Документи для підтвердження інвалідності, які має подати працівник

13 січня 2017
20428
Середній бал: 5 із 5

Працівники, яким установлено інвалідність, мають подати до кадрових служб підприємств, у яких вони працюють, відповідні документи для підтвердження статусу інваліда. Про які документи йдеться — поговоримо далі.

Висновки щодо характеру та умов праці для інваліда робить медико-соціальна експертна комісія (МСЕК). Зазначається це на зворотному боці довідки до акту огляду МСЕК про встановлення групи інвалідності особі (форма № 157-1/о, затверджена наказом МОЗ України від 30.07.2012 № 577).

Проте, не можна керуватися лише цим документом, коли йдеться про подальшу роботу чи звільнення особи, якій встановлено інвалідність. Адже частиною першою статті 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII (далі — Закон № 875) інвалідам гарантовано право працювати на підприємствах, в установах і організаціях з урахуванням індивідуальних програм реабілітації.

Отже, у разі, якщо працівнику встановлено інвалідність, до кадрової служби підприємства такий працівник має подати разом із довідкою до акту огляду МСЕК ще й індивідуальну програму реабілітації, яку видає теж МСЕК, що встановила інвалідність.

Порядком складання форми та власне самою формою індивідуальної програми реабілітації інваліда передбачено, що в розділі 5 «Трудова реабілітація» індивідуальної програми реабілітації інваліда має бути докладний опис усіх чинників та елементів майбутньої трудової діяльності інваліда.

Індивідуальна програма реабілітації є обов’язковою для виконання державними органами, підприємствами, установами й організаціями. На основі висновків МСЕК, зазначених у індивідуальній програмі реабілітації інваліда, роботодавець приймає рішення про подальшу трудову діяльність чи звільнення працівника-інваліда.

Після ретельного вивчення та аналізу висновків і рекомендацій МСЕК про умови й характер праці працівника, якому встановлено інвалідність, роботодавець має визначитися з можливістю створення для нього належних умов праці. Оскільки, підбір робочого місця здійснюється переважно в організації, де настала інвалідність, з урахуванням побажань інваліда, наявних у нього професійних навичок і знань, а також рекомендацій медико-соціальної експертизи (частина друга ст. 18 Закону № 875).


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo