-

Відсторонення працівника від роботи

24 березня 2017
8423
Середній бал: 5 із 5

Статтею 46 Кодексу законів про працю України передбачено можливість відсторонення працівника від виконання своїх обов’язків.

Роботодавець повинен відсторонити від роботи працівника за такі дії, як:

  • вихід під впливом алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;
  • відмова від проходження обов’язкових медоглядів, інструктажу, навчання та перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони.
  • інші випадки, передбачені законодавством.

Законодавство не надає чіткого визначення поняття «відсторонення від роботи». На практиці це інколи призводить до помилок у застосуванні цього положення.

Держпраці радить вважати відстороненням від роботи працівника — тимчасове припинення трудових відносин. Мається на увазі, що працівника тимчасово звільнюють від виконання своїх обов’язків, а роботодавець — звільняється від обов’язків надавати працівникові роботу та забезпечувати умови для її виконання.

По суті, відсторонення від роботи — це не дисциплінарне покарання. Це вимушений захід зі сторони роботодавця, для уникнення або попередження негативних наслідків. Тимчасове призупинення трудових відносин таким чином не тягне за собою обов’язкового їх припинення. На період усунення працівника від роботи за ним зберігається робоче місце.

Водночас відповідно до вимог статті 65 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом. Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом без збереження заробітної плати. У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення відстороненій від виконання службових повноважень особі відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов’язаного з таким відстороненням.

Роботодавець може відсторонити від виконання обов’язків працівника без збереження заробітної плати, який підозрюється або обвинувачується у скоєнні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Натомість, можливе відшкодування шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного відсторонення від роботи. Право на компенсацію від держави можливе, якщо незаконне відсторонення доведено у судовому порядку, винесено виправдувальний вирок суду щодо скоєння злочину або закрито кримінальну справу.

При відстороненні працівника від виконання службових обов’язків варто відрізняти відсторонення у випадках, передбачених законодавством для правовідносин, які не регулюються законодавством про працю. Відповідно до рішення Конституційного суду України від 12.01.2010 № 1-рп/2010 відсторонення члена виконавчого органу товариства від виконання обов’язків, яке передбачено частиною третьою статті 99 Цивільного кодексу України, не вважається відстороненням від роботи у трактуванні статті 46 КЗпП.

Відсторонення від роботи працівника роботодавцем можливе з підстав, передбачених законодавством, на вимогу третіх сторін та/або з власним рішенням.

При відстороненні працівника від роботи роботодавець повинен діяти:

  • на підставі, у межах наданих повноважень та у спосіб, що передбачений законом;
  • неупереджено, дотримуватись принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації;
  • обгрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення:
  • правова підстава для відсторонення від посади;
  • наслідки відсторонення від посади для інших осіб;

Наказ про відсторонення працівника від роботи

Як правильно оформити наказ про відсторонення працівника від роботи — у консультації « Наказ про відсторонення від роботи: зразок оформлення»

Відсторонення від роботи і страховий стаж

У випадку відсторонення працівника від роботи з припиненням виплати заробітної плати, допомога з тимчасової непрацездатності не надається, оскільки статтею 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV передбачено, що допомога з тимчасової непрацездатності надається застрахованій особі як повна або часткова компенсація заробітної плати, котру вона втрачає внаслідок захворювання або інших страхових випадків.

Водночас відповідно до статті 23 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-III у випадку неможливості переведення на іншу роботу особи, яка є бактерієносієм, і робота якої пов’язана з обслуговуванням населення, що може призвести до поширення інфекційних хвороб, така особа повинна бути відсторонена від роботи в порядку, встановленому законом, з виплатою допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Час, на який було відсторонено працівника від виконання посадових обов’язків, не враховується до загального стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку. Також за період відсторонення від роботи без збереження заробітної плати не сплачується страховий внесок на соціальне страхування, і такий період до страхового стажу не зараховується.

Працівники мають право на звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством (ст. 2 КЗпП). Згідно з роз’ясненнями пленуму Верховного суду України, викладеними у пункті 10 постанови «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24.12.1999 № 13, якщо буде встановлено, що порушуючи статтю 46 КЗпП, роботодавець із власної ініціативи без законних підстав відсторонив працівника від роботи із зупиненням виплати заробітної плати, суд має задовольнити позов останнього про стягнення у зв’язку з цим середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу (ст. 235 КЗпП).

За порушення законодавства про працю винних осіб може бути притягнено до відповідальності згідно з законодавством.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo