Виправлення в трудовій

24 грудня 2019
47622
Середній бал: 5 із 5

Робота кадровика клопітка та відповідальна, але «людський фактор» ніхто не вскасовував. Навіть досвідчені кадровики роблять погрішності. Зокрема, допускають помилки в трудових книжках. Як правильно виправити запис в трудовій книжці — розкажемо на прикладах.

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58 (далі — Інструкція № 58), містить лише зауваги, як виправляти неправильні й неточні записи про роботу (п. 2.6, 2.8-2.10). На практиці проблеми, що трапляються з трудовими, — ширші й розмаїтіші. Якщо вскочили в таку халепу й ситуація скидається на безвихідь, зверніться по допомогу до вашого професійного журналу «Кадровик-01». Підкажемо, що робити.

Як оформити трудову книжку «з нуля»

Виправлення помилки у записі на внутрішній обкладинці трудової книжці

Інструкцією № 58 не передбачено норми, яка б визначала порядок внесення виправлень на внутрішньому боці трудової книжки. Проте, аналізуючи норми цієї інструкції, можна знайти правильне рішення.

Інструкцією № 58 передбачено можливість закреслювати записи у трудових книжках у разі зміни записів про прізвище, ім’я, по батькові і дати народження — однією рискою закреслюють, наприклад, колишнє прізвище або ім’я, по батькові, дату народження і записують нові дані.

Отже, якщо до трудової книжки внесено із помилкою, зокрема запис про зміну прізвища на внутрішньому боці обкладинки трудової книжки, слід акуратно однією рискою закреслити запис, що містить помилку, і нижче внести правильний запис з посиланням на відповідні документи та засвідчити його підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженої ним особи і печаткою організації або печаткою кадрової служби.

Виправлення неправильного запису в трудовій книжці   

Кадровик переплутав документи працівників і зробив неправильний запис в трудовій книжці одного з них.

Що робити. 

Визнайте запис в трудовій недійсним та зробіть правильний запис (п. 2.6, 2.10 Інструкції № 58):

ГрафаЩо зазначити
1Наступний порядковий номер
2Дату правильного запису
3Назву підприємства
Слова Запис за № ___ недійсний
Правильний запис

Увага. У розділі «Відомості про роботу» трудової книжки не можна:

  • закреслювати, зішкрібати лезом чи ретушувати коректором неправильні записи;
  • робити відмітки Виправленому вірити.

Зразок виправлення запису в трудовій книжці

виправлення помилок у трудовій книжці зразок

Пропущений запис в трудовій книжці      

Працівника, який багато років працював на підприємстві, декілька разів переводили з однієї посади на іншу. При внесенні запису про звільнення кадровик помітив, що один запис про переведення «загублено». Проте наступні переведення відображено в трудовій книжці вірно.

Як зробити виправлення в трудовій книжці у такому випадку?           

Інструкція № 58 не регламентує порядок внесення пропущеного запису до трудової книжки. Тому керуйтесь загальними правилами внесення виправлень, логікою і здоровим глуздом, а також дотримуйтесь принципу збереження інформативності записів.

Щоб уникнути зайвих записів і виправлень, не варто скасовувати останні записи задля збереження хронології і внесення пропущеного запису. Пропущений запис про переведення рекомендуємо внести перед записом про звільнення.

Зразок виправлення пропущеного запису в трудовій

виправлення помилки в трудовій

Виправлення у трудовій книжці нумерації записів.

Кадровик у трудовій працівника порушив нумерацію записів про роботу: після запису № 6 уніс запис № 8. Відповідно, запис № 7 відсутній.

Чи вносити зміни? Який номер запису про роботу має бути наступним?

Інструкція № 58 містить настанови лише щодо дій при виявленні неправильних або неточних записів про роботу, переведення, нагородження чи заохочення (п. 2.6). Про виправлення порядкових номерів — жодної згадки. Мабуть, тому що порядкові номери — неінформативний вид даних. Вони не мають значення ані для визначення досвіду роботи, ані для підрахунку страхового стажу.

Отже, робити виправлення у трудовій книжці через порушення нумерації недоцільно. Наступним має бути № 9.

Виправлення в трудовій
Ольга ДОГАДІНАпровідний експерт MCFR: Кадри
Як заповнювати трудові книжки, визначає Інструкція № 58.* Цей нормативний документ є обов’язковим для кадровиків, але керуватися ним подеколи слід за приказкою: інструкцію питай, а свій розум май. Буквальне тлумачення деяких норм Інструкції часом виводить на хибний шлях і спонукає робити записи, як не має бути.

Інші зразки виправлення помилок в трудовій книжці

Виправлення у трудовій книжці помилки у назві посади

помилка в трудовій книжці

Виправлення у трудовій книжці помилки у назві організації
виправлення помилок у трудовій книжці

Зауваги на останок

Заповнювати трудові книжки необхідно дуже уважно. Адже в певних випадках виправлення помилок потребує багато часу і терпіння. Утім, деякі помилки краще не виправляти.

 10 випадків, коли не варто виправляти помилки в трудовій


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo