Чорнобильські відпустки: види та порядок оформлення

21 квітня 2020
58965
Середній бал: 5 із 5

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII (далі — Закон № 796) визначає гарантії громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі — постраждалі), зокрема, у сфері відпусток. Розберемо даталі

Зміст статті

Види чорнобильських відпусток

Вид відпустки та порядок її надання залежать від статусу постраждалого.

Види відпусток:

 • Додаткова оплачувана відпустка постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії.
 • Додаткова оплачувана відпустка батькам дитини з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою.
 • Відпустка без збереження зарплати постраждалому внаслідок Чорнобильської катастрофи 3 категорії, що проживає в зоні гарантованого (добровільного) відселення та має неповнолітню дитину.
 • Щорічна основна відпустка працівникам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення.

Чорнобильські відпустки: види та порядок оформлення
Ірина Житковакерівник групи експертів MCFR Кадри
Щорічні відпустки надають за графіками. Змінити термін надання відпустки можна за згодою працівника і роботодавця, а також якщо настануть обставини для продовження чи перенесення відпустки. Ініціювати перенесення відпустки можуть як роботодавець, так і працівник

Додаткова оплачувана відпустка постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії

Постраждалі 1 та 2 категорії, мають право на додаткову відпустку зі збереженням заробітної плати строком 14 робочих днів на рік.

Додаткову відпустку не віднесено Законом № 796 до щорічних відпусток, а визначено як пільгу та компенсацію за шкоду, завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи. Не визначає її як щорічну і Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки). Тому додаткова оплачувана відпустка постраждалим 1 та 2 категорії (далі — відпустка постраждалим 1 та 2 категорії) є іншим видом відпусток, передбаченим законодавством (ч. 2 ст. 4 Закону про відпустки).

✍ Додаткову відпустку не віднесено до щорічних

ЇЇ визначено як пільгу та компенсацію за шкоду, завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи. Додаткова оплачувана відпустка постраждалим 1 та 2 категорії (далі — відпустка постраждалим 1 та 2 категорії) є іншим видом відпусток, передбаченим законодавством (ч. 2 ст. 4 Закону про відпустки).

Щоб отримати право на додаткову відпустку, постраждалим 1 та 2 категорії не потрібен мінімальний період роботи. Відпустку надають незалежно від тривалості роботи на підприємстві.

Умови надання відпустки постраждалим 1 та 2 категорії:

 1. надають за календарний рік;
 2. надають як на основному місці роботи, так і на роботі за сумісництвом. Однак суміснику відпустку не оплачують;
 3. не ділять на частини;
 4. не продовжують на святкові та неробочі дні;
 5. не переносять і не продовжують у разі тимчасової непрацездатності;
 6. не переносять на наступний календарний рік;
 7. не компенсують при звільненні.

Роботодавець оформлює надання відпустки наказом. Підстава — посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи (учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС) 1 або 2 категорії. Якщо працівник прийнятий на роботу після початку нового календарного року і відпустка не запланована графіком, працівник має написати заяву.

➤➤➤ Скачати зразок Заяви про надання додаткової оплачуваної відпустки потерпілому внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 чи 2 категорії

Наказ про надання додаткової оплачуваної відпустки потерпілому внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 чи 2 категорії

Скачати зразок

Чорнобильські відпустки: види та порядок оформлення


⚡ ТОП-5 консультацій ⚡


Додаткова оплачувана відпустка батькам дитини з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою

Один із батьків дитини з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою, або особа, яка їх замінює, має право на додаткову відпустки зі збереженням заробітної плати строком на 14 робочих днів (16 календарних днів) на рік.


Умови надання такого виду чорнобильської відпустки:

 • надають за календарний рік;
 • надають як на основному місці роботи, так і на роботі за сумісництвом. Однак суміснику відпустку не оплачують;
 • не ділять на частини;
 • не переносять на наступний календарний рік;
 • не продовжують на святкові й неробочі дні;
 • не продовжують (не переносять) у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;
 • не компенсують при звільненні.

✍ Посвідчення, що підтверджують право на пільги

Неповнолітнім дітям, яким відповідно до статті 12 Закону № 796 встановлено інвалідність, пов’язану з наслідками Чорнобильської катастрофи, до посвідчення жовтого кольору серії Д видають вкладку за встановленим зразком.

Посвідчення із вкладкою є підставою для надання пільг, передбачених частиною 3 статті 30 Закону № 796.

Для підтвердження права на відпустку працівник має надати:

 • свідоцтво про народження дитини;
 • посвідчення дитини, потерпілої від Чорнобильської катастрофи (серія Д) з вкладкою до посвідчення дитини, яка визнана інвалідом, інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
 • довідку з місця роботи другого з батьків, в якій зазначено що особа не скористалась правом на цей вид відпустки.

Роботодавець оформлює відпустку наказом. Якщо працівник прийнятий на роботу після початку нового календарного року і відпустка не запланована графіком, працівник має написати заяву.

➤➤➤ Скачати зразок Заяви про надання додаткової оплачуваної відпустки матері дитини, інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою

Наказ про надання додаткової оплачуваної відпустки матері дитини, інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою

Скачати зразок

Чорнобильські відпустки: види та порядок оформлення

Відпустка без збереження зарплати постраждалому внаслідок Чорнобильської катастрофи 3 категорії, що проживає в зоні радіоактивного забруднення та має неповнолітню дитину

Один з батьків, які мають неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон радіоактивного забруднення, щорічно має право на відпустку строком до 14 робочих днів (16 календарних днів) без збереження заробітної плати.

Умови надання такої відпустки:

 • надають за календарний рік;
 • надають як на основному місці роботи, так і на роботі за сумісництвом;
 • не переносять на наступний календарний рік;
 • не продовжують на святкові і неробочі дні;
 • не продовжують (не переносять) у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю працівника.

Для оформлення цієї відпустки працівник повинен:

 • мати посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (постраждалого від Чорнобильської катастрофи) 3 категорії;
 • мати неповнолітню дитину (до 18 років);
 • проживати на території зони радіоактивного забруднення.

✍ Право на цей вид відпустки має один з батьків

Тому працівник повинен надати довідку з місця роботи іншого з батьків, що він не скористався правом на відпустку

Для отримання відпустки працівник подає заяву на ім’я роботодавця, до якої додає необхідні документи. Надання працівникові відпустки оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця із зазначенням підстав надання такої відпустки та її тривалості.

➤➤➤ Скачати зразок Заяви про надання відпустки без збереження зарплати потерпілому внаслідок Чорнобильської катастрофи 3 категорії, що проживає в зоні гарантованого (добровільного) відселення та має неповнолітню дитину

Наказ про надання відпустки без збереження зарплати потерпілому внаслідок Чорнобильської катастрофи 3 категорії, що проживає в зоні гарантованого (добровільного) відселення та має неповнолітню дитину

Скачати зразок

Чорнобильські відпустки: види та порядок оформлення

Щорічна основна відпустка працівникам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення

Працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення, надають щорічну відпустку тривалістю пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу.

Зона

Тривалість відпустки,

календарних днів

Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати,

календарних днів

відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення

44 

56 

гарантованого добровільного відселення

37

49

посиленого радіологічного контролю

30

42

Зазначену відпустку надають без урахування додаткової відпустки, передбаченої законодавством України.

У разі надання щорічної відпустки працівнику, який працює на територіях радіоактивного забруднення, за неповний робочий рік, у т. ч. сезонному працівнику, та особі, яка перебуває у відрядженні у відповідних зонах, тривалість відпустки визначають пропорційно до відпрацьованого часу.

✍ Зверніть увагу!

Цю чорнобильську відпустку визначено, як щорічну, тому на неї поширені всі норми Закону про відпустки, передбачені для щорічних відпусток, зокрема щодо:

 • порядку надання
 • поділу на частини
 • перенесення на інший період
 • виплати грошової компенсації у разі звільнення тощо


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo