Переважне право на залишення на роботі: перелік категорій працівників

30 січня 2017
15599
Середній бал: 5 із 5

Звільнення за скороченням чисельності чи штату працівників має свої особливості. Зокрема, є законодавчо визначений перелік осіб, які мають переважне право на залишенні на роботі, порівняно з іншими працівниками.

У разі скорочення чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці (частина перша ст. 42 КЗпП).

За рівних умов продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається працівникам, зазначеним у частині другій статті 42 КЗпП.

Перелік категорій працівників, яким надається переважне право на залишення на роботі при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації

Категорія працівників

Підстава

Сімейні — за наявності двох і більше утриманців*

п. 1 частини другої ст. 42 КЗпП

Особи, в сім’ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком**

п. 2 частини другої ст. 42 КЗпП

Працівники з тривалим безперервним стажем роботи в організації

п. 3 частини другої ст. 42 КЗпП

Працівники, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах без відриву від виробництва

п. 4 частини другої ст. 42 КЗпП

Учасники бойових дій, інваліди війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ

п. 5 частини другої ст. 42 КЗпП

Автори винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій***

п. 6 частини другої ст. 42 КЗпП

Працівники, які дістали в цій організації трудове каліцтво або професійне захворювання

п. 7 частини другої ст. 42 КЗпП

Особи з числа депортованих з України — протягом п’яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України

п. 8 частини другої ст. 42 КЗпП

Працівники з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та особи, які проходили альтернативну (невійськову) службу, — протягом двох років з дня звільнення їх зі служби

п. 9 частини другої ст. 42 КЗпП

Члени сімей військовослужбовців строкової служби

п. 1 ст. 18 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-ХІІ

Працівники, віднесені до категорій 1 і 2 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які належать до категорії 3

п. 7 частини першої ст. 20 ; п. 1 частини першої ст. 21; п. 1 частини першої ст. 22 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII

Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, а саме Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави

п. 20 частини першої ст. 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-XII

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, зокрема Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу», а також Герої Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років

п. 20 ст. 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ

Діти війни

ст. 5 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 № 2195-IV

* Утриманцями в контексті статті 42 КЗпП вважаються особи, для яких заробіток працівника є основним джерелом існування, незважаючи на ту обставину, чи мають вони право за законом на одержання утримання від працівника.

** Якщо один із членів сім’ї займається підприємницькою діяльністю, надання переваг працівнику щодо залишення на роботі входить у суперечність із змістом статті 42 КЗпП, оскільки той факт, що інший член сім’ї самостійно забезпечує себе роботою і отримує дохід, а не заробітну плату, дозволяє стверджувати про наявність у нього самостійного заробітку.

*** Виходячи з конструкції даної правової норми, не має значення час створення, факт використання перелічених об’єктів промислової власності в організації або отримання працівником винагороди за їх використання.

Увага!

Треба зважати на те, що черговість зазначення у Кодексі законів про працю категорій осіб, які мають переважне право на залишення на роботі, юридичного значення не має, однак при наявності у працівника кількох підстав вважається за можливе надання йому переваг для переважного залишення на роботі порівняно із працівником, який має лише одну таку підставу


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo