Строки подання лікарняних необхідно визначати в Правилах внутрішнього трудового розпорядку

11 листопада 2016
34718
Середній бал: 5 із 5

Працівник, повернувшись на роботу після тривалої відсутності, пояснив це хворобою. Проте листка непрацездатності, який би це підтверджував, він одразу не надав. У які строки після хвороби працівники повинні надавати лікарняні листки на підприємство? Та чи встановлені законодавчо такі строки?

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» працівникам гарантоване право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Скористатися таким правом вони можуть, коли настає страховий випадок в період роботи, зокрема час випробування та день звільнення, якщо інше не передбачено законом.

У день установлення непрацездатності, у разі захворювання, травми, зокрема побутової, за винятком випадків лікування в стаціонарі, працівникові видається лікарняний листок.

У випадку, якщо листок непрацездатності втрачено, новий видається:

  • за рішенням лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) відповідного лікувально-профілактичного закладу;
  • з позначкою «дублікат»;
  • на підставі довідки з місця роботи про те, що за період тимчасової непрацездатності виплата допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю не здійснювалась.

Якщо до моменту чергової виплати заробітної плати непрацездатність триває, працівнику на його бажання видається листок непрацездатності із зазначенням у графі «Заключні висновки», що він продовжує хворіти, та подальшим оформленням продовження листка непрацездатності (ч. 2 п. 1.14 Інструкції № 455).

Документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності розглядаються не пізніше 10 днів з дня їх надходження. А нараховують допомогу — у найближчий після дня призначення строк, установлений для виплати заробітної плати.

Матеріальне забезпечення, передбачене Законом № 1105, виплачується, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності (ч. 5 ст. 32 Закону № 1105).

Отже, законодавство обмежує лише строк звернення за призначенням матеріального забезпечення у зв’язку з втратою працездатності. Він становить 12 місяців. Строк, протягом якого сам працівник має подати на підприємство листок непрацездатності після хвороби, нормативні акти не регламентують. Це питання варто врегулювати у Правилах внутрішнього трудового розпорядку.

Якщо, повернувшись на роботу після хвороби, працівник не надає листок непрацездатності, роботодавцю слід зажадати від нього письмових пояснень щодо причин відсутності. У разі визнання причин неповажними, працівника може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності (оголошено догану або звільнено за прогул без поважних причин) із дотриманням вимог статей 147-150 КЗпП.

Ольга Савченко,
експерт MCFR: Кадри


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo