Характеристика студента за результатами практики

11 березня 2020
108371
Середній бал: 5 із 5

Практика студентів є невіддільною частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах. Після її закінчення організація — база практики зобов’язана дати характеристику на кожного студента-практиканта із зазначенням якості підготовленого ним звіту.

Як оформляти документи за ДСТУ 4163:2020

Позитивна характеристика студента або студентки може стати додатковою перевагою у майбутньому працевлаштуванні. Підприємства, зацікавлені у професійних кадрах, нерідко пропонують студентам посаду у штаті після вдалого проходження виробничої практики.

Організація проходження практики студентів вищих навчальних закладів на підприємствах, в установах, організаціях (далі — організація) регламентується Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міносвіти від 08.04.1993 № 93 (далі — Положення № 93).

Зміст і послідовність практики визначаються програмою практики, яка розробляється кафедрою або предметною (цикловою) комісією згідно з навчальним планом.

характеристикаКорисно знати, як пишеться характеристика працівника

Хто складає характеристику студенту

Характеристику з місця практики складає і підписує керівник практики від бази практики. Доцільно аби кадрова служба надавала методичну допомогу керівникам практики з питань підготовки та оформлення характеристики, оцінки звітів.

Затверджує характеристику на студента керівник організації — бази практики. Підпис керівника засвідчують печаткою організації.
Увага! Особи, які підписують характеристику, несуть відповідальність за правдивість інформації, що міститься в документі.

Характеристика на студента: алгоритм написання

У тексті характеристики зазначають вид практики, яку проходив студент:

  • навчальну,
  • технологічну,
  • експлуатаційну,
  • конструкторську,
  • педагогічну,
  • економічну,
  • науково-дослідну тощо.
Вказують період проходження та функціональні обов’язки, які він виконував. Коротко характеризують, які якості проявив студент під час проходження практики, чи вчасно виконував доручення.

Зручно писати характеристику, маючи приклад, тож доцільно скачати зразок характеристики студента про проходження практики 2020

Зразок характеристики студента за результатами практики

Характеристика студента-практиканта: зразок 2019

СКАЧАТИ зразок ➥

Отже, характеристика на студента-практиканта – це стислий місткий опис його загального рівня підготовки, знать і умінь.

Штрафи 2022


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo