Відрядна оплата праці: як запровадити на підприємстві

9 червня 2020
14494
Середній бал: 5 із 5

Якщо на підприємстві впроваджуватимуть відрядну та погодинну форми оплати праці, як відобразити це в штатному розписі та наказах про прийняття на роботу?

Встановлюємо розмір тарифних ставок

Статтею 96 КЗпП та статтею 6 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (далі — Закон про оплату праці) визначено, що основою організації оплати праці є тарифна система оплати праці, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).

Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників — залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати.

Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) провадиться на основі тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

Відповідно до частин 2, 3 статті 97 КЗпП та частин 1 і 2 статті 15 Закону про оплату праці конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам встановлюються на умовах і в порядку, визначеному у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами. У разі коли колективний договір в організації не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво органом.

Як оформляти документи за ДСТУ 4163:2020

Відображаємо в штатному розписі різні форми оплати праці

В організаціях для усіх робітничих професій незалежно від встановленої системи оплати праці (почасової, тобто за відпрацьований час, або відрядної — залежно від виробітку) мають бути визначені місячні або годинні тарифні ставки. Зазначені тарифні ставки і слід відобразити у штатному розписі.

У наказі про прийняття на роботу працівників, для яких встановлено відрядну систему оплати праці, слід зазначати і розмір тарифної ставки (місячної, годинної) за штатним розписом, і зазначати систему оплати праці, за якою працівникам нараховуватимуть заробітну плату.

Відрядні розцінки роботодавець розраховує, затверджує і доводить до працівників у порядку, встановленому в організації.

Незалежно від встановленої системи оплати праці низка виплат працівникам розраховується за тарифними ставками. Так, час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (ч. 1 ст. 113 КЗпП), робота у нічний час (ст. 54 КЗпП) оплачується у підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20% тарифної ставки за кожну годину роботи у нічний час (ст. 108 КЗпП), робітникам з відрядною системою оплати праці за роботу в надурочний час виплачується доплата у розмірі 100% тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації.

Штрафи 2022

Якщо системою оплати праці в організації для різних категорій посад (професій) встановлені як місячні посадові оклади (для керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців), місячні тарифні ставки (для кваліфікованих робітників) тарифні ставки, оклади (для некваліфікованих робітників), так і годинні тарифні ставки (для робітників), радимо у штатному розписі відображати цю інформацію в окремих колонках: «Посадові оклади, місячні тарифні ставки, оклади» та «Годинні тарифні ставки».

Місячний фонд оплати праці за професією, для якої системою оплати праці встановлено годинну тарифну ставку, слід визначати шляхом множення годинної тарифної ставки на норму робочого часу на рік і ділення отриманого добутку на 12. Норму робочого часу за конкретними професіями слід визначати (підраховувати) за графіком роботи, встановленим для таких працівників, а для працівників, для яких застосовується підсумований облік робочого часу, — за графіком, за яким для цих працівників визначають норму робочого часу за обліковий період.

Якщо штатним розписом передбачено декілька професій одного найменування та кваліфікаційного розряду, то місячний фонд оплати праці для цих професій дорівнюватиме добутку розміру фонду оплати праці для однієї штатної одиниці і кількості штатних одиниць, передбачених штатним розписом.

Приклад відображення відрядної оплати праці у штатному розписі

Відрядна оплата праці: як запровадити на підприємстві

Зазначаємо форму оплати праці в наказі про прийняття на роботу

При укладанні працівником трудового договору (контракту) роботодавець доводить до його відома під підпис умови оплати праці, розміри, порядок і строки виплати заробітної плати, підстави, згідно з якими можуть провадитися відрахування у випадках, передбачених законодавством (ч. 1 ст. 29 КЗпП, ч. 1 ст. 29 Закону № 108).

Отже, в наказі про прийняття на роботу працівників, для яких встановлено відрядну форму оплати праці, слід зазначати і розмір тарифної ставки (місячної, годинної) за штатним розписом, і систему оплати праці, за якою працівникам нараховуватимуть заробітну плату.

Запроваджуємо зміну системи оплати праці

Варто пам’ятати, що зміну системи оплати праці віднесено до змін істотних умов праці, про які працівників необхідно повідомити не пізніше ніж за два місяці (ст. 32 КЗпП).

Тож, розпочинаючи процедуру зміни системи оплати праці для певної категорії працівників, необхідно внести відповідні зміни до колективного договору (положення про оплату праці) або погодити їх з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником, іншим уповноваженим на представництво органом), повідомити працівників про майбутні зміни істотних умов праці і лише після цього вводити в дію відрядну систему оплати праці.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo