Виправлення помилки у листку непрацездатності

7 вересня 2017
5804
Середній бал: 5 із 5

Нерідко у листку непрацездатності трапляються помилки чи покреслення. А це ускладнює процес призначення виплат застрахованій особі. Яким чином можна вносити виправлення до листка непрацездатності, з’ясуємо у цій статті.

Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, що затверджена спільним наказом МОЗ, Мінпраці України, ФСС з ТВП, ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 № 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція) регулює правила заповнення листка непрацездатності.

Проте у ній описано лише порядок заповнення лицьового боку документа, який заповнює медична установа. Якщо говорити про заповнення зворотного боку листка непрацездатності, то Інструкція передбачає лише один пункт. У ньому зазначено, що зворотний бік бланка має бути заповнено за місцем роботи застрахованої особи. Таким чином, відповідальність за оформлення зворотного боку листка непрацездатності покладено на роботодавця.

Виправлення помилки у листку непрацездатності Дізнайтеся, чи оплачувати листок непрацездатності з помилкою в назві підприємства

Листок непрацездатності з погляду законодавства

Листки тимчасової непрацездатності вважаються документами суворого обліку (п. 1.3.2. Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказом Мінфіну, СБУ та МВС України від 25 листопада 1993 № 98/118/740).

Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Мінфіну України від 24 травня 1995 № 88 (далі — Положення № 88), визначено порядок створення, прийняття, відображення у бухгалтерському обліку, зберігання первинних документів, бухгалтерської звітності та облікових регістрів організаціями.

Документи, які фіксують та підтверджують господарські операції, є первинними документами. А господарськими операціями вважаються факти підприємницької діяльності, що мають вплив на стан капіталу, майна, фінансових результатів та зобов’язань.

Листки непрацездатності є підставою для проведення фінансових розрахунків роботодавця з працівниками. Тож, листки непрацездатності також можна віднести до первинних документів.

Виправлення помилки у листку непрацездатності Читайте також: Лікарняний у 2017 році: порядок заповнення

Правила внесення виправлень до листка непрацездатності

Щодо виправлення помилок у первинній документації Положення №88 дає певні роз’яснення. Пунктом 4.4 передбачено, що виправлення помилки (в тому числі виправлення в листку непрацездатності) супроводжується написом «виправлено» та підтверджується підписами осіб, які підписували цей документ. При цьому зазначається дата виправлення.

У випадку внесення виправлень до лиска непрацездатності, підпис ставить табельник або уповноважена особа, що внесла запис про період відсутності застрахованої роботи на роботі та про кількість неробочих днів, зумовлених непрацездатністю.

Таким чином, при внесенні правок до листка непрацездатності закреслюється неправильні дані, вносяться — правильні із написом «виправлено» та проставляється дата і підпис.

 Виправлення помилки у листку непрацездатності Дізнайтеся, чи можна видати листок непрацездатності на один день

Приміром, якщо помилку допущено при заповненні зворотного боку листка непрацездатності в частині «з ___ по ____» та «неробочі дні в період непрацездатності», правильні дані слід внести до документа та засвідчити написом «виправлено», датою та підписом. Засвідчення виправлення печаткою не є обов’язковим.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo