Суміщення професій та посад

6 жовтня 2020
42225
Середній бал: 5 із 5

На підприємстві працівник може виконувати, крім основних обов’язків, ще й додаткову роботу. Така діяльність у трудовому законодавстві йменується «суміщення професій (посад)». Як запровадити суміщення, скільки посад можна суміщувати одночасно та чи потрібно доплачувати працівнику, — дізнаєтесь у статті

Тлумачення поняття «суміщення»

Суміщення професій (посад) — це виконання працівником, крім своєї основної роботи, обумовленої трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією, посадою, не звільняючись від виконання основної роботи (постанова Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 04.12.1981 № 1145).

Однак суміщення посад дозволяється лише у випадку, коли робота виконується в межах категорії персоналу, до якої сам працівник належить. Приміром, робітники, інженерно-технічні працівники, службовці тощо.

Часом до редакції надходять запитання щодо «внутрішнього суміщення». Не плутайте сумісництво і суміщення. Суміщення професій або посад обов’язково відбувається в межах одного й того самого підприємства.

Сумісництво і суміщення: в чому різниця ➤

Суміщення професій (посад) ґрунтується на тому, що суміщувана посада є в штатному розписі підприємства, але залишається вакантною, отже за посадою утворюється економія фонду заробітної плати, за рахунок якої і встановлюють доплату. Доплату за суміщення можна встановити одному працівнику або розподілити між кількома працівниками залежно від обсягу додатково виконуваних робіт.

Умови застосування суміщення професій (посад):

 • у штатному розписі є вакантна посада;
 • працівник згоден на виконання додаткових обов’язків;
 • виконання додаткової роботи провадиться поряд з основною роботою (протягом законодавчо встановленої тривалості робочого дня, зміни);
 • за суміщення професій (посад) встановлюється доплата.

Суміщення можна запроваджувати безстроково або на певний строк, визначений датою або настанням певної події (до кінця року, до прийняття основного працівника).

Оформлення суміщення

Роботодавець має два способи, щоб доручити працівнику виконувати роботу за суміщенням:

 1. односторонньо. Тобто шляхом зміни істотних умов праці (ст. 32 КЗпП);
 2. за погодженням із працівником.

Суміщення за погодженням з працівником

У такому випадку суміщення можна запровадити в будь-який час.

Крок 1. Роботодавець має ознайомити працівника під підпис із посадовою інструкцією для посади, яку той суміщатиме.

Крок 2. Працівник:

 • має написати заяву на суміщення;
 • або пристати на письмову пропозицію роботодавця, проставляючи на документі відмітку про згоду.

Крок 3. Роботодавець видає наказ з кадрових питань тривалого строку зберігання, в якому зазначає:

 • посаду, за якою встановлюють суміщення;
 • розмір доплати;
 • обсяг додатково виконуваної роботи або частину обов’язків, передбачених посадовою інструкцією (якщо можна визначити);
 • дату, з якої працівник виконуватиме роботу за суміщенням.

Порада: якщо суміщення доручається на визначений строк, застереження про строк має бути зазначено в заяві працівника та в наказі про доручення суміщення.

Наказ про запровадження суміщення

СКАЧАТИ

суміщення посад наказ

Кількість посад, які можна суміщувати

Законодавство не містить обмежень щодо кількості посад, на яких працівник одночасно може виконувати роботу за суміщенням. Водночас, викликає сумнів, що працівник упродовж робочого дня може виконувати у повному обсязі роботу за основною посадою і додатково, без зниження якості, 100% обов’язків за іншою посадою (професією).

Якщо працівник встигає за робочий день виконати роботу «за двох», а то і «за трьох», це означає, що у нього забагато вільного часу на основній роботі. Це свідчить про відсутність системи нормування праці в організації — «роздуті» штати.

Інша справа, якщо працівник поряд з основною роботою виконує за суміщенням окремі функції за кількома посадами, або час від часу.

Приклад

Бухгалтер ТОВ у порядку суміщення виконує:

 • функції касира з доплатою 10% від посадового окладу касира (потреба у виконанні роботи виникає періодично, утім задля укладання договору про повну матеріальну відповідальність має бути документально оформлено, що працівник виконує роботу за посадою касира);
 • роботу інспектора з кадрів з доплатою 50% від посадового окладу інспектора з кадрів.

Також бухгалтер виконує частину обов’язків секретаря (реєстрація вхідної та вихідної документації, відповіді на телефонні дзвінки) у разі його тимчасової відсутності (хвороба, відпустка тощо) з доплатою у розмірі 20% посадового окладу секретаря.

Хоч законодавство й не містить обмежень щодо кількості суміщуваних посад одночасно, при правильній організації праці навряд можлива ситуація, за якої за 8 годин роботи працівник без втрати якості може виконати роботу за іншою посадою, також розраховану на виконання упродовж повного робочого дня.

Як табелювати суміщення ➤

Доплата за суміщення

Відповідно до статті  105 КЗпП за суміщення обов’язково провадять доплату. Граничні розміри доплати за суміщення мають бути обумовлені у колективному договорі підприємства. Якщо ж такого документа немає, роботодавець має узгодити питання доплати чи з виборним органом профспілкової організації, тобто з представником профспілки, чи з іншим уповноваженим на вирішення таких питань органом.

Крім того, обсяги доплат за суміщення професій мають бути визначені відповідно до законодавства, Генеральної, відповідної галузевої (міжгалузевої), територіальної угоди.

В додатку 3 до Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки, що була підписана 09.11.2010, викладений Перелік і розміри доплат і надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), для встановлення у галузевих, регіональних угодах та колективних договорах.

Зокрема, передбачено, що розмір доплати одній особі за суміщення посад не обмежений максимальним розміром та встановлюється в межах економії фонду заробітної плати за тарифною ставкою та окладом суміщуваної посади.

Так, підпунктом 3 пунктом 3 постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 передбачено, що за суміщення професій (посад) працівники отримують до 50% посадового окладу (тарифної ставки) доплати.

Якщо виникає трудовий спір, а розмір доплати за суміщення не був визначений у колективному договорі чи погоджений інакше, розмір доплати суд визначає з урахуванням таких показників:

Суміщення професій та посадДізнайтеся, чи може інженер на умовах суміщення виконувати роботу сторожа, якщо режим дня не збігається

Суміщення й звільнення

Скасувати суміщення можна як за ініціативи працівника, так і роботодавця. Суміщення на прохання працівника можна припинити в будь-який момент. Працівник має написати відповідну заяву, роботодавець — видати наказ.

Увага! Роботодавець обмежений законодавством у строках при скасуванні суміщення. Адже суміщення — це істотна умова праці. Щоб скасувати суміщення, встановлене на невизначений строк, роботодавець повинен попередить працівника не пізніше ніж за два місяці.

Колеги кадровики часто-густо цікавляться, чи потрібно скасовувати суміщення, якщо працівник звільняється з роботи. З’ясуймо.

Окремий трудовий договір за суміщуваною посадою не укладають.  Адже відповідно до статті 105 КЗпП працівник поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, виконує додаткову за іншою професією (посадою).

Коли працівник звільняється, він втрачає основне місце роботи на підприємстві. Отже він фізично не може поряд «втраченою роботою» виконувати додаткову. Наказ про скасування суміщення видавати не потрібно.

У разі звільнення працівника суміщення скасовується автоматично.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo