Установлення неповного робочого часу директору

8 серпня 2017
15071
Середній бал: 5 із 5

Чи може директор ТОВ з власної ініціативи встановити собі режим неповного робочого часу? Чи потрібна таке рішення погоджувати загальними зборами учасників?

Для керівництва господарською діяльністю організації власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника організації (далі — керівник), з яким, відповідно до статті 65 Господарського кодексу України (ГК), укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов’язки та відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

Законом України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII, ГК питання щодо погодження зміни (встановлення) тривалості робочого часу керівника не віднесено до компетенції загальних зборів учасників.

Якщо установчими документами, трудовим договором (контрактом) з керівником не визначено особливий порядок погодження питання щодо встановлення йому неповного робочого часу, або трудовий договір (контракт) не укладався, керуватися необхідно нормами статті 56 Кодексу законів про працю України, якими визначено: як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень може встановлюватись за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом, тобто за угодою сторін, що уклали трудовий договір.

В цьому випадку керівник, хоч і є органом, уповноваженим роботодавцем, розглядати керівника необхідно як одну зі сторін трудового договору.

Виходячи з викладеного, керівник має звернутися до загальних зборів учасників із проханням про встановлення режиму неповного робочого часу. Якщо таке прохання буде задоволено, підставою для видання наказу про встановлення керівнику режиму неповного робочого часу є протокол (витяг з протоколу) зборів учасників товариства.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo