Договір про повну матеріальну відповідальність

23 липня 2021
102155
Середній бал: 5 із 5
порталу «Кадровик-01»

За шкоду, заподіяну підприємству, працівники несуть відповідальність, зокрема і матеріальну. Якщо між працівником та підприємством укладено договір про повну матеріальну відповідальність, то розмір відшкодування повинен бути в повному обсязі

З ким укладається договір про повну матеріальну відповідальність

Підприємство може укладати письмові договори про повну матеріальну відповідальність з працівниками, що відповідають певним умовам:

  • досягли 18-річного віку;
  • займають посади або виконують роботи, безпосередньо пов’язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей.

Це визначено у ст. 135-1 КЗпП.

Перелік посад і робіт, що заміщують чи виконують працівники, з якими підприємством можуть бути укладені письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм на збереження, обробку, продаж (відпуск), перевезення або застосування в процесі виробництва та типовий договір про повну індивідуальну відповідальність працівника, затверджено постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з праці та соціальних питань і Секретаріатом Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 28.12.1977 № 447/24 (далі — Перелік № 447), яка діє на території України відповідно до постанови ВРУ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991 № 1545-XII.

Зразок договору про повну матеріальну відповідальність

Скачати зразок

Договір про повну матеріальну відповідальність

Скачати шаблон

Штрафи 2022

logo