-

Звільнення працівника за результатами атестації

28 липня 2017
3123
Середній бал: 5 із 5

Для того щоб оцінити професійну кваліфікацію працівників та її відповідність виконуваній працівником роботі, працедавець може проводити атестацію працівників. Від результатів атестації залежить подальша діяльність працівника на підприємстві.

Проведення атестації працівників врегульовано галузевими нормативними актами та Законом України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI.

За результатами проведеної атестації роботодавець приймає рішення про подальшу діяльність працівника на підприємстві. Так, роботодавець може прийняти рішення, зокрема про:

  • переведення працівника на вищу посаду;
  • зарахування працівника до кадрового резерву на вищу посаду
  • підвищення працівнику посадового окладу
  • зменшення працівнику посадового окладу
  • визнання працівника таким, що не відповідає займаній посаді;

Поговорімо про один із зазначених варіантів результату атестації, а саме про звільнення працівника, що не відповідає займаній посаді.

Читайте також: Атестація працівників: 17 кроків до звільнення чи удосконалення

Порядок звільнення працівника за результатами атестації

Звільнити працівника за результатами атестації, а саме за виявлену невідповідності займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, яка перешкоджає продовженню цієї роботи, можна лише за наявності одночасно двох умов:

  • працівник не має кваліфікації (рівня освіти та практичних навичок), необхідної для виконання обов’язків, передбачених посадовою (робочою) інструкцією;
  • відсутність необхідної кваліфікації виявлено у процесі трудової діяльності (тобто вже після укладення трудового договору).

Якщо працівника визнано таким, що не відповідає займаній посаді (виконуваній роботі), роботодавець може запропонувати йому переведення на нижчу посаду. У такому разі роботодавець має вчинити такі дії:

  • запропонувати працівнику переведення (доцільно у письмовій формі), одночасно з пропозицією слід ознайомити працівника із посадовою інструкцією за запропонованою посадою, із умовами оплати праці, режимом і графіком роботи та іншими істотними умовами праці;
  • отримати від працівника згоду або відмову від переведення (доцільно, аби працівник оформив свою згоду/відмову письмово у вигляді заяви; якщо працівник відмовляється писати заяву, його рішення слід «зафіксувати» в інший спосіб, наприклад, оформити акт про відмову від переведення).

Якщо працівник відмовляється від переведення, слід видати наказ про звільнення працівника за пунктом 2 статті 40 КЗпП — виявлена невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, що перешкоджає продовженню роботи.

Звільнити працівника за пунктом 2 статті 40 КЗпП роботодавець вправі не пізніше двомісячного строку з дня атестації. Звільнення після закінчення цього строку — вважатиметься безпідставним.

Порядок звільнення за результататами атестації включає такі кроки:

За аналогічною схемою роботодавець може діяти також у разі, коли працівника визнано таким, що не відповідає займаній посаді та рекомендовано навчання з подальшою повторною атестацією, а працівник відмовиться від такого навчання. 


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo