Трудовий договір з неповнолітнім: зразок

23 червня 2022
15197
Середній бал: 5 із 5
керівник групи експертів із кадрових питань

Працевлаштування неповнолітніх цікавить багатьох: роботодавця і кадровика, підлітка та його батьків. У якій формі укласти трудовий договір з неповнолітнім у 2022 році? Що перевірити та врахувати до оформлення трудових відносин?

Передумови укладення трудового договору з неповнолітньою особою

Укладення трудового договору – один з етапів працевлаштування неповнолітнього працівника на роботу.

Пам’ятайте, що роботодавець має переконатися, що підліток може виконувати роботу, з огляду:

Якщо ці три пункти перевірено й усе в порядку, переходьте до укладення трудового договору з неповнолітніми.

Відповідно до частини 2 статті 24 КЗпП, щоб укласти трудовий договір, громадянин має надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Важливо! Не приймайте від неповнолітнього свідоцтво про народження, як документ, що посвідчує особу, адже його немає в переліку документів, що посвідчують особу (ст. 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492-VІ).

При укладанні трудового договору з неповнолітнім необхідно отримати згоду на працевлаштування одного з батьків, копії документів, що підтверджують батьківство, запропонувати надати довідку з місця навчання.    

Встановіть тривалість робочого часу неповнолітнього за статтею 51 КЗпП та, якщо він навчається, — на підставі довідки з місця навчання.

Далі переходьте до визначення оплати праці.

За мирних часів оформлюємо трудовий договір з неповнолітніми особами обов’язково у письмовій формі (п. 5 ч. 1 ст. 24 КЗпП).

Зразок трудового договору з неповнолітнім 

трудовий договір з неповнолітнім зразок

СКАЧАТИ

Складайте трудовий договір у двох примірниках один для роботодавця, другий для працівника.

Трудовий договір з неповнолітнім: зразок Чи можна приймати неповнолітніх на умовах строкового трудового договору

Укладення трудового договору з неповнолітнім в умовах воєнного стану              

Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX (далі — Закон № 2136) має пріоритет над КЗпП на період воєнного стану.

Нагадаємо, що протягом воєнного стану можна укладати трудовий договір в усній формі з будь-яким працівником при прийнятті його на роботу. Закон № 2136 визначає, що у період воєнного стану форму трудового договору сторони визначають за згодою (ч. 1 ст. 2 Закону № 2136).

Крім того, встановити випробування при прийнятті на роботу у воєнний час теж можна будь-якому працівнику (ч. 2 ст. 2 Закону № 2136). Водночас зважайте, що випробування є правом, а не обов’язком роботодавця.

Після оформлення трудового договору з неповнолітнім працівником процес прийняття на роботу не закінчено.

Попереду в кадровика ще цілий перелік робочих завдань, а саме необхідно:

  • скласти наказ про прийняття на роботу й ознайомити з ним працівника,
  • повідомити ДФС про прийнятого підлітка;
  • роз’яснити неповнолітньому працівнику його права та обов’язки, поінформувати про пільги та компенсації, ознайомити з локальними актами;
  • внести відомості про прийняття неповнолітнього до Журналу обліку працівників, які не досягли 18-річного віку;
  • оформити особову картку, особову справу та трудову книжку.

Розірвання трудового договору з неповнолітніми

Батьки, усиновителі та піклувальник неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім. Особливо, якщо продовження роботи неповнолітнього загрожує його здоров’ю або порушує його законні інтереси (ст. 199 КЗпП).

Припинення трудового договору та звільнення неповнолітнього працівника за ініціативою роботодавця має законодавчі обмеження. 

Трудовий договір з неповнолітнім: зразок

Як організувати роботу в мирний та воєнний час

logo