-

Відпустка демобілізованому працівнику, який уже отримував відпустку у військовій частині

7 жовтня 2016
3380
Середній бал: 5 із 5
Юрист, сертифікований експерт з військового обліку

Ситуація з життя: «Працівник, призваний на військову службу у зв’язку із мобілізацією, перед звільненням у запас використав щорічну основну відпустку, надану йому як військовослужбовцю у військовій частині під час перебування в АТО, про що йдеться у витязі з наказу про звільнення у військовий запас. Чи має право організація надати щорічну основну відпустку демобілізованому працівнику за період, коли він був мобілізований та фактично не перебував на роботі, враховуючи те, що він вже використав таку відпустку за цей період під час перебування в АТО?»

Використання працівником, що проходив військову службу під час мобілізації, відпустки у військовій частині, не впливає на його право на відпустки, передбачені Законом «Про відпустки». Чому так?

Закон «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII (далі — Закон № 2011) визначає основні засади державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, встановлює єдину систему їх соціального та правового захисту, гарантує військовослужбовцям і членам їх сімей в економічній, соціальній, політичній сферах сприятливі умови для реалізації їх конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни та регулює відносини саме у цій галузі.

Відпустка демобілізованим працівникам, а також військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та підлягають звільненню з військової служби у порядку і терміни, визначені рішенням Президента України, надається з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до пункту 1 статті 10-1 Закону № 2011, за кожний повний місяць служби у році звільнення (п. 20 ст. 10-1 Закону № 2011).

Водночас згідно з частиною першою статті 2 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Чи зараховувати до стажу роботи для відпусток час, коли працівник був мобілізований?

Відповідь залежатиме від того, про які відпустки йдеться.

З набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення мобілізації» від 27.03.2014 № 1169-VІІ (далі — Закон № 1169) стаття 119 Кодексу законів про працю України передбачає збереження за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період місця роботи, посади і середнього заробітку.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 9 Закону про відпустки до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховується час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у т. ч. час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу).

Отже, до стажу для щорічної основної відпустки ​мобілізованому працівнику зараховується час перебування на військовій службі у зв’язку з мобілізацією, оскільки за працівником зберігається місце роботи (посада) та заробітна плата.

А ось до стажу для надання щорічних додаткових відпусток — ні, адже до означеного стажу зараховуємо:

  • час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади;
  • час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;
  • час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають пливу несприятливих виробничих факторів (частина друга ст. 9 Закону про відпустки).

Отже, використання працівником, що проходив військову службу під час мобілізації, щорічної основної відпустки, передбаченої Законом № 2011, не впливає на його право на відпустки, передбачені Законом про відпустки. Відмова роботодавця надати щорічну основну відпустку демобілізованому працівнику, право на яку виникло за час проходження військової служби, може кваліфікувати як порушення законодавства про працю.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo