Колективний договір: зразок і порядок укладання

23 лютого 2022
126160
Середній бал: 5 із 5
порталу «Кадровик-01»

Колективний договір — це локальний акт, який укладають роботодавець та профспілковий орган. Колдоговір, а за його відсутності — Положення про оплату праці, входять до переліку обов’язкових документів відділу кадрів. Дізнайтеся, як укласти колективний договір на підприємстві. А також скачайте зразок колективного договору, оформленого за новим національним стандартом ДСТУ 4163:2020.


Колективний договір підприємства: що передбачено законодавством                            

В колективному договорі регулюються трудові і соціально-економічні відносини між працівниками і роботодавцями.

Загальний перелік питань, що підлягають врегулюванню у колективному договорі, визначено КЗпП та Законом України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-ХІІ (далі — Закон № 3356).

Колективний договір укладають усі без винятку підприємства — юридичні особи, які винаймають працівників, незалежно від форм власності і господарювання.

У новоствореній організації колективний договір укладають у тримісячний строк після реєстрації організації, якщо законодавством передбачено реєстрацію, або після рішення про заснування організації, якщо не передбачено його реєстрацію (ст. 9 Закону № 3356).

Згідно зі статтею 10 Закону № 3356 укладенню колективного договору передують колективні переговори.

Учасники колективних переговорів

Колдоговір укладають роботодавець з однієї сторони і один або кілька профспілкових органів, а у разі відсутності таких органів — представники працівників, обрані і уповноважені трудовим колективом з іншої сторони (ст. 3 Закону № 3356), приміром Рада трудового колективу.

Сторонами колективного договору є сторони соціального діалогу, склад яких визначає законодавство про соціальний діалог.

Сторонами соціального діалогу на локальному рівні є:

 • сторона працівників, суб’єктами якої є первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності — вільно обрані для ведення колективних переговорів представники (представник) працівників;
 • сторона роботодавців, суб’єктами якої є роботодавець та/або уповноважені представники роботодавця (ст. 4

  Закону України «Про соціальний діалог» від 23.12.2010 № 2862-VI).
Важливо!  Укладення колективного договору є обов’язковим, якщо існує ініціатива хоча б однієї сторони. Якщо жодна зі сторін не виявила ініціативи, то ніхто не може примусити сторони укласти колдоговір, адже обов’язковою умовою укладення будь-якого договору є вільне волевиявлення сторін (ст. 4 Конвенції МОП про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів від 01.07.1949 № 98, ст. 203 ЦК).

Порядок укладання колективного договору

Щоб укласти колдоговір з ініціативи роботодавця, виконайте шість наступних кроків:

 1. Повідомте профспілку або Раду трудового колективу про бажання розпочати колективні переговори.
 2. Утворіть робочу комісію для колективних переговорів та підготовки проєкту колдоговору, забезпечте її роботу, отримайте від членів комісії зобов’язання щодо нерозголошення відомостей, які є комерційною таємницею і стали відомі під час переговорів.
 3. Проведіть переговори, документуйте погодження розбіжностей, оформіть протокол про схвалення проєкту.
 4. Передайте проєкт колдоговору трудовому колективу на обговорення, винесіть проєкт на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу, за потреби відновіть колективні переговори.
 5. Передайте схвалений колективом проєкт колдоговору уповноваженим представникам сторін для підписання.

Щоб полегшити роботу відділу кадрів вашого підприємства, експерти MCFR Кадри підготували зразок колективного договору 2022.  Приклад документу розроблено для умовного підприємства, в якому відсутня профспілка.

Зважайте, що в колективному договорі 2022 можна встановити додаткові, порівняно із законодавством, пільги та компенсації працівникам. У запропонованому прикладі колдоговору наведено чимало варіантів пільг та компенсацій працівникам. Обирайте з них ті, що підходять вашому підприємству.

Приклад колективного договору відповідає вимогам національного стандарту ДСТУ 4163:2020

Колективний договір: зразок

Реєстрація колективного договору 2022

Колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування (ч. 11 ст. 9 Закону № 3356)

Порядок повідомної реєстрації колективних договорів визначено Постановою Кабміну «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» від 13.02.2013 № 115 (далі — Порядок № 115).

Колдоговори реєструють управління праці та соціального захисту населення районних, районних у м. Києві та м. Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (далі — орган реєстрації). Мета повідомної реєстрації — оприлюднення інформації про укладення договору, внесення змін і доповнень до нього.

Сторони колдоговору подають органові реєстрації на повідомну реєстрацію один примірник договору разом із додатками — оригінал паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками, а також супровідний лист. Замість паперового колдоговору можна подати електронну копію оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідчену кваліфікованою електронною печаткою, або оригінал електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами.

Орган реєстрації внесе запис до реєстру галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колдоговорів, змін і доповнень до них за 14 робочих днів. Відлік починається із дня, наступного після надходження колдоговору до органу реєстрації.

Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації колдоговору орган реєстрації письмово поінформує про це суб’єкта, який подав його на реєстрацію. Текст договору оприлюднять на сайті органу реєстрації. Виняток — інформація, доступ до якої обмежили сторони відповідно до закону або за їх рішенням.

Примірник колдоговору, поданий на повідомну реєстрацію в паперовій або електронній формі, зберігатиме орган реєстрації до заміни новим.

Ознайомлення працівників із колективним договором підприємства

На роботодавця покладається обов’язок ознайомити усіх працівників, у тому числі — щойно прийнятих, з колективним договором (ч. 9 ст. 9 Закону № 3356). Факт ознайомлення працівник може засвідчити відміткою в спеціальній формі, наприклад, у Журналі ознайомлення працівників з колективним договором.

Увага!

Одним із питань, які перевіряють державні інспектори праці, є ознайомлення працівників з колективним договором

Відповідальність за відсутність колективного договору

Законодавство не містить норм, які передбачають відповідальність за відсутність колективного договору. Адміністративна та дисциплінарна відповідальність загрожує тільки за порушення вимог законодавства про порядок укладення та виконання колдоговорів.

 • за ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колдоговору;
 • за порушення і невиконання колдоговору чи угоди;
 • за ненадання інформації, необхідної для колективних переговорів і контролю.

logo