Замовляйте онлайн або телефонуйте безплатно 0 800 212 312

Активуйте подарунковий демодоступ

Кадровик-01

Строковий трудовий договір: зразок та порядок оформлення

8 серпня 2019
34035
Середній бал: 0 із 5

Строкові трудові договори укладають лише у тих випадках, коли трудові відносини не можуть бути оформлені на невизначений строк. Будьте уважні, неправильне оформлення строкових трудових відносин призводить до судових спорів та визнання строкових договорів — безстроковими.

Строковий трудовий договір КЗпП

Відповідно до статті 23 Кодексу законів про працю України (КЗпП) трудовий договір може укладатися:

 • на невизначений строк (безстроковий трудовий договір);
 • на визначений строк, встановлений за погодженням сторін (строковий трудовий договір);
 • на час виконання певної роботи (строковий трудовий договір).


В яких випадках укладається строковий трудовий договір

Законодавство скеровує, що строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк 1) з урахуванням характеру наступної роботи, 2) або умов її виконання, 3) або інтересів працівника, 4) в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Прийняття за строковим трудовим договором

Щоб дотриматись умов законодавства, оформлення працівника на роботу за строковим трудовим договором умовно можна поділити на 3 етапи:

 1. перевірка, чи є підстава для укладання строкового трудового договору;
 2. визначення строку трудового договору;
 3. документування строкових трудових відносин.

Розглянемо кожен етап детальніше з прикладами.

Етап 1

Ураховуючи вимоги статті 23 КЗпП, прийняти працівника за строковим трудовим договором можна у таких випадках:

 • якщо робота за своїм характером є такою, що не виконується постійно;

  Наприклад:

  • організацію створюють на певний строк чи для досягнення певної мети (про що має бути зазначено в установчих документах юридичної особи);
  • робота є сезонною;
  • з договірних відносин організації (договір про спільну діяльність тощо) виникає необхідність прийняти певних працівників за строковим трудовим договором тощо. 
  • Якщо у зв’язку з конкретними умовами виконання роботи трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк. Загалом робота має постійний характер, але у зв’язку з певними умовами, виникає необхідність в укладенні строкового трудового договору;

  Наприклад:

  • для заміщення тимчасово відсутнього працівника (на час основної щорічної відпустки, тривалого відрядження, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку;
  • на строк тимчасової відсутності основного працівника, обраного на виборну посаду в органи державної влади тощо.
  •  У випадку зацікавленості самого працівника в укладені строкового договору.

  Наприклад, 

  працівник може просити укласти з ним строковий договір через сімейно-побутові обставини (бажано, щоб працівник зазначив у заяві про прийняття на роботу причини й мотиви, що спричинили таке бажання).

  •  Інші випадки, передбачені законодавством.

  Низка нормативно-правових актів містить вимогу щодо укладення саме строкового трудового договору з працівником, зокрема:

  Увага! Законодавство не містить вичерпного переліку випадків, в яких укладення строкового трудового договору буде правомірним.

  Укладення трудового договору на визначений строк при відсутності зазначених вище умов є підставою для визнання його недійсним у частині визначення строку (абз. 3 п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 9 ; далі — Постанова № 9).

  Строковий договір без ризиків

  Етап 2

  При укладенні трудового договору на визначений строк цей строк встановлюють:

  • за погодженням сторін;
  • сторонами з урахуванням часу, необхідного для виконання певної роботи (або може бути обумовлений виконанням певного обсягу робіт);
  • законодавством (для певних категорій працівників).

  Відповідно до пункту 7 Постанови № 9 при укладенні трудового договору на певний строк цей строк встановлюється угодою сторін і може визначатися не тільки конкретним періодом, а й настанням певної події, наприклад поверненням на роботу працівниці з відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; поверненням працівника, який звільнився з роботи у зв’язку з призовом на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу, або працівника, звільненого у зв’язку з обранням народним депутатом чи виборну посаду.

  Етап 3

  Визначившись з підставою для укладення строкового трудового договору та його строком, переходимо до безпосереднього оформлення трудових відносин.

  Розглянемо на прикладі укладення строкового трудового договору з працівником, який приймається для виконання сезонних робіт.

  Сезонними роботами вважають такі роботи, які у зв’язку з природними та кліматичними умовами виконуються не цілий рік, а упродовж певного періоду (сезону), який не перевищує шести місяців (п. 1 Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 24.09.1974 № 310-IX).

  Список таких робіт затверджений постановою КМУ від 28.03.1997 № 278.

  Щоб визначити, чи підпадає конкретна робота під визначення сезонної, треба перевірити, чи наявна її назва в зазначеному Списку, і взяти до уваги строки її виконання.

  Про строковий характер трудового договору працівник обов’язково має зазначити в заяві про прийняття на роботу. Умова строковості може бути зафіксована й у письмовому трудовому договорі.

  Заява про прийняття за строковим трудовим договоромколи укладається строковий трудовий договір

  СКАЧАТИ

  Строковість потрібно показати і в наказі про прийняття працівника на роботу.

  Осіб, яких приймають на сезонні роботи, необхідно попередити про те, що їх прийнято для виконання сезонних робіт, при укладенні трудового договору.

  Запис про прийняття на роботу на умовах строкового трудового договору вносять до трудової книжки працівника, але про строковість трудового договору при цьому не зазначають. Про строковість трудового договору свідчитиме запис про звільнення: «Звільнено у зв’язку із закінченням строку трудового договору, п. 2 ст. 36 КЗпП України».

  Встановлення випробувального терміну за строковим договором

  Випробувальний термін — зручний спосіб як для роботодавця, так і для працівника переконатись, що вони підходять один одному.
  Відповідь на питання, чи можна встановити випробування під час прийняття за строковим трудовим договором містить частина 3 статті 26 КЗпП:

  «Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців».

  Звільнення після закінчення строку трудового договору

  По закінченню строку трудовий договір підлягає припиненню за пунктом 2 статті 36 КЗпП.

  День звільнення відповідно до частини 2 статті 241-1 КЗпП — останній день, визначений строковим трудовим договором. Роботодавець має видати трудову книжку із записом про звільнення та розрахуватися останнього робочого дня.

  Строковий трудовий договір і відпустка

  Варто пам’ятати, що згідно з частиною другою статті 3 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) працівники, які працюють за строковими договорами, перед звільненням мають право використати належні їм щорічні (основну та додаткову) відпустки, а також додаткову відпустку працівникам, які мають дітей.

  Переведення зі строкового трудового договору на безстроковий

  Строковий трудовий договір залишиться строковим, якщо підстави його продовжити — законні.

  Немає законної підстави — договір перетворюється на безстроковий. Уникнути трансформації не вдасться, навіть якщо роботодавець піде кружним шляхом — звільнить строковика і знову прийме його на роботу.

  КЗпП установлює: якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинити, дію договору вважають продовженою на невизначений строк. Трудові договори, що переуклали один чи декілька разів, вважають такими, що укладені на невизначений строк (ст. 39-1). Виняток — коли трудові відносини не можна встановити на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, умов її виконання, інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами (ч. 2 ст. 23).

  Строковий трудовий договір: зразок та порядок оформлення
  Ірина Житковаголовний редактор MCFR: Кадри
  Законодавство та судова практика не роз’яснюють, що означає переукласти строковий трудовий договір. Це можна тлумачити і як продовжити строковий договір, і як звільнити і прийняти знову.

  Тепер ви знаєте, про особливості строкових трудових договорів. Залишилось лише скачати приклад одного з них.

  Строковий трудовий договір (зразок)

  строковий трудовий договір це

  СКАЧАТИ

  logo
  Знову це надокучливе спливаюче вікно!

  57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!


  А також шпаргалки, зразки кадрових документів, форми звітів

  та цілий банк посадових інструкцій без обмежень.

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Я тут вперше
  Користуватися вільно порталом
  Зареєструватися і скачати
  Знову це надокучливе спливаюче вікно!

  57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!


  А також шпаргалки, зразки кадрових документів, форми звітів

  та цілий банк посадових інструкцій без обмежень.

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Я тут вперше
  Користуватися вільно порталом
  Зареєструватися і скачати
  Може, нарешті зареєструєтеся?


  На сайті стільки всього корисного... ммм

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Я тут вперше
  Користуватися вільно порталом
  Зареєструватися