Чергування у вихідний: чи можна застосовувати та як оплачувати

27 січня 2017
5304
Середній бал: 5 із 5

При залученні працівників організацій, підприємств та установ до чергування необхідно враховувати вимоги, які вказані у постанові Секретаріату ВЦРПС від 02.04.1954 № 233, яка чинна в України на підставі постанови ВРУ від 12.09.1991 № 1545-XII, а саме в частині, яку законодавством України не врегулювало.

У цій постанові вказано, що працівника може бути залучено до чергування не частіше ніж один раз на місяць.

Увага!

Запровадження чергування для працівників на підприємствах можливе лише у виняткових ситуаціях і тільки за згодою профспілки. Під час чергування працівник обов’язково повинен бути присутнім на робочому місці, яке визначив роботодавець або уповноважений орган, щоб вирішувати невідкладні питання, які не стосуються трудових обов’язків працівника, а також щоб передавати відповідну інформацію (лист Мінпраці від 02.04.2010 № 89/13/116-10).

Мінсоцполітики у згаданому листі роз’яснило, що долучення робітників до чергування здійснюється на основі письмового наказу чи розпорядження власника підприємства, в якому мають бути визначені дні відпочинку за чергування. Отже, чергування у вихідний не оплачується, але за цей день роботодавець надає працівнику відгул. Години чергування не зазначаються у табелі обліку використання робочого часу (надалі табель).

Увага!

Положення Постанови суперечать ст.31 КЗпП, в якій вказано, що роботодавцю не дозволено вимагати, щоб працівник виконував роботу, яка не зазначена у трудовому договорі. Окрім цього, в ст.71 КЗпП  вказано, що робота у вихідний день забороняється, окрім вичерпного переліку форс-мажорних ситуацій.

Статтею72 КЗпП вказано, що за роботу у вихідний день роботодавець повинен надати інший день відпочинку або грошову компенсацію у подвійному розмірі. Незважаючи на кількість залучених годин до роботи у вихідний день, інший день відпочинку надається в повній тривалості.

На відміну від роботи у вихідний день, чергування у вихідний чи святковий день компенсується наданням протягом найближчих десяти днів відгулів такої самої тривалості, що і чергування. Наприклад, якщо працівник чергував протягом 4 годин у свій вихідний, то йому повинен надаватися відгул такої самої тривалості. Так, працівник окрім того, що втрачає повноцінний відпочинок у вихідний, ще й оплату праці, оскільки при наданні відгулу протягом 4 годин в будь-який робочий день, місячна норма робочого часу не буде відпрацьована.

Ставити у табелі позначки «Р»/8 год. (робочі години, передбачено колдоговором) у день відгулу, коли 4 години працівник фактично не працював, теж немає законних підстав.

Тож, рекомендуємо залучати працівників до чергування у виняткових ситуаціях, які передбачені у законодавстві, правилах внутрішнього розпорядку чи колективному договорі, а також тільки у робочі дні згідно з графіком роботи працівника.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo