Скорочена тривалість робочого часу

7 вересня 2020
18194
Середній бал: 5 із 5

У кадровій практиці трапляється, що скорочену тривалість робочого часу дуже часто плутають із неповним робочим часом. А це — поняття різні. Зі статті дізнаєтеся, кому встановлюється скорочений робочий час та чим відрізняється від неповного.

Скорочена тривалість робочого часу встановлюються нормативно-правовими актами, зокрема локальними нормативними актами організації, тоді як неповний робочий час установлюється за погодженням сторін трудового договору. Навіть тоді, коли законодавство встановлює обов’язкове застосування неповного робочого часу, воно не визначає жорстко його тривалість, а лише передбачає її верхню межу.

Скорочена тривалість робочого часуВам стане у пригоді: Норма тривалості робочого часу на 2021 рік

Застосування скороченої тривалості робочого часу регулюється статтею 51 Кодексу законів про працю України. Це поняття означає, що час, протягом якого працівник має виконувати трудові обов’язки, скорочується, але працівник має право на оплату праці у розмірі повної тарифної ставки, повного окладу.

Як оформляти документи за ДСТУ 4163:2020

Категорії працівників, яким установлюється скорочений робочий час, та тривалість робочого часу

Скорочена тривалість робочого часу встановлюється окремим категоріям працівників, зазначеним в цій статті, відповідно до вимог законодавства:

1. Для працівників віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) — 24 години на тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половину максимальної тривалості.

2. Для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, — не більше 36 годин на тиждень.

Увага! Скорочену тривалість робочого часу працівникам зі шкідливими умовами праці встановлюють за результатами атестації робочих місць. Без цього — жодних пільг працівник не отримає. Але якщо атестацію не проведено з вини роботодавця, — доведеться заплатити штраф

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів в організаціях для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда (частина четверта ст. 51 КЗпП).

Штрафи 2022

Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 163.

Крім того, законодавством установлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів тощо) або надається право організаціям запроваджувати скорочену тривалість робочого часу.

Згідно з пунктом 6 постанови Ради Міністрів СРСР «О мерах по дальнейшему улучшению использования труда пенсионеров по старости и инвалидов в народном хозяйстве и связанных с этим дополнительных льготах» від 14.09.1973 № 674 скорочений робочий час тривалістю 6 годин на добу (36 годин на тиждень) установлено для осіб з інвалідністю І і II груп, які працюють в організаціях, у цехах та на дільницях, призначених для використання праці таких осіб. На осіб з інвалідністю І і II груп, які працювали у всіх інших організаціях, а також на осіб з інвалідністю III групи зазначена пільга не поширювалася.

Різниця між неповним та скороченим робочим часом

Скорочений робочий час відрізняється від неповного за двома такими ознаками:

  • за повністю відпрацьований скорочений робочий час працівнику виплачується повна тарифна ставка (повний посадовий оклад), а за умови неповного робочого часу — пропорційна частина тарифної ставки (посадового окладу) або зарплата залежно від виробітку;
  • встановлення неповного робочого часу залежить від бажання працівника і роботодавця, а запровадження скороченої тривалості робочого часу передбачено законодавством.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo