Робота за сумісництвом державних службовців

22 червня 2017
20974
Середній бал: 5 із 5

Працівник працює в державній установі за графіком 5-денного робочого тижня. Також цей працівник оформлений на роботу за сумісництвом в організації недержавної форми власності з понеділка по п’ятницю по 8 годин щодня. Чи вважається це порушенням трудового законодавства?

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін (ч. 2 ст. 21 КЗпП). Цією нормою закону працівникам дозволено, окрім основного трудового договору, укладати трудові договори про роботу за сумісництвом.

Порядок роботи за сумісництвом регламентовано постановою КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 № 245 (далі — Постанова № 245) та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінфіну від 28.06.1993 № 43 (далі — Положення № 43).

Робітники, спеціалісти і службовці державних організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, окрім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового договору (п. 1 Постанови № 245). За сумісництвом працівники можуть працювати в тій самій або іншій організації або у громадянина у вільний від основної роботи час.

Обмеження на роботу за сумісництвом

Обмеження на сумісництво може бути запроваджено керівниками державних організацій разом з профспілковими комітетами лише щодо працівників окремих професій та посад, зайнятих на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, додаткова робота яких може призвести до наслідків, що негативно позначаться на стані їхнього здоров’я та безпеці виробництва. Обмеження також поширюються на осіб, які не досягли 18 років, та вагітних жінок.

Увага!

Обмеження на роботу за сумісництвом може бути передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін (ч. 2 ст. 21 КЗпП).

Окрім працівників, яким законодавчими актами заборонено працювати за сумісництвом, не мають права працювати за сумісництвом також керівники державних організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).

Увага!

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (зокрема, державні службовці, народні депутати, професійні судді), не мають права працювати за сумісництвом, за винятком викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту (ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII).

Обмеження на роботу за сумісництвом стосуються як працівників, основним місцем роботи яких є державна організація (незалежно від того, в державній чи недержавній організації вони виконують роботу за сумісництвом), так і працівників, що приступають до роботи за сумісництвом в державній організації (незалежно від того, з державною чи недержавною організацією працівник уклав раніше трудовий договір про основну роботу).

Тривалість роботи за сумісництвом у державних організаціях

Тривалість роботи за сумісництвом для працівників державних організацій не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Оплата праці сумісникам

Згідно зі статтею 102-1 КЗпП працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу без обмеження її певним розміром (п. 14 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24.12.1999 № 13).

Сумісники мають право на оплату фактично виконаної роботи й тоді, коли було порушено встановлені для певної категорії працівників обмеження для роботи за сумісництвом. Утім, такі порушення за певних умов можуть бути підставою для припинення трудового договору за сумісництвом.

Отже, працівник державної організації (за відсутності відповідних обмежень на виконання роботи за сумісництвом) має право працювати за сумісництвом у тій самій чи іншій (державній або недержавній) організації не більше ніж чотири години на день. Робота більшої тривалості може бути кваліфікована як порушення законодавства.

Якщо працівник працює в державній установі за графіком 5-денного робочого тижня і також він оформлений за сумісництвом в організації недержавної форми власності (ТОВ) з графіком роботи: з понеділка по п’ятницю 8 годин на день, то для виправлення ситуації, доцільно невідкладно запропонувати працівнику, який працює за сумісництвом, погодити питання щодо встановлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу, який відповідатиме вимогам законодавства.

У разі відмови працівник підлягає звільненню за статтею 7 КЗпП у зв’язку з порушенням встановлених правил прийняття на роботу та пунктом 2 Постанови № 245.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo