Запис про звільнення в трудовій книжці

28 лютого 2017
57696
Середній бал: 5 із 5

Запис в трудову книжку про звільнення вноситься у точній відповідності з формулюванням законодавства, посилаючись на відповідну статтю, пункт закону.

Розглянемо детальніше внесення до трудової книжки записів найпоширеніших підстав звільнення працівників.

Запис про звільнення за угодою сторін в трудовій книжці

Як уже зазначалося, запис про звільнення вносимо чітко по Інструкції про порядок ведення трудових книжок. Обов’язково зазначаємо причину звільнення, дату звільнення і номер наказу про звільнення працівника.

До відома

Дата звільнення — є останнім робочим днем працівника. Отже, приміром, якщо останній робочий день працівника — 28 лютого 2017 року, то в наказі та у трудовій книжці має бути вказана дата звільнення 28.02.2017.

Начальник відділу кадрів або директор підприємства розписується в трудовій книжці та ставить печатку.

Зразок запису до трудової книжки за угодою сторін

Запис про звільнення в трудовій книжці

Читайте також:

Запис про звільнення з власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію

При розірванні трудового договору з ініціативи працівника з причин, за яких законодавство пов’язує надання певних пільг і переваг, запис про звільнення вносять до трудової книжки із зазначенням цих причин.

Вихід на пенсію працівника є однією з поважних причин для звільнення, визначених статтею 38 КЗпП.

Якщо працівник згідно зі статтею 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII має право на пенсію за віком на пільгових умовах, то у наказі про звільнення і трудовій книжці працівника необхідно зазначити саме цю причину звільнення.

Приклад формулювання причини звільнення працівника має бути таким:

«Звільнено за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію за віком на пільгових умовах (Список № 1 або Список № 2), стаття 38 КЗпП».

Вам стануть у пригоді консультації:

Запис у трудовій книжці про скорочення працівника

У день звільнення у зв’язку зі скороченням чисельності чи штату працівнику видається, зокрема належно оформлена трудова книжка.

Як причина звільнення у трудовій книжці зазначаються пункт 1 статті 40 КЗпП — звільнено у зв’язку зі скороченням чисельності чи штату працівників.

Зразок записів про звільнення працівника у зв’язку зі скороченням

Запис про звільнення в трудовій книжці

Запис про звільнення в трудовій книжці

Унесення до трудової книжки запису про звільнення сумісника та переведення його на основне місце роботи

Досить часто трапляється ситуація, коли працівник звільняється з основного місця роботи, і місце роботи за сумісництвом стає для працівника основним. У цьому разі після того, як сумісник надасть до кадрової служби належним чином оформлену трудову книжку із записом про звільнення з основного місця роботи, його слід звільнити з посади, яку він обіймає за сумісництвом (наприклад, за угодою сторін на підставі п. 1 ст. 36 КЗпП), а вже наступного дня цього працівника можна прийняти за його заявою на цю ж посаду на основне місце роботи.

Читайте також:

Запис до трудової книжки у разі, коли робота за сумісництвом стає основною

Запис про звільнення в трудовій книжці


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo