Додаткова відпустка за ненормований робочий день

2 червня 2020
30183
Середній бал: 5 із 5

Працівникам, яким встановили ненормований робочий день, як компенсацію надають щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці.


Ненормований робочий день — це особливий режим робочого часу, який установлюють певним категоріям працівників за неможливості нормування часу трудового процесу. У разі потреби зазначена категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу (ця робота не вважається надурочною). Міра праці у цьому випадку визначається не лише тривалістю робочого часу, але також колом обов’язків й обсягом виконаних робіт (навантаженням).

Категорії працівників із ненормованим робочим днем, які, відповідно, і мають право на додаткову відпустку за ненормований робочий день роботодавець визначає сам. Такі категорії мають бути прописані у колективному договорі, а якщо його немає — зазначені у трудовому договорі.

Як встановити ненормований робочий день та надати відпустку

При підготовці колективного договору складіть Перелік посад (професій), для яких встановлюють ненормований робочий день і конкретну тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці. Якщо відпустку за ненормований день установлюють згодом, колдоговір доповнюють так само, як і під час його укладення.

Інші варіанти розвитку подій:

Ситуація

Рішення

на підприємстві не укладали колективний договір

у письмовому трудовому договорі з працівником зазначають про ненормований робочий день та тривалість відпустки

ненормований робочий день працівнику встановлюють не під час укладання трудового договору, а згодом

готують додаткову угоду до письмового трудового договору

при прийнятті на роботу з працівником уклали усний трудовий договір, а через деякий час установлюють ненормований робочий день

оформлюють письмовий трудовий договір поточною датою

Чи мають право працівники ОМС та державні службовці на додаткову відпустку за ненормований робочий день

Зверніть увагу!

Не можна встановити наказом перелік посад працівників із ненормованим робочим днем. Списки працівників із ненормованим робочим днем визначають колективним договором або угодою. Якщо на підприємстві не має колдоговору, але діє генеральна, галузева (міжгалузева) чи територіальна угода, то положення цієї угоди діють безпосередньо та є обов’язковими

Тривалість відпустки за ненормований робочий день

Конкретну тривалість за кожною посадою чи роботою визначають у колективному договорі або письмовому трудовому договорі. Тривалість залежить від трьох чинників:

 1. потреба виконувати роботу понад нормальну тривалість робочого дня;
 2. коло обов’язків, обсяг виконуваних робіт (навантаження);
 3. ступінь напруженості, складності і самостійності в роботі.

Максимальна та мінімальна тривалість відпустки за ненормований робочий день:

Максимальна тривалість відпустки за ненормований день

Мінімальна тривалість відпустки за ненормований день

7 календарних днів

1 календарний день

Кому надавати відпустку за ненормований робочий день

Підприємства, які не фінансують з бюджету, самостійно визначають Перелік посад (професій), для яких встановлюють ненормований робочий день і конкретну тривалість щорічної додаткової відпустки.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади за погодженням із галузевими профспілками можуть затверджувати орієнтовні переліки робіт, професій і посад працівників із ненормованим робочим днем.

Наприклад, Міносвіти склало орієнтовний перелік для працівників системи освіти, які мають право на додаткову відпустку.

Перелік працівників освіти, які мають право на додаткову відпустку: 

 • керівники установ і організацій, їх заступники та помічники;
 • керівники структурних підрозділів установ і організацій (головних управлінь, управлінь, служб, відділів, секторів, інспекцій, груп, частин, станцій, цехів виробництва, дільниць, майстерень, баз, бюро, лабораторій, кабінетів, господарств) та їх заступники, керівники штабів цивільної оборони;
 • директори обсерваторій, ботанічних садів, студентських містечок, спортивних споруд та їх заступники;
 • завідувачі ветеринарними клініками, випробувальними полями, розсадниками, розплідниками, віваріями;
 • головні спеціалісти (інженери, конструктори, енергетики, механіки, технологи, економісти, арбітри та інші) та їх заступники;
 • провідні спеціалісти (інженери: конструктор, технолог, проектувальник, електронік, програміст та інші; архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер), економіст, юрисконсульт, психолог, соціолог, бухгалтер, бухгалтер-ревізор та інші);
 • старші спеціалісти та спеціалісти: (інженери: конструктор, технолог, проектувальник, механік, енергетик, електронщик, програміст та інші), архітектори, математики, художники-конструктори (дизайнери), економісти, економісти-статистики, юрисконсульти, психологи, соціологи, бухгалтери, бухгалтери-ревізори, статисти-дослідники; старші лаборанти, які мають вищу освіту; лаборанти, виробники робіт, начальники дільниць, майстри, контрольні майстри дільниць електронно-обчислювальних машин, оператори електронно-обчислювальних машин, інструктори, адміністратори, бібліотекарі, бібліографи, екскурсоводи, ветлікарі, ветфельдшери та інші;
 • перекладачі-дактилологи, перекладачі, перекладачі-секретарі сліпих викладачів (вчителів), художники-оформлювачі, читці, лектори;
 • техніки всіх спеціальностей;
 • завідувачі: канцелярії, центрального складу (складу), гуртожитку, друкарського бюро, камери схову, бюро перепусток, копіювально-розмножувальним бюро, фонотеки, фотолабораторії, експедиції, господарства, архіву, приймального пункту в навчально-виробничих майстернях, які надають послуги населенню;
 • старші: товарознавці, касири, касири-інкасатори, інспектори, табельники, диспетчери, архіваріуси, діловоди, машиністки;
 • шеф-кухарі;
 • секретарі, секретарі-стенографістки, стенографістки, секретарі-друкарки, секретарі учбових (учбово-методичних) відділів (частин), інспектори, інспектори учбових (учбово-методичних) відділів, товарознавці, експедитори, касири, інкасатори, агенти з постачання, агенти-експедитори, експедитори, діловоди, архіваріуси, табельники, копіювальники, креслярі, обліковці, рахівники, калькулятори, старші комірники, комірники (за відсутністю завідувачів складів), друкарки, диспетчери, диспетчери факультетів, оператори диспетчерської служби, коменданти, чергові по гуртожитках, паспортисти, нормувальники, калькулятори, евакуатори;
 • головні редактори, редактори, літературні співробітники, кореспонденти, старші коректори, коректори;
 • головні режисери, режисери, помічники режисерів, кінооператори, їх помічники, диригенти, хормейстери, балетмейстери, акомпаніатори, завідувачі костюмерними;
 • капітани учбових кораблів, їх старші помічники, помічники механіків, боцмани, керівники водних станцій;
 • агрономи, садівники, квітникарі, бджолярі, ентомологи, дендрологи, зоологи, лісники;
 • середній медичний персонал установ і закладів освіти.

Як табелювати поділ робочого дня на частини

Стаж для надання відпустки за ненормований робочий день

Періоди, що зараховують до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки:

 • час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади;
 • час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;
 • час роботи вагітних, яких перевели на підставі медвисновку на легшу роботу;
 • час, за який працівник, якого прийняли за переведенням, не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи і не одержав компенсації.

Додаткову відпустку за ненормований робочий день надають пропорційно часу, відпрацьованому на посаді (роботі), що дають право на цю відпустку.

До стажу для відпустки за ненормований робочий день не зараховують:

 • тимчасову непрацездатність;
 • відпустки без збереження зарплати;
 • навчальні відпустки;
 • чорнобильські відпустки;
 • відпустки працівникам, які мають дітей;
 • відпустки учасникам бойових дій тощо.

Заява про надання відпустки за ненормований робочий день

Скачати зразок

Додаткова відпустка за ненормований робочий день

Наказ про надання відпустки за ненормований робочий день

Скачати зразок

Додаткова відпустка за ненормований робочий день


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

logo