text
Кадровик01

Лікарняний по догляду за дитиною

  • 12 жовтня 2016
  • 32616

Листок непрацездатності оформлюють, зокрема, для догляду за хворою дитиною. Тривалість, документальне засвідчення, нарахування допомоги залежать від віку дитини, перебігу хвороби, страхового стажу... Нюансів — багато. Тож, розглянемо їх.

Надання та виплата «лікарняного» по догляду за дитиною

Засади загальнообов’язкового державного соціального страхування, гарантії працівників щодо їх соціального захисту у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності визначені Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі — Закон № 1105).

Необхідність догляду за хворою дитиною (до 14-ти років) — один із страхових випадків, у разі настання яких застрахованій особі видається листок непрацездатності та виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності. Допомога:

  • надається у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу) (п. 2 ч. 1 ст. 22 Закону № 1105);
  • виплачується з першого дня за рахунок коштів Фонду соціального страхування (далі — ФСС) за період, протягом якого дитина, за висновком лікаря, потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів (ч. 3 ст. 22 Закону № 1105).

Якщо дитина потребує стаціонарного лікування, допомога виплачується застрахованій особі з першого дня за весь час перебування в стаціонарі разом із хворою дитиною.

Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, у разі хвороби дитини віком до 14-ти років допомога по тимчасовій непрацездатності призначається і виплачується не більш як за 75 календарних днів (к. д.) протягом календарного року.

«Лікарняний» по догляду за дитиною віком до 14-ти років не надається, якщо застрахована особа перебувала у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або творчій відпустці (ч. 6 ст. 22 Закону № 1105).

У випадку, якщо догляду потребує неповнолітня дитина старше 14-ти років, допомога надається застрахованій особі з першого дня не більш як за 3 к. д., а у виняткових випадках (тяжка хвороба, побутові обставини) — не більш як за 7 к. д. (п. 4 ст. 22 Закону № 1105).

Підстава призначення допомоги

Єдиною підставою для призначення допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (у т. ч. у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною) є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності (ч. 1 ст. 31 Закону № 1105).

Технічний опис та зразок листка непрацездатності, інструкцію про порядок його заповнення затверджено спільним наказом МОЗ, Мінпраці, ФСС з ТВП, ФСС з НВП від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406.

Інші документи (медичні довідки тощо) не можуть слугувати підставою для призначення допомоги за рахунок коштів соціального страхування.

Документальне засвідчення непрацездатності в разі хвороби дитини

Для догляду за хворою дитиною листок непрацездатності видається лікуючим лікарем одному із працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, що фактично здійснює догляд (п. 3.1 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом МОЗ України від 13.11.2001 № 455; далі — Інструкція № 455).

Отже, якщо дитина захворіла, лікарняний може отримати один із батьків або інша особа, яка опікуватиметься дитиною. Наприклад, ліарняний по догляду за дитиною бабуся теж може видаватися. Звісно, за умови, що вона працює, тобто застрахована в системі соціального страхування. Період, на який видається листок непрацездатності, залежить від віку дитини та перебігу хвороби.

Період, на який видається листок непрацездатності при лікуванні дитини в амбулаторно-поліклінічних умовах

Вік дитини та особливі умови

Період, на який видається листок непрацездатності

Діти до 14-ти років

До 14 к. д

Діти до 14-ти років — постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС

На весь період хвороби, включаючи період санаторно-курортного лікування

Діти старше 14-ти років

До 3 к. д.

Діти старше 14-ти років (у разі тяжкого перебігу захворювання)

Продовжується до 7 к. д. (за рішенням ЛКК або головлікаря)

Трапляється, ліміт днів вичерпано, а дитина продовжує хворіти. Щоб продовжити лікування і документально засвідчити відсутність на роботі з поважних причин, особа, яка доглядає хвору дитину, має оформити довідку за встановленою МОЗ формою № 138/0 (далі — Довідка) (п. 3.4 Інструкції № 455).

Довідка видається до одужання дитини від гострого захворювання або досягнення ремісії у разі загострення хронічного захворювання, з продовженням у порядку, передбаченому п. 2.2 Інструкції № 455.

Умови продовження періоду тимчасової непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною

Тривалість непрацездатності

На скільки продовжується

Хто продовжує

Понад 10 к. д.

До 30 к. д.

Лікуючий лікар спільно з завідувачем відділення

Понад 30 к. д.

Із періодичністю оглядів раз на 10 днів.
Не більше терміну, встановленого для направлення до МСЕК

Лікуючий лікар спільно з завідувачем відділення та лікарсько-консультаційною комісією (ЛКК)

За Довідкою кошти від ФСС не нараховуються.

Як не прикро, але часом лікування потребує перебування в стаціонарі.

З малятами до 6-ти років маємо право перебувати в лікарні протягом всього часу стаціонарного лікування. Саме на цей період видається листок непрацездатності одному із працюючих членів сім’ї (іншій працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною) згідно з пунктом 3.9 Інструкції № 455.

У разі стаціонарного лікування дітей віком 6-14 років листок непрацездатності видається в окремих випадках: якщо дитина є важкохворим і, за висновком ЛКК, потребує індивідуального догляду, — на період, визначений ЛКК.

Листок непрацездатності видається одному з працюючих батьків або особі, що його заміняє, на весь період перебування в стаціонарі дітей до 14-ти років: інфікованих вірусом імунодефіциту (СНІД), хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання та постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС (п. 3.10 Інструкції № 455).

Після виписки дитини зі стаціонару в гострому періоді захворювання листок непрацездатності видається або продовжується до одужання дитини, але в межах установленого терміну, з урахуванням днів листка непрацездатності, виданого до стаціонарного лікування (п. 3.8 Інструкції № 455).

Оформлення листків непрацездатності: проблемні ситуації та їх рішення

Проблема

Рішення

У сім'ї хворіє двоє або більше дітей. Скільки листків непрацездатності оформляти?

Діти захворіли одночасно

Для догляду за дітьми видається один листок непрацездатності

Захворювання виникло в різний час

Листок непрацездатності та Довідка видаються в кожному конкретному випадку окремо

У період звільнення від роботи згідно з Довідкою захворіла друга дитина або виникло нове (не пов’язане з попереднім) захворювання у першої дитини

Довідка закривається і видається новий листок непрацездатності

Після виписки в дошкільний заклад або школу в дитини виникло ускладнення захворювання, за яким видавалися листок непрацездатності та Довідка

Якщо ЛКК визначає ускладнення як продовження першого захворювання, для звільнення від роботи й догляду за дитиною видається Довідка

Захворювання виникло в дитини, коли мати (інша працююча особа, яка доглядає за хворою дитиною) перебувала у щорічній (основній, додатковій), навчальній або творчій відпустці, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років, відпустці без збереження заробітної плати

Листок непрацездатності видається з дня, коли мати або інша працююча особа, яка здійснює догляд за хворою дитиною, повинна стати до роботи (п. 3.11 Інструкції № 455)

Дитина захворіла поза постійним місцем проживання

Листок непрацездатності та Довідка видаються за місцем тимчасового перебування дитини територіальним лікувально-профілактичним закладом, з дозволу головного лікаря і мають бути засвідчені його підписом та печаткою лікувально-профілактичного закладу (п. 3.14 Інструкції № 455).

Жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3-х років, виховує дитину-інваліда віком до 18-ти років, захворіла або перебуває в пологовому будинку; змушена доглядати за іншою хворою дитиною

Листок непрацездатності видається:

- працюючій особі, яка доглядатиме дитину;

- на період, протягом якого мати дитини, за медичними висновками лікаря, не зможе здійснювати догляд;

- на підставі довідки з поліклініки чи стаціонару, що засвідчує пологи або захворювання матері (п. 3.13 Інструкції № 455)

Листок непрацездатності не видається :

  • для догляду за хронічним хворим у період ремісії;
  • для догляду за хворою дитиною в період щорічної (основної, додаткової) відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, відпустки для догляду за дитиною до 3-х років;
  • для перебування зі здоровою дитиною протягом карантину;
  • для догляду за хворим старше 14-ти років при стаціонарному лікуванні.

Підписка на найактуальніші статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх кадрових подій!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Найвигідніша пропозиція
Скористайтеся найвигіднішими пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки кадровика, форми, зразки та бланки кадрових документів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
і скачаю все
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Стаття призначена для професіоналів!

Підтвердіть свій статус професіонала — пройдіть швидку реєстрацію. Після цього Вам будуть доступні:

норма робочого часу на 2019 рік

• професійні матеріали сайту

• 48 шпаргалок для безпомилкової роботи

• онлайн-сервіси та калькулятори

• вебінари та презентації від найкращих експертів з кадрів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І продовжити читання
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
×


Скачайте зразок трудового договору 2018

Укладання та зразок трудового договору 2018

 Скачати шаблон