Страховий стаж для лікарняного: таблиця періодів та порядок обчислення

11 червня 2021
101118
Середній бал: 5 із 5

Для обчислення суми допомоги з тимчасової непрацездатності необхідно визначити страховий стаж для лікарняного. Він складається із сукупності періодів, кожен із яких зараховуємо по-різному. Які періоди роботи враховуємо, щоб обчислити страховий стаж для нарахування лікарняних 2021 — дізнаєтесь у статті

Поняття «страховий стаж для лікарняних» у законодавчих актах

Визначення поняттю «страховий стаж» дає абзац перший частини першої статті 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV:

Страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини….


Листок непрацездатності: від отримання до оплати

Як обчислити страховий стаж для лікарняних

До страхового стажу як періоду, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску, включається період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності) (абз. 2 п. 1 ст. 21 Закону № 1105).

Страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а до впровадження такої системи — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше (п. 2 ст. 21 Закону № 1105).

Закон № 1105 діє з 01.01.2015. Із 28.02.2001 до 31.12.2014 соціальне страхування регламентувалось Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240-ІІІ (далі — Закон № 2240).

До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом № 2240, тобто до 28 лютого 2001 року.

Спираючись на ці дати, виділяють три умовні періоди:

  • по 27.02.2001 включно для оплати листків непрацездатності розраховуємо так званий трудовий стаж;
  • із 28.02.2001 по 31.12.2010 — на основі записів у трудовій книжці;
  • із 01.01.2011 — за даними Реєстру, а саме за відомостями у формах ОК-5 чи ОК-7.

Періоди роботи, які враховують до страхового стажу для лікарняних

Скачати таблицю

Страховий стаж для лікарняного: таблиця періодів та порядок обчислення

Трудовий і страховий стаж: правила обчислення — різні

Загальний трудовий стаж, набутий особою до набрання чинності Законом № 2240, визначаємо відповідно до Правил обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, затверджених постановою Кабміну України від 19.10.1998 № 1658 (далі — Правила № 1658), хоча ця постанова й втратила чинність згідно з постановою Кабміну України від 11.07.2001 № 807.

Так, періоди роботи на умовах трудового договору (контракту), перебування на виборних посадах, служби в армії, навчання в ПТУ, що мали місце до 28.02.2001, включаються до трудового стажу. Навіть час перебування під вартою і відбування покарання зараховують до трудового стажу.

З 28.02.2001 правила змінено: термін «трудовий стаж» замінило поняття «страховий стаж». Періоди, що включають до страхового стажу, визначено статтею 21 Закону № 1105. Так, до страхового стажу, як і раніше, включаємо роботу на умовах трудового договору, перебування на виборних посадах, проте служба в армії й навчання у професійно-технічних училищах до страхового стажу вже не враховують.

З 2011 року страховий стаж обчислюють за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Державний реєстр).

Як отримати довідку про стаж для оплати лікарняного через інтернет

Реєстр застрахованих осіб формує та веде ПФ, органи якого надають індивідуальні відомості про застраховану особу з Державного реєстру (в т. ч. дані про страховий стаж) у вигляді Форми ОК-7 (ОК-5), затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 № 10-1.

Індивідуальні відомості про застраховану особу з Державного реєстру надаються на запит роботодавця лише про застрахованих осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, і виключно за період перебування особи у трудових відносинах із страхувальником-запитувачем. Проте, застрахованій особі такі відомості надаються органами ПФУ за весь період трудової діяльності, включаючи роботу на інших підприємствах.

Розмір лікарняних залежить від набутого страхового стажу

Із 1 січня 2015 року застрахованим особам установлено такі розміри лікарняних:

  • 50% середньої зарплати (доходу) — до 3-х років страхового стажу;
  • 60% середньої зарплати (доходу) — від 3-х до 5-ти років;
  • 70% середньої зарплати (доходу) — від 5-ти до 8-ми років;
  • 100% середньої зарплати (доходу) — понад 8-м років.

Страховий стаж для оплати «лікарняних» за формою ОК-7

Категорії осіб, яким виплачують 100%-вий розмір лікарняних не залежно від стажу:

Закріплено це в статті 24 Закону № 1105.

logo