Кадровик01

Звільнення за переведенням до іншої організації працівника

  • 11 жовтня 2016
  • 44176

Звільнення працівника шляхом переведення на роботу в іншу організацію (підприємство, установу) регламентується трудовим законодавством України, а саме статтею 32 КЗпП «Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці» і належить до категорії так званих «постійних переведень». Тобто передбачає розірвання трудового договору на попередньому місці праці і укладання нового трудового договору з підприємством (організацією, установою), куди здійснюється переведення працівника.

Ініціювати звільнення за переведенням може як працівник, так і кожен з зацікавлених роботодавців — чинний чи потенційний (майбутній).

Звільнення за переведенням до іншої організації працівникаЧитайте також: Підстави припинення трудового договору

Ініціатива звільнення з роботи по переводу працівником, зазвичай, обумовлена покращенням умов праці чи можливістю професійної самореалізації — робота по спеціальності, престиж фірми, вища посада, вища зарплата, кращий соціальний пакет, кращий графік роботи тощо.

Керівник підприємства ініціює переведення працівників з їх попереднього місця роботи, керуючись потребою в кваліфікованій робочій силі. Особливо, коли йдеться про дефіцитні спеціальності на ринку праці. Також дедалі частішими стають випадки конкуренції роботодавців стосовно конкретного висококваліфікованого працівника в певній галузі.

Рідшими є випадки, коли ініціатива клопотання про переведення працівника на інше підприємство належить діючому керівнику. Причиною може стати, наприклад, вказівка з вищого галузевого органу влади про необхідність перерозподілу трудового ресурсу. Але, зазвичай, підприємство працевлаштовує своїх працівників лише в тих випадках, коли цього вимагає законодавство України. Наприклад, при ліквідації підприємства.

Ініціатором звільнення працівника за переведенням може виступати також орган вищої чи місцевої державної влади, якщо працівник має намір обійняти виборну посаду в органах законодавчої влади, чи призначається на певну посаду вищим органом влади.

Ініціатор звільнення за переведенням — працівник

Він зобов’язаний завчасно попередити про своє рішення роботодавця. А саме, подати заяву про звільнення за переведенням з зазначенням бажаної дати звільнення та лист-клопотання від майбутнього роботодавця.

Заява і лист-клопотання можуть бути складені в довільній формі.

Наприклад:

Законодавством не встановлено чітких термінів подання працівником заяви про звільнення за переведенням, однак з практичних і моральних міркувань попередити роботодавця про намір припинити співпрацю з ним рекомендується не менш як за два тижні до бажаної дати звільнення.

Заява про звільнення за переведенням має бути зареєстрована та передана на розгляд керівника підприємства.

Рішення стосовно звільнення працівника за переводом в іншу організацію

Якщо при розгляді заяви у керівника виникають зауваження, заперечення чи інші зустрічні пропозиції стосовно клопотання, він у письмовій формі повідомляє про це керівника підприємства, яке надіслало клопотання. Листування між керівниками може тривати до повного погодження умов чи термінів звільнення працівника і без безпосередньої участі останнього. На остаточне рішення керівника працівник впливати не може.

Не виключено, що керівник, керуючись інтересами підприємства, може не задовільнити заяву працівника і відмовити йому у звільненні за переведенням в іншу організацію. У цьому випадку працівник може продовжити свою роботу на попередньому місці роботи, чи розірвати трудовий договір на підставі іншої статті КЗпП (наприклад, за власним бажанням, чи за згодою сторін).

У випадку позитивного вирішення питання про переведення працівника, керівник накладає резолюцію «Звільнити за переведенням (такого-то числа). Відділу кадрів отримати згоду на звільнення від працівника (прізвище, посада) і оформити наказом».

Ініціатор звільнення працівника за переведенням — майбутній роботодавець

Він надсилає лист-клопотання до чинного роботодавця працівника.

Таке клопотання може стосуватися, як особи конкретного працівника, так і працівника (працівників) певної спеціальності, у якій має потребу підприємство.

Лист-клопотання може бути скерованим в іншу організацію як з власної ініціативи керівника підприємства, так і на прохання працівника, який виявив бажання перевестися з однієї організації в іншу за власною ініціативою.

Також лист-клопотання надсилається як відповідь на лист-пропозицію від іншого роботодавця працевлаштувати працівника, що підлягає звільненню.

Лист-клопотання реєструється і передається на розгляд керівнику підприємства. Після того, як рішення керівником про переведення працівника прийняте, про нього повідомляють таку особу, на предмет ознайомлення з умовами можливого звільнення за переведенням в іншу організацію.

Ініціатор звільнення — чинний роботодавець

Він надсилає в організації, які можуть бути зацікавлені в фахівцях відповідних професій, спеціальностей і кваліфікації, лист-пропозицію про наявність у нього вільного трудового ресурсу, та з проханням розглянути можливість працевлаштування за переведенням вказаних працівників.

Якщо керівник іншої організації зацікавився кандидатурою якогось працівника, він надсилає у відповідь адресний лист-клопотання про переведення працівника.

Після погодження керівниками обох організацій усіх питань звільнення та прийому працівника за переведенням, рішення доводиться до відома працівника.

Незалежно від того, хто виступає ініціатором звільнення працівника по переводу в іншу організацію, обов’язковою умовою такої форми звільнення є згода працівника, та погодження його переведення обома роботодавцями.

У випадку, коли ініціатором звільнення по переводу є працівник, згодою працівника може вважатися його заява.

Якщо переведення шляхом звільнення є вимушеним, тобто ініціюється роботодавцем, на письмовій пропозиції працівник може зазначити, наприклад:  «Згоден на звільнення за переведенням».

Погодження кожного з керівників також має бути зафіксоване у письмовій формі.

Усі погоджувальні документи долучаються до особової справи працівника.

Наказ про звільнення за переведенням в іншу організацію

При підготовці проекту наказу про звільнення працівника за переведенням фахівець відділу кадрів має врахувати побажання працівника щодо всіх належних йому виплат і компенсацій.

А саме: бажає працівник отримати при звільненні компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки, чи перерахувати таку компенсацію за його новим місцем праці (ст. 24 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР). Якщо працівник бажає отримати повний розрахунок за старим місцем праці, всі нарахування і компенсації за невикористані відпустки виплачуються бухгалтерією підприємства на підставі наказу про звільнення працівника, та табелю обліку використання робочого часу.

Якщо ж працівник бажає перевести компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки на підприємство, куди переводиться, то він повинен написати про це відповідну заяву, вказати реквізити цього підприємства, а воно видає працівникові довідку про кількість невикористаних працівником днів відпустки та період, за який відпустка не використана.

Увага!

Незалежно від того, отримав працівник компенсацію за невикористану відпустку на попередньому місці роботи, чи ні, право оформити щорічну відпустку без відпрацювання шести місяців на новому місці роботи за ним зберігається.

Звільнення за переведенням в іншу організацію здійснюється на підставі пункту 5 статті 36 КЗпП.

Зразок наказу про звільнення за переведенням

Звільнення за переведенням до іншої організації працівника

Якщо працівник має невикористані дні щорічної відпустки, з пункту 1 наказу вилучається фраза «Відпустка використана повністю».

А в пункті 2 зазначається:

2. Бухгалтерії підприємства провести з (прізвище, ініціали) розрахунок за відпрацьований термін згідно чинного законодавства. Виплатити (прізвище ініціали) компенсацію за невикористані дні (вказати кількість днів) за період (вказати період), а також компенсацію за невикористану додаткову відпустку (якщо така працівникові належить).

Переводу на рахунок іншої організації підлягає лише компенсація за невикористану щорічну відпустку. Компенсації за інші види відпусток (у т.ч. соціальні) виплачуються при звільненні разом з заробітною платою за відпрацьований робочий час.

Наказ про звільнення за переведенням, належить до категорії документів тривалого терміну зберігання.

Повний розрахунок з працівником здійснюється в останній робочий день згідно з наказом про звільнення.

У день звільнення працівникові видається трудова книжка, про отримання якої працівник розписується в особовій картці форма П-2 і в Книзі руху трудових книжок.

Запис в трудовій книжці вноситься працівником відділу кадрів так:

10.10.2016 Звільнено у зв’язку з переведенням на (назва підприємства) за згодою працівника. (п.5 ст36 КЗпПУ). Наказ (№) від (дата наказу). Підпис керівника, печатка підприємства.

Після отримання трудової книжки трудовий договір працівника з цим підприємством вважається розірваним. І працівник може укласти трудовий договір з підприємством, на яке він переводиться.

Привабливість такої форми звільнення для працівника можна вважати абсолютною, оскільки разом з покращенням умов праці, він отримує додаткові гарантії, а саме:

  • його трудовий стаж не переривається
  • зберігаються гарантії щодо всіх видів належних йому відпусток
  • до того ж, на підставі статті 24 КЗпП особі, запрошеній на роботу в порядку переведення за погодженням між керівниками обох підприємств, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору з новим роботодавцем.

Однак, нині ця форма звільнення практикується не часто, оскільки передбачає оформлення великої кількості документів, та дотримання не меншої кількості кадрових та юридичних процедур.

Підписка на найактуальніші статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх кадрових подій!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Найвигідніша пропозиція
Скористайтеся найвигіднішими пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки кадровика, форми, зразки та бланки кадрових документів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся
Ви читали:
Приєднуйтеся до закритого Клубу кадровиків!
Зареєструйтеся і Вам також будуть доступні статті

Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте доступ до:

норм робочого часу на 2019 рік

• штатного розпису з мінімальним окладом у 2019 році

• 48 шпаргалок для безпомилкової роботи

• онлайн-сервісів та калькуляторів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І продовжити читання
Зареєструватися
×


Скачайте зразок трудового договору 2019

Укладання та зразок трудового договору 2019

 Скачати шаблон