eHealth. У системі вже міститься інформація про пацієнтів, їхні електронні медичні картки, дані про відвідування лікарів та медичні направлення.

А на підставі медичного висновку формується електронний лікарняний лист. Ключова умова — пацієнт ідентифікований, як застрахована особа в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (п. 2 розд. ІІ Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затвердженого наказом МОЗ від 17.06.2021 № 1234; далі — Порядок № 1234).

Важливо! Електронний листок непрацездатності сформується на підставі інформації про основне місце роботи застрахованої особи. Основне місце роботи Реєстр визначає за даними повідомлення про прийняття працівника на роботу (п. 2 розд. ІІ Порядку № 1234). Якщо працівник не має основного місця роботи — е-лікарняний не сформується.

На скільки днів дають лікарняний

Як формують електронні листки непрацездатності, визначає Порядок видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затверджений наказом МОЗ від 17.06.2021 № 1234 (далі — Порядок № 1234).

Е-лікарняні формують в Реєстрі електронних листків непрацездатності на підставі медичного висновку (медичних висновків) у разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (п. 2 розд. ІІ Порядку № 1234).

Дати відкриття та закриття листка непрацездатності відповідають датам початку періоду дії та закінчення періоду дії медичного висновку, на підставі якого сформований цей е-лікарняний. Листок непрацездатності вважають виданим через сім днів після дати, коли закрили листок непрацездатності (п. 3 Порядку № 1234).

Е-лікарняний з причиною непрацездатності «Вагітність та пологи» вважають виданим через сім днів з дати, коли відкрили листок непрацездатності (п. 1 розд. ІІІ Порядку № 1234).

Строки, на які лікар формує медичний висновок, встановлює Порядок формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затверджений наказом МОЗ від 01.06.2021 № 1066 (далі — Порядок № 1066).

Період дії медичного висновку є періодом тимчасової непрацездатності (або періодом, на який непрацездатній особі рекомендовано переведення на легшу роботу) та визначається у спосіб встановлення дати початку та дати завершення (п. 1 розд. ІІІ Порядку № 1066).

Строки, на які оформлюють медичні висновки

Категорія медичного висновку

Строк (к. д.)

Захворювання або травма загального характеру

30 — на період до наступного огляду або прогнозованого періоду завершення тимчасової непрацездатності (ТН).

Продовжують:

 • на підставі медичного огляду і формування нового медвисновку без відмітки про новий випадок ТН;
 • до 3 к. д., якщо після стаціонарного лікування необхідно продовжити лікування

Догляд за хворою дитиною

14 — в амбулаторних умовах, для особи, яка здійснює догляд.

Строк перебування у стаціонарі — за необхідності сумісного перебування із пацієнтом під час його госпіталізації

Догляд за хворим членом сім’ї

3 — в амбулаторний умовах.

7 — у виняткових умовах із урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї

Вагітність та пологи

70 до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів — 70) після пологів.

Формують в 30 тижнів вагітності.

Для жінок, які належать до I—III категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, медичний висновок формують в 27 тижнів вагітності тривалістю 180 к. д. (90 д. на період допологової тимчасової непрацездатності і 90 — на період післяпологової тимчасової непрацездатності).

При передчасних пологах до 30 тижнів вагітності період дії медичного висновку становить 140 к. д. у разі народження живої дитини, а у випадку мертвонародження при таких пологах — 70 к. д.

У разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді, на підставі медичного запису формують медичний висновок на 14 к. д., окрім передчасних пологів до 30 тижнів вагітності та жінок, яких віднесено до I—III категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

Переведення особи на легшу роботу

до 2 місяців із дотриманням термінів продовження випадку ТН

Як працювати з е-лікарняним на порталі ПФУ

Електронні лікарняні: дії роботодавця

Після того, як на підставі медвисновку, автоматично сформувався е-лікарняний працівника. Він відображається в кабінеті працівника на порталі ПФУ і в кабінетах роботодавців, з якими працівник перебуває у трудових відносинах.

Зверніть увагу! Кожен е-лікарняний має унікальний номер.
Унікальний номер листка непрацездатності має таку структуру:

 • номер випадку непрацездатності;
 • порядковий номер листка непрацездатності;
 • номер версії (позначається цифрою «1» при створенні нового листка та при створенні листка як продовження. Номер збільшується («2», «3» та далі за порядком) при внесенні кожної наступної зміни до листка непрацездатності на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність) (п. 3 розд. ІІ Порядку № 1234).

Далі працівник отримує на телефон дві SMS:

 • від E-health про створення медичного висновку та його номер;
 • від Пенсійного фонду про сформований е-лікарняний, його номер і період дії.

При цьому роботодавцю доцільно зобов’язати працівників повідомляти про е-лікарняний.

Поки тимчасова непрацездатність триває, е-лікарняний має статус «Закритий».

Якщо лікар вноситиме зміни до медвисновку, е-лікарняний змінить статус на «Помилково сформований» і відкриється новий е-лікарняний з уточненою інформацією.

Увага! Роздруковувати помилково сформований е-лікарняний не треба.

Е-лікарняний уважається виданим через 7 днів після закриття (статус «Готовий до сплати»). З восьмого дня починається перебіг 10-денного строку, за який роботодавець має призначити матеріальне забезпечення.

На восьмий день після дати закриття кадровику необхідно роздрукувати е-лікарняний, зазначити від руки страховий стаж, за потреби — відомості про обмеження в оплаті залежно від стажу за останні 12 місяців, засвідчити роздруківку, передати комісії із соцстраху.

Далі комісія із соцстраху розгляне електронний лікарняний та ухвалює рішення про оплату, фіксує в протоколі.

Протокол засідання комісії: зразок

Фонд соціального страхування поки не змінив типової форми протоколу, однак наголошує, що реквізити лікарняного та причини непрацездатності слід зазначати інакше. 

Інструкція, як відобразити е-лікарняний у протоколі комісії із соцстраху

Щоб правильно заповнити свій протокол, тримайте напохваті зразок від експертів MCFR Кадри.

протокол засідання комісії зразок заповнення

СКАЧАТИ

Після ухвалення рішення про оплату роботодавець оплачує нлікарняний. Якщо оплата непрацездатності або її частини — за кошти ФСС, бухгалтер формує заяву-розрахунок і передає ФСС.  

Оплата лікарняного

Лікарняний,зокрема, за час догляду за хворою дитиною, вагітності та пологах надають як за основним місцем роботи так і за сумісництвом. Право на допомогу мають застраховані особи — не лише працівники, а й ті, хто здійснює підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працює на умовах трудового договору (абз. 2 ч. 1 ст. 30 Закону № 1105).

Підстави для оплати тимчасової непрацездатності працівників визначає стаття 31 Закону № 1105.

Статус особи

Підстава

Працівник за основним місцем роботи

Листок непрацездатності

Працівник за сумісництвом

Копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи

Якщо працівнику сформували е-лікарняний, підставою для оплати тимчасової непрацездатності і за основним місцем роботи, і за сумісництвом, є електронний листок непрацездатності. Сформований листок непрацездатності надсилається страхувальникам, із якими застрахована особа перебуває у трудових відносинах (за основним місцем роботи та за сумісництвом) через кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг ПФУ (п. 2 розд. ІІ Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затвердженого наказом МОЗ від 17.06.2021 № 1234).

Розмір допомоги залежить по тимчасовій непрацездатності від страхового стажу та кількості місяців страхового стажу упродовж року перед страховим випадком.

На підставі рішення комісії з соцстраху про призначення матеріального забезпечення роботодавець нараховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок за формою, наведеною у Додатку 1 до Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів ФСС України, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 19.07.2018 № 12 (далі — Порядок № 12).

Роботодавець готує два примірники заяви-розрахунку. Один примірник зберігає в себе, а другий — подає до робочого органу виконавчої дирекції ФСС. Заяву-розрахунок підписують керівник підприємства і головний бухгалтер, потім скріплюють печаткою.

Виконавча дирекція ФСС за відсутності зауважень фінансує роботодавця протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку (п. 8 Порядку № 12 та п. 1 ст. 32 Закону № 1105).

Щойно кошти надійдуть на рахунок роботодавця, він має виплатити допомогу по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах:

 • працівнику в найближчий день, установлений для виплати зарплати;
 • виконавцю робіт за цивільно-правовим договором, протягом десяти днів після призначення допомоги (ч. 2 ст. 32 Закону № 1105).

Протягом місяця після виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ФСС роботодавець має надіслати повідомлення виплати за формою, наведеною у Додатку 2 до Порядку № 12.

logo