Кадровик01

Пільги та компенсації чорнобильцям

  • 21 квітня 2017
  • 40915

Чорнобильці мають право на пільги, визначені Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII. Обсяг пільг залежить від категорії, до якої віднесено особу, постраждалу від аварії на ЧАЕС.

Категорія 1 — інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи (ст. 10, 11, ч. 3 ст. 12 Закону № 796), щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу.

Категорія 2 — учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які працювали у зоні відчуження протягом певного періоду часу з моменту аварії, а також особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення.

Категорія 3 — інші учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи (не віднесені до категорії 2).

До відома!

Законом України від 28.12.2014 № 76-VIII (далі — Закон № 76) унесено зміни до Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 27.02.1991 № 791а-XII. Зокрема, з 01.01.2015 скасовано «зону посиленого радіоекологічного контролю», проживання та робота в якій надавали право на пільги особам, які належали до 4 категорії «чорнобильців» (п. 2 розділу І Закону № 76). Одночасно пунктом 4 розділу І Закону № 76 виключено із Закону № 796 статтю 23, що встановлювала пільги для постраждалих, віднесених до 4 категорії.

Пільги та компенсації чорнобильцям категорій 1, 2, 3 відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
(скачати таблицю)

Категорія

Види та перелік пільг

Примітка

Пільги у сфері праці

Для всіх категорій

Допомога з тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу

Надають також дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого

Для категорій 1, 2

Переважне право на залишення на роботі при звільненні за пунктом 1 статті 40 КЗпП (у зв’язку ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників)

Надають також дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого

Щорічна відпустка у зручний час

Додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 робочих (16 календарних) днів на рік

Для категорії 1

Допомога з тимчасової непрацездатності до 4 місяців поспіль або до 5 місяців у календарному році інвалідам, що працюють

Для категорії 2

Відшкодування втраченого заробітку, який особа мала до ушкодження здоров’я, якщо захворювання або каліцтво, що виникли у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності), що встановлено уповноваженою медичною комісією

Для категорії 3

Щорічна відпустка до 14 робочих днів (16 календарних) без збереження заробітної плати одному з батьків, які мають неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон радіоактивного забруднення

Медичні пільги

Для всіх категорій

Безплатно придбавати ліки за рецептами лікарів

Пільги поширені також на неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до категорій 1, 2, 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

Безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних за вартістю до них)

Користуватися при виході на пенсію та зміні місця роботи поліклініками, до яких осіб прикріплено під час роботи

Право надають також дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого

Першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах та аптеках

Щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізованих стаціонарах

Для категорії 1

Позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні

Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначають законом про Держбюджет на відповідний рік

Одержання листка непрацездатності на весь період лікування в санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням часу проїзду в обох напрямках, з виплатою допомоги за державним соціальним страхуванням незалежно від того, ким і за чий рахунок видано путівку

Житлово-комунальні пільги

Для категорій 1, 2

50% знижка плати за користування житлом (квартирної плати, плати за утримання будинків), комунальними послугами (газ, електрична і теплова енергія, водопостачання, водовідведення та інші послуги) у межах середніх норм споживання, передбачених законом, телефоном (абонентна плата, оплата послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів)

Пільги надають також членам сімей чорнобильців, які проживають у жилих будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених законом

Особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, відшкодовують 50% вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню. У разі проживання у гуртожитку оплата за проживання провадиться у розмірі 50% встановленої плати

Передавати безплатно в приватну власність займані ними та їх сім’ями квартири (будинки) державного та громадського житлового фонду незалежно від того, чи є зазначена особа наймачем чи членом сім’ї наймача

Надають також дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого

Пільгу можна використати один раз

Для категорії 1

Позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов (у т. ч. сім’ї загиблих або померлих громадян). Осіб, зазначених у цьому пункті, забезпечують жилою площею протягом року з дня подання заяви, для чого місцеві ради щорічно виділяють 15% усього збудованого житла (у т. ч. підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності)

Правом можна скористатися лише один раз

Позачергове встановлення телефону з оплатою 50% вартості його встановлення

Для категорії 2

Першочергове встановлення телефону з оплатою 50% вартості його встановлення

Для категорії 3

Відшкодовувати 50% вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню, особам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення до відселення у будинках, що не мають центрального опалення

Покращення житлових умов

Для всіх категорій

Обов’язкове (протягом року після подання заяви) відведення місцевими радами земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва для тих, хто потребує поліпшення житлових умов та перебуває на квартирному обліку, а також відведення земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства, садівництва і городництва, будівництва індивідуальних гаражів і дач

Право надають також дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого

Для категорій 1, 2

Позачерговий протягом року вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів для тих, хто потребує поліпшення житлових умов, до кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічного обслуговування, до садівницьких товариств, а також право на позачергове придбання садових будинків або матеріалів для їх будівництва, для індивідуальної забудови

Правом можна скористатися лише один раз

Право також надають дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого

Для категорії 2

Позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов

Правом можна скористатися лише один раз

Для категорії 3

Першочерговий вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів для тих, хто потребує поліпшення житлових умов

Взяття на квартирний облік громадян, які проживають у комунальних квартирах, незалежно від розміру жилої площі

Передача в особисту власність жилих будинків та жилих приміщень державного і громадського житлового фонду, в які відселені або самостійно переселилися громадяни відповідно до статті 4 Закону, незалежно від розміру займаної площі

Передача громадянам, які відпрацювали на території зони гарантованого добровільного відселення не менш як три роки, безплатно в приватну власність квартир (будинків) державного та громадського житлового фонду, які вони займають у цій зоні

Транспортні пільги

Для категорії 1

Позачергове безоплатне забезпечення автомобілем інвалідів I групи незалежно від наявності медичних показань та інвалідів II групи за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем, відсутності у них протипоказань до керування автомобілем; позачергове пільгове забезпечення автомобілем інвалідів II групи за наявності медичних показань та протипоказань до керування з правом передачі керування автомобілем члену сім’ї. Інваліди II групи за відсутності відповідних медичних показань мають право на безоплатне або на пільгових умовах забезпечення автомобілем, а також інваліди III групи за наявності медичних показань — на забезпечення автомобілем та відсутності протипоказань до керування ним — на пільгових умовах у порядку загальної черги

Порядок та умови забезпечення автомобілем визначає КМУ

Безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі, в яких число посадочних місць для пасажирів не більше 9) на території України

Безплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом з правом першочергового придбавати квитки

Для категорії 2

50% знижка вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним транспортом

Безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі) на території України для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які належать до категорії 2

Освітні пільги

Для всіх категорій

Позачергове обов’язкове забезпечення їх дітей місцями у дошкільних закладах незалежно від відомчої підпорядкованості

Право поширено також на неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до категорій 1, 2, 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

Для категорій 1, 2

Вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов’язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і виплатою підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених КМУ, незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави

Право поширено також на неповнолітніх дітей громадян, віднесених до категорій 1, 2, 3

Для категорії 3

Зарахування поза конкурсом при одержанні позитивних оцінок на вступних екзаменах у заклади освіти осіб з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами. Зазначені особи навчаються за рахунок держави

Студентам із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи гарантується надання гуртожитку, якщо вони не мають житла, а також виплата підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених КМУ, незалежно від місця навчання на території України

Податкові пільги

Для категорій 1,2

Зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства

Для категорії 3

Звільнення від плати за землю

Соціальні послуги та сфера обслуговування

Для всіх категорій

Позачергове влаштування в заклади соціального захисту, а також на обслуговування службами соціального захисту вдома, якщо хворий не має близьких родичів, які проживають з ним

Це право поширено також на неповнолітніх дітей, дружину (чоловіка) або опікуна (на час опікунства) дітей померлих громадян, віднесених до категорій 1, 2, 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

У разі неможливості організації такого обслуговування закладами соціального захисту відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за хворим

Для категорій 1,2

Першочергове обслуговування на підприємствах, в установах, організаціях зв’язку, технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, служби побуту, торгівлі, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту

Першочергове придбання промислових товарів підвищеного попиту, у т. ч. легкового автомобіля, мотоцикла, моторного човна, телевізора, холодильника, меблів, пральної машини, пилососа у порядку, встановленому КМУ

Для категорії 1

Забезпечення продуктами харчування за медичними нормами з обов’язковим прикріпленням до відповідних магазинів за місцем проживання. Компенсується 50% вартості продуктів харчування за медичними нормами, встановлюваними МОЗ

Для категорії 2

Забезпечення продуктами харчування за фізіологічними нормами з обов’язковим прикріпленням до відповідних магазинів за місцем проживання. Компенсується 25% вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами, встановлюваними МОЗ

Для категорії 3

Пріоритетне забезпечення промисловими товарами тривалого користування, перелік і порядок продажу яких визначається КМУ

Підписка на найактуальніші статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх кадрових подій!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Найвигідніша пропозиція
Скористайтеся найвигіднішими пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки кадровика, форми, зразки та бланки кадрових документів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися
Ви читали:
Приєднуйтеся до закритого Клубу кадровиків!
Зареєструйтеся і Вам також будуть доступні статті

Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте доступ до:

норм робочого часу на 2019 рік

• штатного розпису з мінімальним окладом у 2019 році

• 48 шпаргалок для безпомилкової роботи

• онлайн-сервісів та калькуляторів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися
×


Скачайте зразок трудового договору 2019

Укладання та зразок трудового договору 2019

 Скачати шаблон