Порядок відкликання державних службовців із щорічних відпусток

24 листопада 2016
792
Середній бал: 5 із 5

Державна служба — це особливий вид трудової діяльності, пов’язаної із обслуговуванням державного апарату та забезпеченням функціонування органів місцевої та загальної влади. Особи, зайняті в цій галузі, наділені окремим правовим статусом, що обумовлений специфічним характером державної служби. Законодавство детально регулює права та посадові обов’язки держслужбовців, визначає режими їх праці та відпочинку.

Право на відпочинок гарантується кожному працівнику. Проте, іноді в межах трудового процесу можуть трапитись невідкладні, екстрені обставини, для врегулювання яких слід відкликати з відпустки відповідальних осіб, які зможуть оперативно та швидко виправити ситуацію. Так, при визначенні доцільності відкликання держслужбовця з відпустки треба враховувати такі принципи:

  • причиною для дострокового повернення особи є необхідність вирішення термінової задачі, яка не існувала під час надання відпустки

та

  • інших відповідальних осіб, які могли б виконати таку задачу, немає.

За необхідності, державний службовець може бути відкликаний як з основної, так і додаткової оплачуваної щорічної відпустки.

Відкликання із щорічної відпустки:

  • державного службовця, який обіймає посаду категорії «А», відбувається за рішенням суб’єкта призначення. Таке рішення оформлюється у вигляді окремого наказу;
  • керівника держоргану або його заступника, який обіймає посаду категорії «Б», відбувається за рішенням керівника держслужби органу вищого рівня, шляхом оформлення відповідного наказу;
  • інших держслужбовців, які обіймають посади груп «Б» чи «В», відбувається за рішенням голови державної служби органу влади. Аналогічно, оформлюється наказом.

Проект наказу про відкликання державного службовця з відпустки готує служба управління персоналом держоргану. В наказі обов’язково вказувати причину відкликання з відпустки.

Рішення про відкликання з відпустки приймає уповноважена особа або голова органу влади щодо:

1) держслужбовця, який обіймає посаду групи «А»:

  • з ініціативи суб’єкта призначення;
  • за наявності обґрунтованого подання керівника державної служби відповідного держоргану;

2) держслужбовця, який обіймає посаду груп «Б» чи «В», за наявності ініціативи керівника держоргану:

  • ініціативи керівника держоргану вищого рівня, який призначив керівника держоргану або його заступника;
  • ініціативи керівника держоргану щодо керівників відокремлених підрозділів та інших осіб, які підзвітні йому напряму;
  • обґрунтованого подання керівника відокремленого підрозділу на підставі повідомлення безпосереднього керівника про необхідність відкликання держслужбовця, який працює в цьому підрозділі.

Після прийняття остаточного рішення про відкликання служба управління персоналом державного органу в письмовій та усній формі повідомляє працівника про те, що йому необхідно повернутись до роботи. Повідомлення працівнику має бути надіслано щонайменше за п’ять днів до виходу на роботу. Для вирішення екстрених завдань (ліквідація аварій, відвернення стихійного лиха та ін.) дозволяється відкликати особу з відпустки засобами телефонної комунікації за два дні до відкликання.

У день виходу до роботи держслужбовця ознайомлюють з наказом про відкликання його з відпустки, та надають копію такого наказу.

Якщо працівник не має можливості повернутись на роботу у зв’язку з транспортною віддаленістю, за станом здоров’я або з інших об’єктивних причин, він повинен одразу повідомити про це службу управління персоналом або свого керівника.

З метою підтвердження обставин, через які особа не змогла вийти з відпустки достроково, державний службовець повинен подати до підрозділу управління персоналом відповідні інформацію та документи після завершення відпустки.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo