Обмежена матеріальна відповідальність працівників

20 лютого 2017
9764
Середній бал: 5 із 5

Обмежена матеріальна відповідальність — це матеріальна відповідальність працівника за заподіяну роботодавцеві майнову шкоду в розмірі такої шкоди, але більше ніж розмір середнього місячного заробітку такого працівника.

Обмежена матеріальна відповідальність настає у всіх випадках, якщо працівника не можна притягти до повної матеріальної відповідальності.

Обмежену матеріальну відповідальність не можна поділити на неповну чи часткову, бо, нанісши шкоду підприємству в меншому за середній заробіток розмірі, працівник відшкодовуватиме повний розмір шкоди, який визначається залежно від розміру середнього заробітку працівника, а не від частки заподіяної шкоди.

Випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників

Відповідно до статті 133 Кодексу законів про працю України обмежену матеріальну відповідальність несуть:

  • працівники, що зіпсували або знищили матеріали, напівфабрикати, готову продукцію (зокрема, і під час виготовлення) через власну недбалість, — у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше середньої зарплати. Такий самий розмір відшкодовують працівники за псування або знищення інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством для користування;
  • керівники організацій або структурних підрозділів та їхні заступники — у розмірі шкоди, заподіяної через їхню провину, але не більше середнього заробітку, якщо шкоду організації заподіяно зайвими грошовими виплатами працівникам, неправильною постановкою обліку і зберігання матеріальних, грошових чи культурних цінностей, невжиттям необхідних заходів для запобігання простоям.

Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo