Унесення до трудової книжки запису про стажування студента

4 грудня 2017
4996
Середній бал: 5 із 5

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють в організації або у фізичної особи понад п’ять днів. Також трудові книжки ведуться також на студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, які проходять стажування в організації.

Основні принципи стажування для студентів визначені у статті 29 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI (далі — Закон про зайнятість).

Порядок укладення договору про стажування та типову форму договору (далі — Порядок стажування) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2013 № 20.

Унесення до трудової книжки запису про стажування студентаЧитайте також: Стажування та практика: різниця суттєва

Трудові книжки ведуть на студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, які проходять стажування в організаціях усіх форм власності (п. 1.1 Інструкції № 58, ст. 48 КЗпП).

Частиною п’ятою пункту 1 статті 29 Закону про зайнятість встановлено, що роботодавець вносить до трудової книжки запис про проходження стажування.

Унесення до трудової книжки запису про стажування студентаВам стане у пригоді: Запис до трудової книжки про «переведення» із сумісцтва на основну посаду

Трудову книжку стажисту слід оформити не пізніше п’яти днів після початку проходження стажування.

Із системного аналізу норм права, що регламентують внесення до трудової книжки запису про стажування, випливає, що практична реалізація процедури має бути такою:

  • не пізніше п’яти днів після початку стажування підприємство оформлює трудову книжку стажисту (направляємо стажиста в касу бухгалтерії для сплати вартості бланка трудової книжки; робимо відмітку про серію і номер бланка трудової книжки на прибутковому касовому ордері; заповнюємо титульний аркуш трудової книжки, отримуємо підпис працівника на титульному аркуші трудової книжки, підписуємо титульний аркуш трудової книжки, засвідчуємо печаткою; реєструємо трудову книжку у Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, забезпечуємо збереження прибуткового касового ордера);
  • після закінчення стажування вносимо до трудової книжки запис про стажування одним рядком.

Зразок запису до трудової книжки про стажування студента

Унесення до трудової книжки запису про стажування студента
СКАЧАТИ


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo