Порядок переведення на іншу посаду

25 жовтня 2016
45554
Середній бал: 5 із 5

Переведення на іншу посаду чи роботу на одному підприємстві, в установі чи в організації може бути ініційоване як роботодавцем, так і працівником, який цього бажає.

Якщо переведення працівника на іншу посаду ініціювало керівництво установи, то така процедура повинна проводитись після згоди на те працівника.

Немає потреби отримувати згоду працівника, якщо йдеться про необхідність тимчасово (до одного місяця) оформити переведення його на іншу роботу за наявності умов, визначених у другому абзаці статті 33 КЗпП (обставини, що загрожують людським життям або нормальним умовам життя людей). Працівника, що не в змозі виконувати свої функції через простій, який трапився не через його вину, також можна перевести — на іншу роботу або навіть на інше підприємство.

Є три умови такого переведення. Перша — згода працівника. Якщо він проти, про переведення на час простою забуваймо. Друга — перевести можна лише в тій самій місцевості (до речі, в проекті Трудового кодексу це обмеження щодо «тієї ж місцевості» знято; оскільки людина сама вирішує, чи погоджуватися на таку тимчасову роботу (а по суті — підробіток), вона сама визначає, чи буде їй зручно їздити до іншого населеного пункту). Третя умова — слід урахувати спеціальність і кваліфікацію працівника. Строк переведення у цьому разі визначається як «на час простою», утім обмежений місяцем.

Тимчасове переведення на іншу посаду

Тимчасово перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, роботодавець може, наприклад, у випадках відсутності іншого працівника (відпустка, хвороба, відрядження тощо) за умови, що таке переведення відповідає інтересам виробництва.

Тимчасове переведення є доцільним у разі, коли інший працівник не може взяти на себе обсяг робіт відсутньої особи без увільнення від основних обов’язків (внаслідок обсягів виконуваних робіт, особливостей режимів праці тощо).

Рішення про переведення на іншу посаду

Дуже часто переведення пропонує безпосередній керівник, який достатньо обізнаний з діловими якостями підлеглого, знає рівень його кваліфікації та ставлення до виконання посадових обов’язків. Зазвичай з працівником попередньо обговорюється пропозиція щодо запланованого переведення.

Можуть бути випадки, коли переведення пов’язано з необхідністю виконання тих чи тих вимог законодавства, як-от у разі скорочення штату або виявлення невідповідності працівника займаній посаді через недостатню кваліфікацію чи стан здоров’я, коли роботодавець спочатку має запропонувати працівникові іншу роботу, яку той зможе виконувати з урахуванням набутої кваліфікації чи наявної спеціальності. Аналогічними вимогами обумовлюється пропозиція про переведення, що виходить від адміністрації, у разі, коли затверджується нова організаційна структура та/або штатний розпис, і в новій структурі є місце для працівника.

Запропонувати перейти на іншу посаду власник зобов’язаний і у разі, якщо суд поновив працівника, який раніше обіймав посаду. Звісно, якщо є куди переводити…

Не так давно у законодавстві з’явився новий випадок, за якого пропонується переведення, — це ситуація, коли має місце підпорядкування близькій особі, а з огляду на антикорупційні обмеження це може бути неприпустимим.

Найчастіше переведення на іншу посаду пропонують працівникові усно під час співбесіди. При цьому його ознайомлюють з новими функціональними обов’язками, умовами праці на запропонованому місці (у тому числі про можливі шкідливі умови праці), повноваженнями, режимом роботи, рівнем оплати праці, пільгами тощо.

Згода на переведення на іншу посаду

Бажано зафіксувати згоду працівника на його переведення в письмовому вигляді (як правило — у заяві, у довільній формі). Нормативні документи не встановлюють чіткої форми надання згоди щодо переведення на іншу роботу чи посаду. Якщо пропозиція виходила від роботодавця і була оформлена письмово, то працівник може зазначити згоду на переведення або відмову від неї на тому самому документі, у якому міститься вказана пропозиція.

Якщо працівник відмовляється від переведення на іншу посаду, яке може бути здійснено лише за його згодою, він не може вважатися порушником трудової дисципліни і не повинен нести за це дисциплінарного покарання.

Наказ про переведення на іншу посаду

У разі згоди на переведення, отриманої від працівника, кадровий підрозділ готує відповідний наказ. До 2008 року ми мали типову форму наказу про переведення, утім, нині нормативні акти кадрового діловодства її не містять (хоча, забігаючи наперед, скажемо, що проект є, чекаємо…). Отже, типової форми такого наказу не встановлено, тому його готують згідно із загальними правилами діловодства.

Щоб правильно оформити наказ про перевдення, скористайтеся зразком наказу про переведення на іншу посаду.

Якщо нова посада передбачає нижчу оплату праці, ніж та, з якої переводять працівника, зберігаємо середню заробітну плату, що була за попередньою посадою. Недовго — протягом двох тижнів.

Коли йдеться про тимчасове переведення, в наказі необхідно також вказати не лише його термін із зазначенням дат (принаймні дати, з якої переводимо людину), а й умови переведення (на час хвороби іншого працівника, відпустки по догляду за дитиною, щорічної відпустки тощо), і головне — обумовити збереження за працівником його основної посади (робочого місця).

Оскільки законодавством не визначено порядку оплати праці при тимчасовому переведенні, відповідні умови слід обов’язково зазначити у наказі. У разі, якщо заробітна плата за новим місцем роботи більша, ніж за попереднім, на час переведення працівнику встановлюють посадовий оклад (тарифну ставку) за новою посадою. Якщо ж за новим місцем роботи заробітна плата менша, то, як найчастіше трапляється на практиці, за працівником зберігають середній заробіток за попереднім місцем роботи на весь час переведення.

Працівник обов’язково повинен засвідчити ознайомлення з наказом власним підписом.

Запис до трудової книжки

До трудової книжки заноситься лише факт переведення на постійну роботу. Відповідний запис необхідно вносити у порядку, аналогічному запису про прийняття на роботу.

В окремих випадках, коли тимчасове переведення досить тривале, наприклад, на посаду, за якою інший працівник перебуває у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, доцільно внести відповідний запис. Порушенням це не вважатиметься, адже йдеться про збереження важливої інформації про трудову діяльність, новий набутий досвід і професійні навички.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo