Внесення змін до посадових інструкцій

12 квітня 2017
36524
Середній бал: 5 із 5

З часом роботодавець забажав детальніше описати завдання і обов’язки певної категорії персоналу та змінити посадову інструкцію на робочу. Чи потрібен у такому випадку наказ про зміни, та як правильно його сформулювати?

Розробка, затвердження посадових і робочих інструкцій, а також внесення змін до них регламентуються, насамперед, Загальними положеннями Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (включені до Випуску 1 ДКХП, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336).

Так, згідно з абзацом сьомим пункту 6 Загальних положень до посадових інструкцій може бути внесено зміни, доповнення лише на підставі наказу керівника підприємства, установи, організації (далі — організація) за згодою працівника. Наказ про внесення змін до посадової інструкції видається в разі перерозподілу обов’язків між працівниками у зв’язку зі скороченням чисельності, раціональним розподілом праці. У разі зміни назви організації, їх структурного підрозділу або посади до посадових інструкцій вносяться відповідні зміни.

Якщо йдеться лише про уточнення завдань та обов’язків, деталізацію узагальнених завдань, при цьому самі завдання та обов’язки не змінюються, до видання наказу слід отримати згоду працівника. Наприклад, так.

Кадрова служба надає працівнику письмове повідомлення про майбутні зміни (уточнення) в посадовій інструкції (можна вказати й про те, що для приведення у відповідність із нормативними актами з кадрового діловодства назву документа (посадова інструкція) буде змінено (на «Робоча інструкція»). До повідомлення додається проект нової інструкції. Повідомлення готується в двох примірниках, один з яких надається працівнику, а другий залишається в кадровій службі.

На примірнику кадрової служби працівник після ознайомлення з проектом майбутньої інструкції фіксує свою згоду на внесення змін.

Увага!

Проект робочої інструкції (у т. ч. зміни до неї) має бути також погоджений з виборним органом профспілкової організації або з іншим уповноваженим на представництво органом трудового колективу (наприклад, радою трудового колективу) (абзац шостий п. 6 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій робітників — також затверджені наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336).

Після отримання згоди від працівника керівник організації видає наказ про затвердження нової робочої інструкції. Наказ належить до групи наказів з основної діяльності. При цьому згода працівника вказується як підстава для видання наказу.

Якщо ж у результаті запланованих змін обов’язки і завдання працівника змінюватимуться (матимуть місце нові завдання і обов’язки), кадрова служба має дотримати процедури проведення зміни істотних умов праці і вводити в дію нову інструкцію необхідно з урахуванням вимог частин третьої та четвертої статті 32 Кодексу законів про працю України з попередженням працівника про такі зміни за два місяці.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo