Наказ про відпустки: зразки оформлення

13 березня 2020
64887
Середній бал: 5 із 5

Надання відпустки будь-якого виду оформлюється наказом. Наказ про надання відпустки може бути оформлений за типовою формою № П-3 або за формою, відмінною від типової (за умови збереження усіх основних показників, передбачених типовою формою, та дотримання вимог щодо оформлення організаційно-розпорядчих документів, визначених Національним стандартом України ДСТУ 4163–2003).


Накази з кадрових питань залежно від строків зберігання поділяються на дві групи:

 • тривалого строку зберігання,
 • тимчасового строку зберігання.

До наказів тимчасового строку зберігання належать, зокрема такі: 

 • наказ про надання щорічної основної відпустки,
 • наказ про надання щорічної додаткової відпустки,
 • наказ про відпустку у зв’язку з навчанням, тощо. 

Їх слід зберігати протягом 5 років.

До наказів тривалого строку зберігання (75 років) належать, зокрема:

 • всі види наказів про відпустки працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці;
 • накази про надання відпусток щодо догляду за дитиною;
 • накази про надання відпусток без збереження заробітної плати, тощо.

Типова форма № П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки» затверджена наказом Держкомстату від 05.12.2008 № 489.

Як надати щорічну основну відпустку

Типовою формою № П-3 передбачено візування наказу про надання відпустки керівником структурного підрозділу та ознайомлення працівника з цим наказом під особистий підпис. Відповідно до правил діловодства керівник підрозділу візує наказ до того, як його підпише керівник організації, а ознайомлення з наказом відбувається вже після підписання наказу та його реєстрації.

До уваги зразки оформлення наказів про відпустки працівникам. Для зручності ви можете скачати будь-який зразок наказу про відпустку та типову форму наказу № П-3. 

Бланк наказу про відпустку (типова форма № П-3)

Зразки наказів про надання відпустки

СКАЧАТИ

Право на щорічну основну відпустку мають усі працівники, що працюють за трудовим договором, а саме:

 • які працюють на підприємстві за основним місцем роботи чи за сумісництвом;
 • які працюють за строковим трудовим договором (контрактом), зокрема тимчасові і сезонні;
 • іноземці;
 • надомники.

Вручіть письмове повідомлення працівнику мінімум за два тижні до початку відпустки. Наказ про відпустку видайте за 4-5 днів до її початку.

Зразок наказу про надання щорічної основної відпустки

наказ про щорічну основну відпустку зразок 2019

СКАЧАТИ

Відпустки без збереження заробітної плати умовно поділяють на такі, що надають:

 1. за погодженням сторін трудового договору (ст. 26 Закону про відпустки);
 2. за бажанням працівника обов’язково:
 • щороку — для певних категорій працівників;
 • за певних обставин (ст. 25 Закону про відпустки).

Зверніть увагу!

Працівник має подати роботодавцю заяву незалежно від виду відпустки. Щоб отримати відпустку, яку за бажанням працівника надають обов’язково, працівник подає документ, що підтверджує право на відпустку.

Зразок наказу про надання відпустки без збереження заробітної плати

наказ про відпустку без збереження заробітної плати скачати зразок

СКАЧАТИ

Щоб оформити відпустку у зв’язку з навчанням, працівник має подати роботодавцю заяву та довідку-виклик навчального закладу. Саме на основі цих документів роботодавець видає наказ про надання додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням.

Зразок наказу про надання відпустки у зв’язку з навчанням

наказ на навчальну відпустку

СКАЧАТИ

Творча відпустка надається працівникові, який успішно поєднує основну діяльність із науковою роботою (Постанова КМУ від 19.01.1998 №45 «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток) для:

 • закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук;
 • написання підручника, а також монографії, довідника тощо.

Зразок наказу про надання творчої відпустки працівнику

наказ на творчу відпустку

СКАЧАТИ

Зразок наказу про надання додаткової соціальної відпустки «на дітей»

відпустка на дітей зразок

СКАЧАТИ

Якщо працівник є постраждалим від аварії на ЧАЕС або працює на території радіоактивного забруднення, він має право на додаткову «чорнобильську» відпустку відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII. Для її надання кадровик оформлює наказ на «чорнобильську» відпустку.  


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo