Кадровик01

Колективний договір підприємства: зразок та порядок укладання

 • 23 жовтня 2018
 • 21014

Колективний договір — це локальний акт, який укладають роботодавець та профспілковий орган. В колективному договорі регулюються трудові і соціально-економічні відносини між працівниками і роботодавцями. Передумовою для укладення колективного договору мають бути колективні переговори.

Загальний перелік питань, що підлягають врегулюванню у колективному договорі, визначено статтею 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-ХІІ.

Колективний договір укладають усі без винятку підприємства — юридичні особи, які винаймають працівників, незалежно від форм власності і господарювання.

У новоствореній організації колективний договір укладають у тримісячний строк після реєстрації організації, якщо законодавством передбачено реєстрацію, або після рішення про заснування організації, якщо не передбачено його реєстрацію (ст. 9 Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII; Закон № 3356).

Згідно зі статтею 10 Закону № 3356 укладенню колективного договору передують колективні переговори.

Учасники колективних переговорів

Колективний договір укладають роботодавець з однієї сторони і один або кілька профспілкових органів, а у разі відсутності таких органів — представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом з іншої сторони (ст. 3 Закону № 3356).

Сторонами колективного договору є сторони соціального діалогу, склад яких визначає законодавство про соціальний діалог.

Сторонами соціального діалогу на локальному рівні є:

 • сторона працівників, суб’єктами якої є первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності — вільно обрані для ведення колективних переговорів представники (представник) працівників;
 • сторона роботодавців, суб’єктами якої є роботодавець та/або уповноважені представники роботодавця (ст. 4 Закону України «Про соціальний діалог» від 23.12.2010 № 2862-VI).

Питання, які регулює колективний договір

Загальний перелік питань, що підлягають врегулюванню у колективному договорі, визначено статтею 7 Закону № 3356. Цей перелік конкретизується у багатьох нормах КЗпП та інших нормативно-правових актів.

Колективний договір підприємства: зразок та порядок укладання

Колективний договір підприємства зразок 

Колективний договірСКАЧАТИ ЗРАЗОК

Колективний договір підприємства: зразок та порядок укладання

Чи погоджувати з профспілкою колективний договір?

Профспілка є співрозробником колективного договору і його підписантом. Додаткового погодження законодавство не вимагає.

Якщо укладення колективного договору ініціює роботодавець, він має письмово повідомити профспілку про початок колективних переговорів. Профспілка повинна розпочати переговори впродовж семи днів (ст. 10 Закону № 3356).

Щоб переукласти колективний договір, сторони мають розпочати переговори не раніш як за три місяці до закінчення строку дії чинного документа.

Як оформити

Первинна профспілкова організація — сторона колективного договору (ст. 12 КЗпП).

Представники сторін засвідчують укладення договору підписами на титульному аркуші, поруч вказують дати підписання.

Закон не передбачає відповідальності за відсутність колективного договору. Однак особам, які представляють сторони колективного договору й ухиляються від участі в переговорах, загрожує адміністративний штраф 51-170 грн (ст. 41-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (КпАП), ст. 17 Закону № 3356).

Як врегулювати питання оплати праці за відсутності колективного договору?

Колективний договір підприємства: зразок та порядок укладання
Оксана Ніколаєнкоюрист, експерт із соціально-трудових відносин
На виконання вимог статті 97 КЗпП форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат мають бути зафіксовані документально.

Реєстрація колективного договору

Колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування (частина одинадцята ст. 9 Закону № 3356).

Порядок повідомної реєстрації колективних договорів визначено постановою Кабміну «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» від 13.02.2013 № 115 (далі — Порядок № 115).

 Реєстрація документів на підприємстві: правила та порядок

Колективні договори реєструють — районні, районні у містах Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (далі — реєструючий орган) (п. 1 Порядку № 115).

Увага!

Реєстрацію колективних договорів, їх облік, зберігання (у т. ч змін та доповнень) забезпечують:

 • виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
 • відповідні управління праці та соціального захисту населення держадміністрацій.

Повідомну реєстрацію проводять з метою засвідчення автентичності примірників і копій поданих на реєстрацію колективних договорів для забезпечення можливості врахування їх умов під час розгляду уповноваженими органами трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за результатами виконання умов таких договорів (п. 2 Порядку № 115).

Сторони колективного договору подають на повідомну реєстрацію:

 • колективний договір разом з додатками у кількості примірників, що відповідає кількості сторін договору;
 • копію колективного договору (п. 3 Порядку № 115).

Під час повідомної реєстрації реєструючий орган на титульній або першій сторінці кожного примірника колективного договору і копії робить напис про повідомну реєстрацію та вносить відповідний запис до реєстру колективних договорів.

Увага!

Повідомну реєстрацію проводять протягом 14 робочих днів з дня, наступного після надходження колективного договору до реєструючого органу. Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації чи прийняття рішення про відмову в реєстрації примірники колективного договору повертають сторонам, які подали їх на реєстрацію. Копія відповідного колективного договору зберігається в реєструючому органі (п. 6 Порядку № 115 )

Зміни і доповнення, що вносяться до колективного договору, також підлягають повідомній реєстрації (п. 8 Порядку № 115).

Ознайомлення працівників із колективним договором — обов’язок роботодавця

На роботодавця покладається обов’язок ознайомити усіх працівників (у т. ч. щойно прийнятих) з колективним договором (частина дев’ята ст. 9 Закону № 3356). Факт ознайомлення працівник може засвідчити відміткою в спеціальній формі, наприклад, у Журналі ознайомлення працівників з колективним договором.

Увага!

Одним із питань, які перевіряють державні інспектори праці, є ознайомлення працівників з колективним договором (наказ Мінсоцполітики України «Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів» від 02.07.2012 № 390).

  Ознайомлення працівників з документами

За порушення вимог законодавства про порядок укладення та виконання колективних договорів винних осіб може бути притягнуто до дисциплінарної, адміністративної відповідальності.

Як внести зміни до колдоговору

Зміни і доповнення до колективного договору протягом строку його дії вносять лише за взаємної згоди сторін та в порядку, визначеному колективним договором (ст. 14 Закону № 3356).

На практиці роботодавець або профспілка (інший представницький орган трудового колективу) ініціюють колективні переговори, аби внести зміни до колдоговору. Підстава — необхідність виконати пункт 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1774.

Що врахувати роботодавцю

Заборонено вносити до колективних договорів умови, які погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством. Такі умови є недійсними (ч. 2 ст. 5 Закону № 3356).

Роботодавець не має права ухвалювати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами, в односторонньому порядку (ч. 4 ст. 97 КЗпП).

Необхідні дії розглянемо на прикладі Товариства, де представницьким органом є Рада трудового колективу.

Крок 1. Письмово повідомляємо Раду трудового колективу про потребу внести зміни до колдоговору, розпочати колективні переговори (ч. 2 ст. 10 Закону № 3356).

Повідомлення адресуйте голові Ради трудового колективу. Зареєструйте повідомлення у Журналі реєстрації вихідних документів або в Журналі реєстрації повідомлень, якщо у вас є така облікова форма.

Друга сторона повинна розпочати колективні переговори протягом 7 днів з дня повідомлення (ч. 3 ст. 10 Закону № 3356).

Крок 2. Скликаємо робочу комісію з представників сторін для колективних переговорів та підготовки проекту змін до колективного договору (ч. 6 ст. 10 Закону № 3356).

Делегуйте наказом керівника повноваження представляти інтереси роботодавця в комісії. Осіб, запропонованих до складу комісії від трудового колективу, визначають протоколом засідання Ради трудового колективу. Доцільно, аби кожна зі сторін мала в комісії рівну кількість голосів.

Крок 3. Увільняємо членів комісії від основної роботи на час колективних переговорів. Документ — наказ про увільнення. За потреби визначте в наказі заходи з матеріально-технічного забезпечення комісії.

Увага!

Осіб, які беруть участь у переговорах як представники сторін, на період переговорів та підготовки проекту увільняють від основної роботи зі збереженням середнього заробітку та включенням цього часу до трудового стажу (ст. 12 Закону № 3356).

Передайте копії наказу про увільнення від роботи особам, відповідальним за облік використання робочого часу в структурних підрозділах, а також до бухгалтерії.

Позначайте у табелі обліку використання робочого часу дні участі у колективних переговорах як «ІН» (інший невідпрацьований час, передбачений законодавством).

Крок 4. Документуємо ухвалені рішення щодо змін. Документ — протокол.

У протоколі засідання зазначаємо:

 • членів робочої комісії;
 • питання порядку денного, з яких досягнуто згоди або щодо яких учасники засідання висловили розбіжні думки:

Розбіжності щодо розміру мінімальної місячної тарифної ставки: пропозиція роботодавця — встановити її у розмірі 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року; пропозиція представників трудового колективу — у розмірі 120% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року…

 • ухвалені рішення:

Провести додаткові консультації…

 • пропозиції:

Від представників трудового колективу — визнати десяті річниці безперервної роботи в Товаристві ювілейними датами, премії до яких не враховують при забезпеченні розміру мінімальної зарплати.

Протокол підписують голова та секретар.

Увага!

Якщо в ході переговорів сторони не дійшли згоди з незалежних від них причин, складають протокол розбіжностей. У ньому фіксують остаточні пропозиції сторін і строки відновлення переговорів. Відтак протягом 3-х днів сторони проводять консультації, формують зі свого складу примирну комісію. Якщо згоду не досягнуто, звертаються до посередника, обраного сторонами. Примирна комісія або посередник у строк до 7 днів розглядає протокол розбіжностей і виносить рекомендації щодо суті спору (ст. 11 Закону № 3356).

Крок 5. Робоча комісія готує проект колдоговору, секретар робочої комісії оформляє протокол з рішенням про схвалення проекту змін до колективного договору (ч. 8 ст. 10 Закону № 3356).

Крок 6. Передаємо проект колдоговору трудовому колективу на обговорення, виносимо проект на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу, за необхідності відновлюємо колективні переговори (ст. 13 Закону № 3356).

Увага!

На підприємствах, де складно скликати збори через багатозмінність або територіальну роз’єднаність цехів, відділів, дільниць та інших структурних підрозділів, проводять не загальні збори, а конференції трудових колективів. Делегатів на конференцію обирають за нормами і в порядку, визначеними трудовим колективом (ст. 20 Закону СРСР «Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями» від 17.06.1983 № 9500-X; далі — Закон про трудові колективи).

Збори вважають правомочними, якщо в них бере участь більше половини загальної кількості членів колективу, а в разі конференції — не менш як дві третини делегатів (ст. 21 Закону про трудові колективи).

Загальні збори (конференція) трудового колективу ухвалюють рішення відкритим голосуванням. Документ — протокол загальних зборів (конференції).

Крок 7. Уповноважені представники сторін підписують зміни до колдоговору. Строк — 5 днів від моменту схвалення проекту змін загальними зборами (конференцією) (ч. 3 ст. 13 Закону № 3356).

Зміни до колдоговору набирають чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у колективному договорі (ч. 2 ст. 9 Закону № 3356).

Підписка на найактуальніші статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх кадрових подій!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Найвигідніша пропозиція
Скористайтеся найвигіднішими пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки кадровика, форми, зразки та бланки кадрових документів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся
Ви читали:
Приєднуйтеся до закритого Клубу кадровиків!
Зареєструйтеся і Вам також будуть доступні статті

Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте доступ до:

норм робочого часу на 2019 рік

• штатного розпису з мінімальним окладом у 2019 році

• 48 шпаргалок для безпомилкової роботи

• онлайн-сервісів та калькуляторів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І продовжити читання
Зареєструватися
×


Скачайте зразок трудового договору 2019

Укладання та зразок трудового договору 2019

 Скачати шаблон