Кадровик01

Порядок працевлаштування іноземця в Україні

  • 22 листопада 2018
  • 12592

Працевлаштування іноземців не потребує значних зусиль з боку вітчизняного роботодавця. Однак порядок, передбачений законодавством, має бути дотриманим.

Порядок працевлаштування іноземця

Іноземців і тих, хто не має громадянства, беруть на роботу в Україні, керуючись дозволом на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, якщо інше не обумовлено в міжнародних угодах України, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада України. Про це зазначено у ч. 4 ст. 3 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI.

Увага!

Іноземців, котрі постійно проживають в Україні (та яким видана посвідка на постійне проживання), приймають на роботу на загальних підставах, тобто для них діє такий самий порядок, що і для українських громадян.

Процедура прийняття на роботу іноземця, працевлаштування якого потребує дозволу служби зайнятості, складається з п’яти кроків:

підготовка проекту трудового договору з іноземцем;

отримання дозволу на застосування праці іноземця;

оформлення трудових відносин з іноземцем;

надання до центру зайнятості копії укладеного з іноземцем трудового договору;

видача іноземцю копії дозволу на застосування його праці.

Далі детально про кожен із кроків.

Трудовий договір з іноземцем

Одним із документів, які потрібно підготувати для отримання дозволу на застосування праці іноземця, є проект трудового договору. Тож цілком очевидно, що трудовий договір з іноземцем укладатимете у письмовій формі. Оскільки строк роботи іноземця обмежено терміном дії дозволу на застосування праці, трудовий договір — строковий.

Однією із умов отримання дозволу є дотримання зарплатного критерію (ч. 3 ст. 42-1 Закону № 5067). У трудовому договорі з іноземцем потрібно передбачити заробітну плату в розмірі не менш як:

5 МЗП

для іноземних найманих працівників у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах, визначених у статтях 34, 36, 37, 39, 41, 43, 48 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII (далі — Закон № 1060)*

10 МЗП

для інших категорій іноземних найманих працівників

Увага!

* нині стаття 42-1 Закону № 5067 посилається на статті Закону № 1060, що втратив чинність. Йдеться про дошкільні, середні, позашкільні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, заклади післядипломної освіти.

Чи може іноземець суміщати посади або виконувати обов’язки тимчасово відсутнього працівника без дозволу центру зайнятості?

Порядок працевлаштування іноземця в Україні
Ольга Догадінапровідний експерт MCFR Кадри
Іноземний найманий працівник або особа без громадянства (далі — іноземець) може одночасно з роботою на посаді, визначеній дозволом, виконувати обов’язки тимчасово відсутнього працівника, якщо дотримано двох умов.

Отримання дозволу на працевлаштування іноземця

Щоб отримати дозвіл за застосування праці іноземця, подайте до служби зайнятості:

  • заяву про видачу дозволу;
  • копії сторінок паспортного документа іноземця з особистими даними разом із засвідченим перекладом українською мовою;
  • кольорову фотокартку іноземця розміром 3,5 × 4,5 см;
  • засвідчену копію проекту трудового договору (контракту) (ст. 42-2 Закону № 5067).

Щоб працевлаштувати окремі категорії іноземців, подайте додаткові документи.

Окремі категорії іноземців

Документ

Випускники університетів, що входять до першої сотні світових рейтингів університетів

копія диплома про вищу освіту, визнаного в Україні у порядку, визначеному наказом МОН від 05.05.2015 № 504

Іноземні працівники творчих професій

нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право)

Відряджені іноземні працівники

копія договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців, направлених в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг)

Внутрішньокорпоративні цесіонарії

рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця на роботу в Україну;

копія контракту, укладеного між іноземцем або іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні

Особи, щодо яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

копія рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

довідка про звернення за захистом в Україні

Увага!

Документи іноземною мовою, видані зарубіжними країнами, потрібно легалізувати (ч. 5 ст. 42-2 Закону № 5067) Як це зробити?.

Порядок працевлаштування іноземця в Україні

СКАЧАТИ

Служба зайнятості надає роботодавцю опис прийнятих документів одразу після прийняття від нього заяви про видачу дозволу з іншими передбаченими статтею 42-2 Закону № 5067 документами (ч. 1 ст. 42-7 Закону № 5067). Наступного робочого дня служба зайнятості перевіряє заяву та додані документи. Мета перевірки — з’ясувати, чи є підстави зупинити розгляд заяви.

Якщо підстави для зупинення розгляду відсутні, служба зайнятості розгляне заяву про видачу дозволу за 7 робочих днів (ч. 1 ст. 42-6 Закону № 5067) і відправить рішення через відділення поштового зв’язку з повідомленням про вручення та електронною поштою. В електронному повідомленні вкаже платіжні реквізити для сплати за дозвіл. Також служба зайнятості розмістить рішення на своєму сайті.

Роботодавець має сплатити за дозвіл протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення. Інакше — рішення скасують.

Строк дії дозволу на працевлаштування іноземця

Строки дозволів залежать від категорії іноземців, яких працевлаштовують:

  • за загальним правилом — 1 рік;
  • особливим категоріям іноземців (ч. 2 ст. 42-1 Закону № 5067-VI) — 3 роки.

Строк залежить від тривалості робіт, для виконання яких запрошено іноземця. Роботодавець має право зазначити в заяві про видачу дозволу на менший строк. Якщо є підстави, дію дозволу продовжують необмежену кількість разів.

Як забрати оформлений дозвіл на працевлештування із центру зайнятості

Щоб отримати дозвіл, подайте заяву, до якої долучіть квитанцію про сплату коштів за видачу дозволу (або платіжне доручення).

Унормованої форми заяви (звернення) немає. Територіальні органи Державної служби зайнятості пропонують роботодавцям власні трафаретні форми для звернення. Прикладом може слугувати форма звернення, запроваджена в Київському міському центрі зайнятості.

Форма зверненняСКАЧАТИ ШАБЛОН

Який розмір плати за видачу дозволу на працевлаштування іноземця?

Порядок працевлаштування іноземця в Україні
Ірина Іванченкошеф-редактор системи «Expertus: Кадри», журналів «Кадровик-01» та «Довідник секретаря та офіс-менеджера»
Плату за видачу дозволу диференційовано залежно від строку його дії.

Працевлаштування іноземця відповідно до отриманого дозволу

Після отримання дозволу від служби зайнятості перейдіть до етапу безпосереднього оформлення трудових відносин: підпишіть з іноземним громадянином трудовий договір у письмовій формі, видайте наказ про прийняття на роботу, повідомте ДФС про прийняття на роботу. Далі ознайомте працівника-іноземця з наказом і беріться за інші процедури, передбачені при прийнятті на роботу:

Копію трудового договору слід надати центру зайнятості

Роботодавець зобов’язаний укласти трудовий договір (контракт) з іноземцем не пізніш як за 90 календарних днів з дати видачі дозволу. Упродовж 10 днів після укладення трудового договору (контракту) роботодавець засвідчує копію трудового договору і надає її до центру зайнятості, що видав дозвіл (ч. 4 ст. 42-7 Закону № 5067).

Після укладення трудового договору, ознайомлення з наказом про прийняття на роботу та іншими локальними актами іноземець приступає до виконання своїх обов’язків.

Трудовий договір з неповнолітнім: що слід врахувати роботодавцю

Засвідчену копію дозволу на працевлаштування передаємо працівнику-іноземцю

Засвідчена копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства — один з документів, що подає іноземець, щоб отримати довгострокову візу (п. 8 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою КМУ від 01.03.2017 № 118; далі — Правила № 118).

Увага!

Якщо іноземець належить до категорії осіб, яких працевлаштовують без дозволу служби зайнятості (ч. 6 ст. 42 Закону № 5067), для отримання довгострокової візи замість дозволу подає трудовий договір (контракт).

Якщо іноземець має статус закордонного українця, то замість дозволу він подає трудовий договір та посвідчення закордонного українця.

Довгострокову візу (позначається літерою D, у машинозчитуваній зоні — VD) надають іноземцям та особам без громадянства для в’їзду в Україну з метою оформлення документів, що дають право на перебування або проживання в Україні на строк, що перевищує 90 днів (п. 4 Правил № 118).

Строк, протягом якого іноземець або особа без громадянства може в’їхати в Україну, та строк перебування на її території вказано у візовій етикетці.

Підписка на найактуальніші статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх кадрових подій!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Найвигідніша пропозиція
Скористайтеся найвигіднішими пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки кадровика, форми, зразки та бланки кадрових документів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся
Ви читали:
Приєднуйтеся до закритого Клубу кадровиків!
Зареєструйтеся і Вам також будуть доступні статті

Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте доступ до:

норм робочого часу на 2019 рік

• штатного розпису з мінімальним окладом у 2019 році

• 48 шпаргалок для безпомилкової роботи

• онлайн-сервісів та калькуляторів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І продовжити читання
Зареєструватися
×


Скачайте зразок трудового договору 2019

Укладання та зразок трудового договору 2019

 Скачати шаблон