Відпустка директора: від повідомлення до наказу

8 травня 2020
71769
Середній бал: 5 із 5
експерт з трудових відносин

Директор йде у відпустку, а кадровик має вирішити цілу низку завдань. Як повідомити директора про дату початку відпустки? Чи потрібна його заява? Які умови замісництва керівника та скільки наказів скласти? Щоб спростити собі роботу, скористайтеся покроковим алгоритмом дій від експерта та скачайте зразки супровідних документів.

Директор має піти у щорічну відпустку за графіком, із попереднім повідомленням про дату початку та на підставі наказу. Писати заяву про надання відпустки директор не повинен, натомість наказів треба буде скласти два — про відпустку та про виконання обов’язків директора. Ознайомлювати директора з наказом про відпустку не потрібно: хто підписав — той ознайомлений. Нюансів оформлення багато. Як оформити відпустку директора підприємства розглядаємо покроково.

Повідомлення директора про початок відпустки

Тривалість щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджують працівник і власник або уповноважений ним орган, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну (ч. 11 ст. 10 Закону «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВРдалі — Закон № 504).

Узгодьте з директором, чи піде він у відпустку визначеного дня. Виробничі обставини можуть потребувати відстрочити відпочинок. Якщо так, перенесіть відпустку.

Чи є відповідальність за неознайомлення з наказом про відпустку?

Якщо директор йде у відпустку за графіком, підготуйте наказ про відпустку за два тижні до її початку. Це й буде «повідомленням».

Узгодьте період відпустки. Доречний спосіб — повідомлення. Форма повідомлення не внормована. Скористайтеся зразком.

відпустка директора як оформити

СКАЧАТИ

Заміщення директора на час відпустки

Застосуйте регламентовану КЗпП процедуру — виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника (ст. 105).

відпустка директора оформлення Дізнайтеся, як встановити доплату за виконання обов’язків відсутнього директора

З радянських часів застосовують ще один спосіб заміни — тимчасове замісництво: замісник увільняється від власних обов’язків і повністю виконує обов’язки директора.

Єдиний документ, що донині регламентує тимчасове замісництво, — роз’яснення Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС «О порядке оплаты временного заместительства» від 29.12.1965 № 30/39, затверджене постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29.12.1965 № 820/39; далі — Роз’яснення № 30/39).

Згідно з Роз’ясненнями № 30/39 тимчасовий замісник додатково одержує різницю між своїм окладом та окладом, передбаченим для заміщуваної посади. Різницю в окладах не виплачують, якщо тимчасовий замісник — штатний заступник директора чи головний інженер.

Позиція редакції. Різницю в окладах слід виплачувати незалежно від посади замісника. Тимчасове замісництво по суті — тимчасове переведення. Тож працівник має отримати зарплату, що відповідає фактично виконуваним обов’язкам.

Порада. Регламентуйте оплату тимчасового замісництва директора у колективному договорі.

Наказ про відпустку директора

Писати самому собі заяву про надання відпустки керівник підприємства не повинен. Підстави для наказу:

  • графік відпусток — якщо він містить дату початку відпустки;
  • графік відпусток повідомлення про відпустку з узгодженою датою початку — якщо в графіку вказано місяць.

Наказ про відпустку директора складіть за формою № П-3 або за формою, відмінною від типової. Обидва варіанти правомірні.

Заповнюєте типову форму № П-3, затверджену наказом Держстату від 05.12.2008 № 489, — додатково зазначте місце складання та підстави для наказу. Виключіть графу для візи керівника структурного підрозділу.

Наказ за формою, відмінною від типової, складайте від першої особи.

Зразок наказу про відпустку директора

відпустка директора наказ

СКАЧАТИ

Не оформлюйте відмітку про ознайомлення директора з наказом. Він підписує документ, тож ознайомлений із його змістом.

Зареєструйте наказ у Журналі реєстрації наказів тимчасового (5 р.) строку зберігання. Рекомендований літерний індекс — к/тм.

Виконання обов’язків директора документуйте іншим наказом.

Наказ про виконання обов’язків директора

наказ про виконання обов’язків директора зразок

 СКАЧАТИ

Накази про встановлення доплат мають тривалий строк зберігання — 75 років (ст. 16 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Мін’юсту від 12.04.2012 № 578/5).

Відкликання з відпустки директора

Директор підприємства, насамперед, є працівником, тож на нього розповсюджуються усі норми законодавства про працю. Роботодавець може відкликати працівника зі щорічної відпустки лише за певних обставин. Які обставини є правомірними та який алгоритм відкликання з відпустки читайте у консультації Оформлюємо відкликання з відпустки.

Тож відпустка єдиного директора справа складна, але по силам разом із підказками експертів системи «Expertus: Кадри».


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo