Як запровадити суміщення посад на підприємстві

1 серпня 2017
4909
Середній бал: 5 із 5

Якщо працівника поряд із своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, виконує додаткову роботу за іншою професією (посадою), можемо говорити про суміщення професій (посад).

Нині при вирішення питань, пов’язаних із суміщенням професій (посад), необхідно керуватись, зокрема:

Запроваджуємо суміщення посад

Доручити працівникові додаткову роботу в порядку суміщення професій (посад) власник може або за погодженням з працівником (згодою, бажанням працівника), або шляхом прийняття одностороннього рішення про це (у порядку зміни істотних умов праці відповідно до ст. 32 КЗпП).

У межах спеціальності, кваліфікації і посади, обумовленої трудовим договором, зміна істотних умов праці (систем і розмірів оплати, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміни розрядів і найменування посад та інших) допускається за умови, що це викликано змінами в організації виробництва і праці та що про ці зміни працівник був повідомлений не пізніше ніж за два місяці (частина третя ст. 32 КЗпП).

Якщо при розгляді трудового спору буде встановлено, що зміна істотних умов трудового договору проведена не у зв’язку зі зміною в організації виробництва і праці на підприємстві, в установі, організації, то така зміна з урахуванням конкретних обставин може бути визнана судом неправомірною з покладенням на власника або уповноважений ним орган обов’язку поновити працівникові попередні умови праці (абзац третій п. 31 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 9).

На практиці найчастіше застосовується перший варіант. За погодженням сторін трудового договору суміщення може запроваджуватися у будь-який час.

Згоду працівника на встановлення суміщення посад можна оформити у формі заяви. Встановлення суміщення та доплати оформлюють наказом з кадрових питань тривалого строку зберігання — 75 років.

Необхідність видання наказу регламентована пунктом 3 Інструкції № 53. Наказ є підставою для нарахування бухгалтерією організації доплати за суміщення. Скасування суміщення або зміна розміру доплати оформлюється в тому ж порядку.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo