Журнал реєстрації наказів з кадрових питань

15 червня 2017
80994
Середній бал: 5 із 5

Уся робота з наказами, особливості їх опрацювання, формування у справи, зберігання залежить від того, до якого виду належить наказ.

Правила оформлення кадрових наказів

В основу класифікації наказів, їх розподілу за різними видами покладено такий чинник як строк зберігання документа.

Що стосується групи наказів з кадрових питань, вони мають такі підгрупи:

  • накази з кадрових питань тривалого строку зберігання — 75 років;
  • накази з кадрових питань тимчасового строку зберігання — 5 років.

Розподіл наказів з кадрових питань за підгрупами залежно від строків зберігання та рекомендовані літерні індекси для наказів

Підгрупа наказів з кадрових питань

Питання, з яких видаються накази

Строк зберігання,
років

Рекомендований літерний індекс

Тривалого строку зберігання

прийняття на роботу, у т. ч. на умовах «внутрішнього» або «зовнішнього» сумісництва;

переміщення на інше робоче місце;

переведення на іншу посаду;

скасування або запровадження суміщення професій (посад);

звільнення (у т. ч. з роботи за сумісництвом);

атестація, підвищення кваліфікації;

стажування, щорічна оцінка держслужбовців, допуск та дозвіл до державної таємниці;

присвоєння звань (підвищення рангу, категорії, розряду);

зміна біографічних даних;

заохочення (нагородження, преміювання);

оплата праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги;

всі види відпусток працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці;

надання відпусток щодо догляду за дитиною, відпусток без збереження заробітної плати;

довгострокові відрядження в межах України та за кордон;

відрядження для працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці;

затвердження штатного розпису і внесення змін до нього (у т. ч. у разі приведення штатного розпису у відповідність до Класифікатора професій);

скасування та встановлення режиму неповного робочого часу окремим працівникам

75

к/тр

Тимчасового строку зберігання

про короткострокові відрядження в межах України та за кордон;

стягнення;

надання щорічних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням (затвердження графіка відпусток та за необхідності внесення змін до нього, надання додаткових соціальних відпусток працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А І групи)

5

к/тм

Залежно від того, до якої групи (підгрупи) належить наказ, він має реєструватися в своїй реєстраційній формі. Для цього підприємства мають вести журнали реєстрації наказів, зокрема:

  • журнал реєстрації наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання (скачати шаблон);
  • журнал реєстрації наказів з кадрових питань тимчасового строку зберігання (скачати шаблон);

Журнали реєстрації кадрових наказів вносять до номенклатури справ кадрової служби.

Зразок журналу реєстрації наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання

Журнал реєстрації наказів з кадрових питань

Зразок журналу реєстрації наказів з кадрових питань тимчасового строку зберігання

Журнал реєстрації наказів з кадрових питань


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo