Кадровик01

Правила внутрішнього трудового розпорядку: порядок розроблення та зразок

 • 26 липня 2018
 • 52919
головний редактор MCFR: Кадри

У кадровій практиці є чимало запитань, на які законодавство не містить відповідей. Рішення можна прописати в Правилах внутрішнього трудового розпорядку. За роки незалежності не затверджено типових Правил, що відповідали б реаліям часу і потребам сторін трудових відносин. Ми допоможемо вам скласти дієвий документ.

Правила внутрішнього трудового розпорядку (ПВТР) — локальний нормативний акт, обов’язковий для всіх підприємств, установ, організацій (далі — організація). Але не тільки… За умови вдумливого підходу до складання, ПВТР дають змогу розв’язати чимало організаційних проблем.

Колеги не повідомляють про причини відсутності на роботі? Тижнями не надають закриті лікарняні? Колишні декретниці не вважають за потрібне завчасно інформувати про переривання відпустки для догляду за дитиною? Офіс нагадує філіал модельної агенції, де представлено вбрання всіх стилів, крім ділового? Вихід є! Нам із вами під силу скласти ПВТР не заради «галочки», а як ефективний інструмент для вирішення питань, що недостатньо врегульовані чи деталізовані законодавством.

ПВТР як обов’язковий локальний акт

ПВТР — локальний нормативний акт, який регламентує організаційно-правові аспекти трудових взаємовідносин роботодавця та працівників від дня укладання трудового договору до дня припинення трудових відносин в організаціях усіх форм власності.

Теза «ПВТР мають бути в кожній організації» проходить червоною ниткою через увесь КЗпП:

 • усі працівники, які уклали з організацією трудові договори, мають підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпорядку (ст. 21 КЗпП);
 • роботодавець зобов’язаний до початку роботи за укладеним трудовим договором ознайомити працівника з ПВТР (п. 2 ч. 1 ст. 29 КЗпП);
 • роботодавець має право звільнити працівника у разі систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або ПВТР, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного або громадського стягнення (п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП).

Ще одне підтвердження наведеної тези — наявність і легітимність ПВТР, ознайомлення з ними працівників перевіряють державні інспектори з питань праці (наказ Мінсоцполітики «Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів» від 02.07.2012 № 390).

Структура ПВТР: не догма, а орієнтир

Розділи, з яких мають складатися ПВТР, визначаємо, комплексно проаналізувавши норми КЗпП та Типових ПВТР, а також структуру тексту ПВТР, рекомендовану Держкомархівом у Збірнику уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів (схвалений Методичною комісією Держкомархіву України, протокол від 20.06.2006 № 3).

На підставі аналізу змісту статей КЗпП та Типових ПВТР, можна дійти висновку, що ПВТР конкретного підприємства, установи, організації (далі — організація) мають містити, зокрема, такі Розділи:

 • Загальні положення
 • Порядок прийняття та звільнення працівників
 • Основні обов’язки працівників
 • Основні обов’язки роботодавця
 • Права працівників
 • Права роботодавця
 • Робочий час та час відпочинку
 • Заохочення за успіхи в роботі
 • Відповідальність працівників за порушення ПВТР.

Рекомендована структура та обов’язкові реквізити
Правил внутрішнього трудового розпорядку

Правила внутрішнього трудового розпорядку: розробляємо та затверджуємо, слідуючи прикладу

За потреби до ПВТР можна додати й інші розділи, наприклад, «Правила використання майна організації в процесі трудової діяльності».

Зміст ПВТР

Основне призначення ПВТР — визначати трудовий розпорядок. Основою для складання ПВТР конкретної організації мають слугувати типові ПВТР (ст. 142 КЗпП). Утім, за роки незалежності типових ПВТР, що відповідали б реаліям часу і потребам сторін трудових відносин, так і не затвердили. Ми й досі керуємося Типовими ПВТР для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затвердженими постановою Держкомпраці СРСР від 20.07.1984 № 213, які діють у частині, що не суперечить чинному законодавству.

До відома!

Не перетворюйте ПВТР на конспект КЗпП

Не перенавантажуйте ПВТР переписаними нормами КЗпП та посадових інструкцій працівників. Положення нормативних актів у ПВТР слід викладати стисло, без зайвої деталізації. Натомість норми, що регламентують особливості функціонування організації та роботи персоналу, радимо прописувати докладно.

У ПВТР рекомендуємо подавати лише ті норми, правила, обов’язки та гарантії, які поширюються на всіх або більшість працівників. Для решти відповідні питання можна врегулювати у посадових (робочих) інструкціях.

При розробленні ПВТР організація має керуватися й галузевими (відомчими) ПВТР — за наявності .

Галузеві та відомчі правила внутрішнього трудового розпорядку

Галузь (сфера діяльності)

Назва документа

Чим затверджено

Охорона здоров’я

Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств системи охорони здоров’я України

Наказом МОЗ України від 18.12.2000 № 204-о

Державна служба

Типові правила внутрішнього службового розпорядку

Наказом Нацдержслужби від 03.03.2016 № 50

Пенітенціарна система

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань

наказом Мін’юсту від 29.12.2014 № 2186/5

Освіта

Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів

Наказом Міносвіти від 20.12.1993 № 455

Судова система

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників системи органів державної судової адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Державної судової адміністрації України

Наказом Державної судової адміністрації України від 30.06.2004 № 109/04

У деяких галузях для окремих категорій працівників діють статути і положення про дисципліну (ч. 2 ст. 142 КЗпП), зокрема:

 • Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, затверджене постановою КМУ від 26.01.1993 № 55;
 • Положення про дисципліну працівників гірничих підприємств, затверджене постановою КМУ від 13.03.2002 № 294.

Є питання, які обов’язково мають бути висвітлені у ПВТР, адже це — пряма вимога КЗпП.

Питання, які відбивають у ПВТР на вимогу законодавства

Питання

Стаття КЗпП

Тривалість щоденної роботи (зміни) при п’ятиденному робочому тижні

ст. 52

Час початку і закінчення щоденної роботи, зміни

ст. 57

Порядок чергування працівників у змінах при змінному режимі роботи

ст. 58

Час початку і закінчення перерви

ст. 66

Трудовий розпорядок в організації

ст. 142

Види заохочень та порядок їх застосування

ст. 143

Утім, у ПВТР можна регламентувати значно більше питань, аніж передбачено КЗпП, типовими чи галузевими зразками.

Так, раз у раз кадровики марно шукають у законодавстві відповіді на запитання:

 • За скільки днів працівниця має повідомити роботодавця про переривання відпустки для догляду за дитиною (адже треба вчасно звільнити «строковика»)?
 • Протягом якого часу працівник має надати листок непрацездатності після хвороби?
 • Чи мають працівники виходити на роботу в день вибуття чи прибуття з відрядження?
 • Як зобов’язати працівників надавати військові квитки для звірки облікових даних?
 • Чи правомірно вимагати від працівників, які звільняються, оформлення обхідних листків?
 • Де мають перебувати працівники під час простою — вдома чи на роботі?
 • Чи можна оголосити догану працівнику за нецензурні слова, неохайний вигляд, недотримання дрес-коду?
 • Як зобов’язати сумісника повідомити про звільнення з основного місця роботи?
 • Як організувати видачу трудових книжок при звільненні працівникам філій чи відокремлених структурних підрозділів в інших містах?
 • Як зобов’язати працівників передавати справи при звільненні чи при переведенні на іншу посаду?
 • Чи скорочується тривалість роботи напередодні святкових днів для осіб, які працюють неповний робочий час?
 • Чи мають відпрацьовувати по суботах перенесені робочі дні працівники, які перебували у відпустках чи хворіли?
 • Як вплинути на працівника, який не подає заяву про відпустку у термін, визначений графіком відпусток?

Зразок Правил внутрішнього трудового розпорядку

Правила внутрішнього трудового розпорядку: порядок розроблення та зразок

Правила внутрішнього трудового розпорядку: порядок розроблення та зразок

СКАЧАТИ

Затвердження ПВТР

Не втомлюємося нагадувати, що ПВТР, затверджені наказом роботодавця, є нелегітимними, адже мають затверджуватися на загальних зборах трудового колективу за поданням роботодавця і виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) (ст. 142 КЗпП). Рішення трудового колективу оформляють протоколом загальних зборів. 

Підписка на найактуальніші статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх кадрових подій!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Найвигідніша пропозиція
Скористайтеся найвигіднішими пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки кадровика, форми, зразки та бланки кадрових документів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся
Ви читали:
Приєднуйтеся до закритого Клубу кадровиків!
Зареєструйтеся і Вам також будуть доступні статті

Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте доступ до:

норм робочого часу на 2019 рік

• штатного розпису з мінімальним окладом у 2019 році

• 48 шпаргалок для безпомилкової роботи

• онлайн-сервісів та калькуляторів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І продовжити читання
Зареєструватися
×


Скачайте зразок трудового договору 2019

Укладання та зразок трудового договору 2019

 Скачати шаблон