-

Звільнення директора товариства

1 лютого 2021
65865
Середній бал: 5 із 5

Директор є найманим працівником, тож на нього поширюється законодавство про працю і в частині звільнення з роботи (припинення трудового договору)

Власники укладають із директором трудовий договір (контракт), в якому визначають у тому числі й умови звільнення з посади.

Підстави для звільнення директора

Керівника підприємства може бути звільнено з посади достроково на підставах, передбачених договором (контрактом) відповідно до законодавства (ст. 65 ГК).

Процедура, що передує звільненню директора, може бути складнішою, ніж для інших працівників. Наприклад, контракт може передбачати подання директором звіту про діяльність за певний період, проведення аудиту тощо.

У більшості випадків директора товариства звільняють:

 • за угодою сторін,
 • за власним бажанням,
 • у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб.

Власник може припинити трудовий договір із директором і у разі порушення умов контракту. Тоді підставою для звільнення буде п. 8 ст. 36 КЗпП.

Директор товариства припиняє виконувати повноваження за рішенням загальних зборів учасників товариства. В такому випадку підставою для наказу про звільнення буде протокол зборів.

Як передавати справи при звільненні директора

Звільнення директора товариства за угодою сторін

Директор повідомляє власника товариства про бажання звільнитися за угодою сторін на підставі п. 1 ст. 36 КЗпП.

Запис про звільнення за угодою сторін до трудової книжки: «Звільнений(на) за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП України».

Зразок Наказу про звільнення директора за угодою сторін

Наказ про звільнення за угодою сторін директор видає від першої особи.

Скачати зразок

Звільнення директора товариства

Звільнення директора товариства
Галина Бєліковазаступник генерального директора з кадрових питань КНП «Київський обласний кардіологічний диспансер»
При звільненні директора-іноземця у зв’язку із закінченням строку договору дотримайте настанов

Звільнення директора товариства за власним бажанням

Звільнення за власним бажанням із попередженням за два тижні

Директор повідомляє власника підприємства про намір звільнитися за власним бажанням за два тижні (ст. 38 КЗпП). 

Наказ про звільнення директора за власним бажанням

(із попередженням за два тижні)

Приклад тексту наказу:

Припиняю виконання обов’язків директора за власним бажанням 17.02.2021, ст. 38 КЗпП України.

Наказ про звільнення директор видає від першої особи.

Якщо заява директора про звільнення за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу, то двотижневий строк попередження не застосовують. Наприклад, звільнення зумовлено:

 • переїздом на нове місце проживання;
 • переведенням чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
 • вступом до навчального закладу;
 • неможливістю проживання у даній місцевості, підтвердженою медичним висновком;
 • вагітністю;
 • доглядом за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю;
 • доглядом за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи;
 • вихідом на пенсію;
 • прийняттям на роботу за конкурсом тощо.

У такому випадку власник повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить директор (ч. 1 ст. 38 КЗпП).

Наказ про звільнення директора за власним бажанням

(якщо двотижневий строк попередження не застосовують)

Приклад тексту наказу:

Припиняю виконання обов’язків директора 17.02.2021 за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію за віком, ст. 38 КЗпП України.

Запис в трудову книжку про звільнення директора

Запис про звільнення вноситься до трудової книжки.

Скачати зразок

Звільнення директора товариства

logo