Активуйте подарунковий доступ >

Кадровик01

Відпустка без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до 6 років: 10 правил для кадровика

 • 16 грудня 2016
 • 95950

Якщо після спливу терміну соціальної відпустки, що надавалася до виповнення дитині трьох років, працівник звертається до роботодавця із питанням про продовження відпустки по догляду за дитиною, то останній мусить таку відпустку надати.

Відповідно до українського законодавства декретна відпустка може бути продовжена до досягнення дитиною:

 • 6 років (якщо їй необхідний індивідуальний режим та домашній догляд);
 • 16 років (якщо дитя хворе на цукровий діабет І типу, тобто є залежним від інсуліну);
 • 18 років (якщо дитина є інвалідом підгрупи А ) (п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР; далі — Закон про відпустки).

До вашої уваги пропонуємо розглянути детальніше ситуацію, коли необхідно продовжити декретну відпустку по догляду за дитиною до 6 років.

ПРАВИЛО 1

Відпустка по догляду за дитиною до 6 років надається за наявності відповідного медичного висновку та заяви працівника, оформлюється наказом

Відмовити в наданні декретної відпустки по догляду за дитиною до виповнення 6 років не можна, оскільки таке право гарантоване Законом про відпустки. Єдиною вимогою є заява працівника та медичний висновок. У наказі про надання відпустки має бути зазначений термін, на який надається відпустка і який, відповідно, визначений у медичному висновку.

Оформлюючи відпустку до 6 років на підставі медичного висновку, слід керуватися ще й тим, що останній має відповідати встановленим вимогам. Форма такого меддокумента затверджена наказом МОЗ від 11.06.2012 № 430 — це форма № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді» (далі — Довідка), а інформація, котра міститься в довідці, не підлягає розголошенню.

Форму № 080-1/о, відповідно до Інструкції до заповнення форми первинної облікової інформації, видають заклади охорони здоров’я будь-якої форми власності та підпорядкування після того, як лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) надасть свій висновок. Зокрема, в п. 7 довідки зазначена дата (число, місяць, рік), з якої дитя потребує індивідуального догляду, а в п. 11 — дата, до якої довідка дійсна (число, місяць, рік). При цьому термін дії форми № 080-1/о є індивідуальним та залежить винятково від встановленого діагнозу, перебігу захворювання, заходів, що вживаються для запобігання рецидивам, та становить не менше ніж півроку. Обов’язково довідку мають підписати: лікар, що лікує дитину, заввідділенням, голова ЛКК. У кінці має стояти печатка і дата видачі документа.

Зауважмо, якщо термін відпустки, зазначений у відповідному наказі, завершився, а дитина й надалі потребує домашнього догляду, то працівник може надати новий медичний висновок і знову продовжити відпустку для догляду.

ПРАВИЛО 2

Оформити на себе декретну відпустку до шести років може не лише мати, а власне родич, який буде безпосередньо доглядати дитину, чи один із прийомних батьків

Тож, якщо про дитину піклуватиметься, приміром, бабуся, то, до пакета документів на надання відпустки мають входити:

 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • довідки з місць роботи матері й батька дитини про те, що вони не перебувають у зазначеній відпустці;
 • копії документів, що підтверджують відповідну ступінь споріднення, наприклад свідоцтва про народження, про шлюб, про зміну прізвища тощо;
 • заява про надання відпустки;
 • медичний висновок відповідної форми.

Керуючись цими документами, кадровик оформлює наказ про відпустку.

ПРАВИЛО 3

У жодному разі не можна виводити «поза штат» працівника, котрий перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 6 років, його посада будь-що має бути збережена

Керуючись ч. 3 ст. 184 Кодексу законів про працю України, мусимо констатувати: заборонено звільняти вагітних і жінок, які мають дітей віком до 3 років (до 6 років — ч. 6 ст. 179 КЗпП), одиноких матерів, у котрих дитині менше 14 років або які мають дитину-інваліда, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, крім випадків, коли йдеться про повну ліквідацію підприємства, коли допускається звільнення з обов’язковим подальшим працевлаштуванням.

Крім того, на противагу порадам деяких фахівців зауважимо, що ч. 3 ст. 2 Закону про відпустки передбачено, що за працівником на час відпустки (навіть коли йдеться про декретну до 6 років без збереження зарплати) зберігається місце роботи (посада). Тож, відповідно, й переводити людину у стан позаштатних працівників немає жодних законних підстав.

ПРАВИЛО 4

Заповнюючи табель обліку використання робочого часу, слід відображати й відсутність працівників, що перебувають у відпустках до 6 років

Часто-густо кадровики припускаються помилки, коли відсутність працівників, котрі перебувають у відпустках для догляду за дитиною, не відображають у табелі використання робочого часу, керуючись тим, що ним не нараховують зарплату.

Однак це грубе порушення, позаяк, відповідно до наказу Держстату від 05.12.2008 № 489, є затверджений перелік позначень, кодів для відображення причин неявок працівників, котрі перебувають у відпустках для догляду за дітьми до 6 років. Тож, відсутність на роботі таких працівників позначають кодом «ДД» чи «17».

ПРАВИЛО 5

Період перебування у відпустці по догляду за дитиною до 6 років не враховується до стажу, котрий надає право на щорічну оплачувану відпустку

Керуючись положеннями п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки, маємо констатувати, що до стажу, який надає право на оплачувану щорічну відпустку, термін перебування у відпустці для догляду за дитиною до 6 років без збереження зарплати, не враховується.

ПРАВИЛО 6

У стаж для оплати лікарняних листів враховуються винятково ті періоди перебування у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до виповнення їй 6 років, які мали місце до 28.02.2001

Страховим стажем, за ст. 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (у редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 № 77-VIII; далі — Закон № 1105) є термін, протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачувалися нею та роботодавцем страхові внески в розмірі, що не є меншим за встановлений мінімальний страховий внесок, крім випадків, визначених абз. 2 ч. 1 ст. 21 означеного Закону.

До страхового стажу зараховують і ті періоди, які колись враховували до так званого трудового стажу. Цей термін використовувався до 28.02.2001 — до набрання чинності першим Законом про соціальне страхування (Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240-III; далі — Закон № 2240).

Відпустку для догляду за дитиною до 6 років ураховували до трудового стажу. Але оскільки після набрання чинності Законом № 2240 за час такої відпустки жодних страхових внесків роботодавець вже не сплачує (як власне і заробітну плату працівникові), то і в страховий стаж цей період не йде.

Тож, до страхового стажу зарахуємо той час, коли людина перебувала у відпустці до 6 років, але обмежимо його 28 лютого 2001 року.

Приклад

Жінка перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 01.11.1999 по 10.10. 2002.

До страхового стажу для оплати лікарняних зараховується період 01.11.1999-28.02.2001, тобто 16 місяців або 1 рік і 4 місяці стажу.

ПРАВИЛО 7

У ситуації, коли працівниця, перебуваючи у відпустці з догляду за дитиною, знову завагітніла, слід перервати таку відпустку й оформити нову відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами

Між іншим, такий крок вигідний насамперед працівниці, оскільки термін відпустки з вагітності та пологів враховується до страхового стажу.

Відповідно до ч. 3 ст. 25 Закону № 1105, якщо працівниця перебуває у відпустці до 6 років, матеріальна допомога по вагітності та пологах призначається від часу появи права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Однак у цьому випадку є певний нюанс, що стосується нарахування такої допомоги. Зазвичай розмір матеріальної допомоги по вагітності та пологах не залежить від страхового стажу, відповідно до ст. 26 Закону №1105, і становить 100% середньої зарплати. Однак якщо у працівниці до часу настання страхового випадку стаж, набутий за останні 12 місяців, не перевищує шість місяців, розмір виплати по вагітності та пологах обчислюватиметься на основі зарплати, з якої були сплачені страхові внески, але буде обмежений максимальним і мінімальним розміром: відповідно двома мінімальними і однією мінімальною зарплатами.

Тож, зазвичай ситуація складається так, що працівниця, яка перебуває в декретній відпустці до 6 років, не має 6-місячного страхового стажу в році, що передує даті, з якої виникає право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Тому, маємо констатувати, що здебільшого матдопомога працівниці, котра перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 6 років, не буде вищою, ніж дві мінімальні зарплати.

Формально в такій ситуації працівниця має подати дві заяви: заяву про переривання відпустки до 6 років та заяву про відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами і надати відповідний лікарняний лист, а відділ кадрів має підготувати відповідні накази.

ПРАВИЛО 8

За працівницею закріплене право на переривання відпустки до 6 років, а також — на її оформлення знову

Працівниця, яка перебуває у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку, може неодноразово переривати відпустку, а потім знову її оформлювати у межах строку, визначеного медичним висновком.

ПРАВИЛО 9

Варто заздалегідь нагадувати про сплив терміну відпустки працівниці

Неодноразово виникали ситуації, коли, перебуваючи у декретній відпустці, працівниці забували дату виходу на роботу. Тож, щоби не стикатися із зайвими клопотами з формальним вирішенням питання неявки на робоче місце, слід завчасно попередити про сплив терміну відпустки чи про те, що термін наданого медичного висновку спливає.

ПРАВИЛО 10

Замінити на робочому місці працівницю, котра перебуває у відпустці до 6 років, можна в кілька способів

Якщо потрібно замінити працівницю, котра тимчасово буде відсутньою, працедавець має змогу:

 • взяти на роботу за строковим трудовим договором (на основне місце роботи або за сумісництвом) іншу особу;
 • тимчасово перевести на посаду відсутньої працівниці іншого працівника організації;
 • розподілити обов’язки відсутньої працівниці між іншими працівниками, відповідно доплачуючи за виконання додаткової роботи.

Доручаючи виконання обов’язків тимчасово відсутньої працівниці іншим, варто в заявах та відповідних наказах зазначати таке: «...до дня фактичного виходу основного працівника (прізвище, ініціали) з відпустки».

Наостанок зауважимо, що викладені вище правила застосовують і до тих працівників, котрі перебувають у відпустці, доглядаючи дитину, що хворіє на цукровий діабет, до 16 років, або дитину-інваліда підгрупи А — до 18 років.

Підписка на найактуальніші статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх кадрових подій!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Найвигідніша пропозиція
Скористайтеся найвигіднішими пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки кадровика, форми, зразки та бланки кадрових документів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся

Кадрові звіти 2019

У 2019 році кадровиків очікує підготовка 13-ти звітів. Які саме звіти доведеться подавати та за якими формами складати, — у таблиці кадрових звітів 2019.

 Скачати таблицю