Заповнення трудової книжки при першому працевлаштуванні

1 березня 2017
14343
Середній бал: 5 із 5

Працівник, влаштовуючись на нове місце роботи, зобов’язаний надавати трудову книжку, яка має бути оформлена за встановленим порядком. Прийняти на роботу працівника можна без трудової лише у випадку, якщо це його перше місце роботи.

Така умова передбачено пунктом 2 постанови КМУ «Про трудові книжки працівників» від 27.04.1993 № 301.

Розгляньмо порядок заповнення трудової книжки працівника, який працевлаштовується на перше місце роботи.

Працівник має оплатити вартість бланка трудової книжки

Як зазначалося вище, оформлення трудової книжки має бути здійснено з дотриманням установленого порядку. Тож, керуючись п. 6.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58 (далі – Інструкція № 58), власник чи уповноважений ним орган, виписуючи трудову, оформлюючи вкладиш до неї чи дублікат трудової книжки, стягує з працівника певну суму коштів.

Особу, якій оформлюють трудову вперше, працівник кадрової служби чи інша уповноважена на це особа направляє до каси бухгалтерії, де та має оплатити вартість бланка самої трудової книжки. Факт оплати вартості бланка засвідчує прибутковий касовий ордер, що має оформлений за установленим порядком. Крім того, на підставі касового ордеру з-під звіту відповідальної особи кадрової служби списують бланки трудових книжок, одержані в бухгалтерії. Звітність про використання бланків трудових, вкладишів до них та списання їх з-під звіту працівника кадрової служби має відповідати встановленому порядку, визначеному в локальних нормативних актах підприємства.

Працівник кадрової служби, отримавши прибутковий касовий ордер, що свідчить про внесення оплати за бланк трудової, обов’язково має поставити відмітку на ньому, зазначивши серію та номер бланка трудової книжки, яка надалі буде оформлена працівнику.

Заповнення титульного аркуша трудової книжки

Згідно із п. 2.11, 2.12, 3.1 Інструкції № 58 на титульній (першій) сторінці мають бути зазначені відомості про працівника — прізвище, ім’я, по батькові (причому жодних скорочень не допускається) і дата народження. Особисті відомості працівника вписують винятково на підставі паспорта або свідоцтва про народження.

Надалі працівник, перевіривши правильність зазначених кадровиком даних, зобов’язаний поставити свій підпис (п. 2.12 , 3.1 Інструкції № 58).

Зразок заповнення трудової книжки (титульний аркуш)

Оформлення трудової книжки при першому працевлаштуванні

Засвідчення підписом і печаткою трудової книжки

Окрім підпису працівника, правила оформлення трудової книжки вимагають наявності на першій (титульній) сторінці підпису особи, яка відповідає за видачу трудових книжок.

Відтак, на тому самому титульному аркуші має бути поставлена печатка організації (або відділу кадрів), на якій вперше заповнюється трудова книжка.

Реєстрація трудової книжки в Книзі обліку руху трудових книжок

Порядок оформлення трудової книжки передбачає реєстрацію виданої вперше трудової книжки в Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (типова форма № П-10, затверджена наказом Мінстату «Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу» від 27.10.1995 № 277).

Наостанок зауважимо, що прибутковий касовий ордер, що свідчить про оплату вартості бланка трудової, має зберігатися в особи, відповідальної за оформлення трудових книжок, до того часу, поки до бухгалтерії не буде поданий звіт про використання бланків та не будуть звірені залишки бланків у кадровій службі. До речі, касові ордери можна скласти у конверт, прикріпивши його до внутрішньої сторони обкладинки Книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, що доволі зручно.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo