Резерв відпусток: які види враховуємо та коли складаємо

1 липня 2020
5364
Середній бал: 5 із 5
експерт з трудових відносин

Зазвичай, більшість працівників використовують відпустки влітку, внаслідок чого в організаціях значно зростають обсяги витрат на виплати заробітної плати за час відпусток. Щоб уникнути цих «стрибків» витрат, організації створюють резерв відпусток. Протягом року до нього здійснюють відрахування, що дає змогу рівномірно розподілити витрати на оплату відпусток і забезпечити достовірність показників у фінансовій звітності у період відпусток. Саме резерв використовують для нарахування відпускних

Розрахунок резерву відпусток

Під час інвентаризації перевіряють правильність і обгрунтованість забезпечень, створюваних у т. ч. на виплату відпусток працівникам (п. 8.1 розд. III Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879; далі — Положення № 879). Залишок забезпечення на виплату відпусток, зокрема відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з цих сум, станом на кінець звітного року визначається за розрахунком, який базується на кількості днів невикористаної працівниками організації щорічної відпустки та середньоденній оплаті праці працівників. Середньоденна оплата праці визначається відповідно до законодавства (п. 8.2 розд. III Положення № 879).

Як оформляти документи за ДСТУ 4163:2020

Виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнаються зобов’язанням через створення забезпечення у звітному періоді. Виплати за невідпрацьований час, що не підлягають накопиченню, визнаються зобов’язанням у тому періоді, в якому час відсутності працівника на роботі підлягає оплаті (п. 7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», затвердженого наказом Мінфіну від 28.10.2003 № 601).

Це означає, що відпустки, для яких створюють резерв, мають накопичуватися. Згідно з частиною 1 статті 24 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину-інваліда з дитинства підгрупи А I групи. Тому резерв відпусток складають лише для зазначених видів відпусток. Окрім того, при розрахунку суми резерву слід ураховувати й виплату компенсації за невикористані дні щорічної відпустки, якщо працівник використав щорічну відпустку тривалістю не менше 24-х календарних днів, а за решту днів відпустки бажає отримати грошову компенсацію відповідно до частини 4 статті 24 Закону про відпустки.

Штрафи 2022

Створення резерву відпусток

Як бачимо, складання резерву відпусток передбачено бухгалтерськими нормативними актами. Утім, задля визначення планової суми на оплату відпусток бухгалтеру стане у пригоді графік відпусток, який щороку складають працівники кадрових служб відповідно до частини 10 статті 10 Закону про відпустки.

Резерв відпусток формують наприкінці кожного року шляхом множення запланованої на наступний рік графіком відпусток кількості днів відпусток (щорічних і додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину-інваліда з дитинства підгрупи А I групи, у т. ч. невикористані за минулі роки) на середньоденну заробітну плату працівників. Тому вираховувати на конкретну дату кожному працівнику кількість днів невикористаної щорічної відпустки, а також додаткової соціальної відпустки, що надається на підставі статті 19 Закону про відпустки, немає потреби.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo