Відпустка по догляду за дитиною до 6 років: оформлення

24 червня 2022
158152
Середній бал: 5 із 5
порталу «Кадровик-01»

Догляд за дитиною до 6 років може стати життєво важливим для неї. Тож, якщо дитина потребує домашньої опіки після трьох років, перед мамою, її роботодавцем та кадровиком постає безліч запитань. Як оформити відпустку по догляду за дитиною до 6 років? Які документи надати? Хто, крім мами, може піти у таку відпустку? Відповіді на ключові запитання зібрані для вас у статті


Якщо після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку дитина потребує подальшого домашнього догляду, за бажанням працівника, зокрема, можна оформити відпустку по догляду за дитиною до 6-ти років.

Роз’яснюємо, хто і як може оформити відпустку до 6 років.

Оформлення відпустки по догляду за дитиною до 6 років

Щоб отримати відпустку по догляду за дитиною до 6 років 2022, працівник має подати заяву на таку відпустку та медичну довідку. Форму первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді» затверджено наказом МОЗ від 11.06.2012 № 430 (далі — Наказ № 430). Довідку видають заклади охорони здоров’я будь-якої форми власності на підставі рішення лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) (п. 4 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді», затвердженої Наказом № 430).

Кадровик оформлює таку відпустку без збереження заробітної плати наказом про надання відпустки по догляду до 6 років.

Відпустку до 6 років надають з дати, зазначеної працівником у його заяві.

Зверніть увагу! Строк відпустки обмежується терміном (періодом), визначеним медичною довідкою. При цьому термін дії форми № 080-1/о є індивідуальним та залежить винятково від встановленого діагнозу, перебігу захворювання, заходів, що вживаються для запобігання рецидивам, та становить не менше ніж пів року.  Максимальний строк надання довідки — рік.

Продовження декретної відпустки до 6 років   

Якщо термін відпустки, зазначений у відповідному наказі, завершився, а дитина й надалі потребує домашнього догляду, працівник може надати новий медичний висновок і знову продовжити відпустку для догляду. Роботодавець зобов’язаний продовжити відпустку за заявою працівника.

Відпустка по догляду за дитиною до 6 років під час воєнного стану

Алгоритм надання відпустки по догляду до 6-ти років на період війни такий самий, як і за мирних часів. Однак, пам’ятайте, що під час воєнного стану норми Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX (далі — Закон № 2136) мають пріоритет над КЗпП.

Частина 2 статті 12 Закону № 2136 регламентує: у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Відпустка по догляду за дитиною до 6 років: оформленняЧи має право працівниця, яка мешкає за кордоном, на відпустку без збереження зарплати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку

Відпустка по догляду за дитиною до 6 років батькові чи бабусі

Час від часу кадровики ставлять запитанням, хто саме може оформити відпустку по догляду за дитиною, якщо мати дитини має продовжити працювати.

Відповідно до чинного законодавства право піти у таку відпустку може:

  • інший родич, який фактично доглядатиме за дитиною (батько, баба, дід та ін.);
  • особа, яка усиновила дитину чи взяла її під опіку;
  • один із прийомних батьків.

Алгоритм оформлення

Працівник надає роботодавцю:

  • заяву;
  • медичний висновок;
  • документ, що підтверджує родинний зв’язок із дитиною.

На підставі наданих документів роботодавець видає наказ.

Підтверджувати, чи скористалася мати дитини відпусткою, не потрібно.

Відпустка по догляду за дитиною до 6 років в табелі

Нерідко кадровики припускаються помилки, коли відсутність працівників, які перебувають у відпустках для догляду за дитиною, не відображають у табелі використання робочого часу, керуючись тим, що ним не нараховують зарплату.

Однак це грубе порушення! Відповідно до наказу Держстату від 05.12.2008 № 489, є затверджений перелік позначень, кодів для відображення причин неявок працівників, які перебувають у відпустках для догляду за дітьми до 6 років. Тож, відсутність на роботі таких працівників позначають кодом «ДД» чи «17».

Вихід з відпустки по догляду за дитиною до 6 років             

Радимо кадровикам контролювати дату закінчення відпустки до шести років. За кілька тижнів до її завершення нагадайте працівнику, що необхідно стати до роботи або надати новий медичний висновок і заяву про продовження відпустки до 6 років.

Оформлення відпустки по догляду за дитиною до 6 років

Які обмеження й додаткові можливості врахувати

logo