Повідомлення про прийняття на роботу директора

14 березня 2017
19750
Середній бал: 5 із 5

Чи потрібно повідомляти ДФС про прийняття директора на новостворене підприємство? Якщо так, то коли та на підставі яких документів надсилати це повідомлення?

Для управління господарською діяльністю підприємства власник (власники) безпосередньо або через уповноважені органи чи наглядова рада (за наявності) призначає (обирає) керівника підприємства, що є підзвітним власнику, його уповноваженому органу чи наглядовій раді (ч. 3 ст. 65 Господарського кодексу України). Умови призначення (обрання) директора визначають у статуті (інших установчих документах) підприємства (ч. 2 ст. 65 ГК). У разі найму керівника підприємства з ним укладають трудовий договір або контракт (ч. 4 ст. 65 ГК), що є особливою формою трудового договору (ч. 3 ст. 21 КЗпП).

Оскільки директор є найманим працівником, то й оформлення трудових відносин із ним має відбуватися з дотриманням норм законодавства про працю. Зокрема, статті 24 КЗпП.

Увага!

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення ДФС (ч. 3 ст. 24 КЗпП).

Форма Повідомлення про прийняття працівника на роботу, затвердженого постановою КМУ від 17.06.2015 № 413 (далі — Повідомлення), передбачає зазначення номера наказу (розпорядження) про прийняття на роботу (розд. 7 Повідомлення). Повідомлення мають підписати керівник підприємства та головний бухгалтер.

Як правило, рішення власників підприємства про призначення (обрання) директора оформляють протоколом.

Класифікацію організаційно-розпорядчої документації наведено у Правилах організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5 (далі — Правила 1000/5). Протоколи віднесено до інформаційно-аналітичних документів, на підставі яких ухвалюють управлінські рішення (п. 3 гл. 1 розд. ІІ Правил 1000/5).

Протокол загальних зборів власників товариства з обмеженою відповідальністю (далі — Протокол) слугує підставою для укладання трудового договору з директором, але в Повідомленні мають бути вказані реквізити документа, яким фактично оформлено трудові відносини, тобто наказу. Тим паче, що накази (розпорядження) віднесено до розпорядчих документів, де фіксують рішення нормативно-правового або організаційно-розпорядчого характеру — з основних питань діяльності, адміністративно-господарських або кадрових питань.

Право на видання розпорядчих документів певного виду (скажімо, наказів) закріплюється у статуті підприємства (положенні про підприємство) і зумовлюється його правовим статусом та порядком прийняття управлінських рішень — на підставі єдиноначальності або колегіальності (п. 4 гл. 1 розд. II Правил 1000/5). Тому, якщо директору статутом надано право підпису розпорядчих документів з кадрових питань, наказ про призначення директора (вступ на посаду), що видається на підставі Протоколу, має підписувати сам директор. Після видання цього розпорядчого документа директор фактично приступає до виконання посадових обов’язків керівника підприємства та набуває права підписувати звіти як керівник.

З огляду на особливості оформлення документів повідомити ДФС про прийняття директора до його вступу на посаду складно. У цій ситуації, на нашу думку, Повідомлення можна направити до ДФС одразу після видання наказу про вступ на посаду. Цей наказ зазначають у Повідомленні як підставу для укладання трудового договору.

Олена Коновалова,
заступник директора департаменту з питань праці
— начальник відділу з питань трудових відносин
Державної служби України з питань праці

Ольга Догадіна,
редактор-експерт MCFR: Кадри


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo